Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Heeft u één of meer van de volgende klachten dan zou u duidelijke verbetering kunnen verwachten van een correctie van de onderoogleden;

illustratie techniek correctie onderoogleden aangezicht - drstevens.nl

 • Effect gewenst in het gearceerde gebied
 • Vermoeide uitstraling door wallen onder de ogen
 • Ouder makende 'tekening' rondom de ogen door een diepe(re) groeve onder de ogen
 • Ten onrechte krijgt u te horen: 'is het weer laat geweest gisteren ?'

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorheen werd de correctie van de onderoogleden nogal eens beperkt tot verbetering van het gebied van de onderoogleden tot de oogkasrand. In de loop van de jaren '90 werd wel duidelijk dat dat niet altijd de meest optimale verbetering gaf, omdat het gebied dat om verbetering vroeg uitgebreider was, namelijk het gehele 'midden-gezicht' of 'midface' dat loopt van wimperrand tot bovenste deel wang (tot aan de neusvleugels).

Door deze 'vernieuwde' inzichten is het nu mogelijk een meer optimale verbetering te verzorgen, door juist ook aandacht voor: 

 • De overgang van onderooglid naar de wang
 • Soms onderuitgezakte 'konen' van de wang
 • De slappe huid en spier van het ooglid
 • Opdat je in een uitgebreider gebied een meer jeugdige, frisse uitstraling terugbrengt

Een dergelijke ingreep, de 'uitgebreide' onderooglidcorrectie, kan een perfecte bijdrage zijn aan verbetering van de totale uitstraling van het gezicht. Soms is alleen een onderooglidcorrectie al voldoende. Soms is het een belangrijk onderdeel van een combinatie van ingrepen in het gezicht om de harmonie tussen de verschillende delen van het gezicht te bewaken. Deze ingreep kan desgewenst worden gecombineerd met

Wat in uw unieke geval de juiste keuze van behandeling zou kunnen zijn, al dan niet met aanvullende ingrepen, moet u zeker van te voren goed met uw plastisch chirurg doornemen. Belangrijk is ook samen te bespreken wat u wel en wat u niet mag verwachten van de (diverse) behandeling(en).

Maar let op: De neiging om vocht vast te houden in het onderooglidgebied, of de fijne rimpels van de huid op zich worden door deze ingreep niet gecorrigeerd. De kwaliteit van de huid blijft voor de operatie gelijk aan erna. Om deze reden is het altijd belangrijk voor de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een ooglidcorrectie kan zijn. Wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt samen met u een lichamelijk onderzoek verricht. De volgende punten komen dan aan de orde.

 • De plaats waar de wimperrand de iris 'snijdt' (er mag geen oogwit onder de iris zichtbaar zijn / worden)
 • De elasticiteit van de wimperrand
 • De kwaliteit van de huid van de onderoogleden en de mate van tekening door een diepere neus-jukbeen groeve
 • De mate waarin de spier ook slapper is geworden en voor wallen zorgt, onder de oogkasrand
 • De eventuele slapte van de wang en daardoor hang van het 'midface' of wel middelste deel van het gezicht

Waar nodig wordt u ook iets verteld over de onderliggende anatomie van huid, spieren en zenuwen. Door meer inzicht te krijgen in de onderliggende structuren die van belang zijn bij het ontstaan van de klacht(en) is het voor u meestal ook duidelijker welke ingreep of combinatie van ingrepen zal leiden tot het gewenste effect.

illustratie anatomie oogleden voorhoofd fronsspier aptoslift aangezicht - drstevens.nl

 • De zwaartekracht trekt van boven naar beneden aan huid, spieren en vetweefsel
 • De elasticiteit van het weefsel wordt minder
 • De tekening gaat verder dan alleen tot aan de oogkasrand
 • Voor een optimaal resultaat moet het gehele middelste gedeelte van het gezicht worden beoordeeld

 

 

 

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het beste resultaat verwacht mag worden. Adviezen over het voorbereiden van de juiste opvang en verzorging thuis worden uiteraard ook uitgebreid besproken.

operatie

opname

Wordt alleen correctie van de (boven- en/of) onderoogleden verricht, dan kan de ingreep in dagbehandeling plaatsvinden. Ongeveer 1 uur na de ingreep kunt u weer onder begeleiding naar huis.

Wordt ook tegelijkertijd een ingreep aan het voorhoofd of de wangen en hals gedaan, dan wordt de ingreep meestal met 1 overnachting gedaan. Tijdens de overnachting is non-stop een gediplomeerd verpleegkundige bij u in de buurt om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

locale verdoving: 

 • Met enkele prikjes wordt gemakkelijk het gehele wang en ooglidgebied verdoofd; deze prikjes zijn gelegen
  • Midden op de wang ter plaatse van het jukbeen
  • Onder de wimperrand van de onderoogleden
  • Ver weg van de oogbol zelf
 • De prikjes zijn niet echt pijnlijk en het duurt maar kort voordat de verdoving is ingetreden
 • In overleg met de chirurg kan ook een roesje worden gegeven tijdens de ingreep, waarbij u wel geheel "bij" blijft en zelf blijft ademen
 • Voordeel: minimale belasting, snel postoperatief herstel (< 1 uur)
 • Nadeel: prikjes zijn vervelend, zonodig wordt bijverdoofd tijdens de ingreep

 

operatietechniek

Deze poliklinische ingreep duurt ongeveer 45 - 60 minuten (een boven- en onderooglidcorrectie ongeveer 90 uur).

illustratie operatietechniek oud correctie uitstraling oogleden aangezicht - drstevens.nl

 • Karakteristieke kenmerken van tekening bij de onderoogleden zijn in belangrijke mate het gevolg van de zwaartekracht die van boven naar beneden trekt en verlies van elasticiteit:
  • Slapte van de huid, spieren en vetweefsel van het onderooglid
  • Tekening van de neus-jukbeen-groeve
  • Tekening van de neus-wang-plooi

 

 

 

illustratie operatietechniek nieuw correctie uitstraling oogleden aangezicht - drstevens.nl

 • De essentie van de correctie is dus repositie (terugplaatsen) van weefsel (huid en spier) verticaal naar boven toe. Hierdoor verandert de eigen uitstraling van het gezicht niet en komt de volle, jeugdige blik rond de ogen weer terug

 

 

 

 

 

illustratie operatietechniek incisie wimperrand onderoogleden aangezicht - drstevens.nl

 • De incisie (het sneetje door de huid) ligt optimaal gecamoufleerd, direct onder de wimperrand in een eigen huidplooi
 • Een deel van de spier wordt gebruikt als teugel om het 'midface' te liften
 • De teugel wordt opgehecht aan de zijkant van de oogkasrand met een onderhuidse hechting die vanzelf verdwijnt
 • Overtollige huid en/of spier wordt aan het eind van de ingreep hier verwijderd

 

 

 

illustratie operatietechniek oogvet oogkasrand onderoogleden aangezicht - drstevens.nl

 • Essentieel in de ingreep is ook het vetsparende karakter, het eigen oogvet wordt niet weggehaald maar over de oogkasrand heen gelegd, waardoor:
  • De oogkasrand weer goed gecamoufleerd wordt i.p.v. tekent als een diepe groeve
  • Een continue overgang van onderooglid naar wang een jeugdige uitstraling geeft, in tegenstelling tot een hol leeg oog met een diepe oogkasrand

herstel

dag 1 tot 4

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • De ogen kunnen soms wat tranen en 's morgens wat vastgeplakt zitten, dit is natuurlijke - eigen bescherming tegen uitdroging
  • Absoluut niet in de ogen wrijven
  • Alleen deppen met een vochtig wattenschijfje of vochtig gaasje is toegestaan
  • Watje of gaasje vochtig maken met 'gekookt' water dat eerst in de koelkast moet zijn afgekoeld in een afgesloten kan (maximaal 24 uur bewaren)
 • 's Nachts voor het slapen wordt soms voorgeschreven een reepje steriele oogzalf in de ogen aan te brengen. Dit ter extra bescherming van de ogen. Soms kunnen de ogen bij het slapen nog 1 - 2 mm openstaan. Dit is in deze fase van herstel geen enkele reden tot ongerustheid. Meestal binnen 1 tot maximaal 6 weken na de ingreep sluiten de oogleden zich weer volledig. Dit 'openstaan' van de oogleden (=lagophtalmus) is een gevolg van bovengenoemde postoperative zwelling en is dus verdwenen zodra, binnen enkele dagen, het vocht is verdwenen. Tot de 1e controle laat u, om deze reden dan ook de huidpleisters zitten, die direct na de operatie zijn aangebracht. Deze ondersteunen de huid in deze periode. Bij de 1e controle zullen ze voor u worden verwijderd.
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd het hoofd op een extra kussen wat hoog te houden, niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden.
 • De haren wassen mag (achterover leunend zoals bij de kapper de haren worden gewassen). Het operatiegebied zelf dient droog te blijven.

dag 5 tot 7

 • De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker- en rechterzijde. Hierdoor kan soms lichte asymmetrie tussen de stand van het onderooglid optreden. De verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen.
 • Aangezien de verticale lift wordt verzorgd door een spierteugel op te hechten naar de zijkant van de oogkasrand kan hier nog wat langer zwelling voelbaar en zichtbaar blijven. Dit is niet afwijkend en slechts tijdelijk.
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • De hechtingen van de ooglidcorrectie worden nu verwijderd
 • Enige blauwverkleuring komt zelden voor. Indien aanwezig is deze meestal is deze binnen 2 tot 6 weken volledig verdwenen.

week 2

 • U bent nu meestal weer goed toonbaar en in staat eventueel werk te hervatten
 • Zelf autorijden kan nu weer
 • U zult vanaf nu al de complimenten krijgen dat u er 'fris' en 'uitgerust' uitziet 

 

volledig herstel 

week 6

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Soms resteert nog wat dofheid ter plaatse van de wimperrand of het littekentje. Deze verdwijnt in de loop van de komende weken tot maanden over het algemeen volledig

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie.

Infectie komt in het gelaat, vanwege goede doorbloeding, eigenlijk zelden voor (mits er geen algehele weerstandvermindering is).

Nabloeding komt eveneens zeer, zeer zelden voor en heeft tot op heden nog nooit geleid tot reoperatie. Ook al kan enige bloeduitstorting voorkomen, binnen 2 tot 4 weken na operatie is de patiënt nagenoeg altijd weer goed toonbaar. Dergelijke zeer bescheiden risico's gaan niet ten koste van een goed eindresultaat. 

Specifiek voor deze ingreep is enig postoperatief ongemak dat altijd volledig verdwijnt, het wordt meestal beschreven als 'gezwollen, dichtzittende oogleden' en 'een strak zittend gevoel ter plaatse van de hechting aan de zijkant van de oogkasrand (t.g.v. de spierteugel om het midface te liften)', ongemakken die wel vaker voorkomen, en dus niet afwijkend en van tijdelijke aard zijn.

Wordt een onderooglid correctie verricht waarbij te veel huid wordt verwijderd (omdat ten onrechte wordt gedacht dat hierdoor de huid strak getrokken kan worden en een mooi resultaat bereikt zou kunnen worden) dan kan het onderooglid naar beneden worden getrokken en teveel oogwit zichtbaar worden onder de iris. Dit risico is zeer gering bij primaire (eerste) onderooglidcorrecties maar kan wel degelijk bij secundaire (tweede) onderooglidcorrecties vergroot zijn. Mocht dat het geval zijn dan wordt dit uitgebreid besproken tijdens het consult, evenals de methodes om dit risico zo klein mogelijk te houden

 1. Minimale of überhaupt geen huidresectie
 2. Preventieve tarsal tuck (=ophechten van de wimperrand naar de oogkasrand om de elasticiteit van de wimperrand weer te vergroten indien deze te veel verminderd is)

Let op: Controleer voor u overweegt een onderooglidcorrectie te ondergaan altijd of uw chirurg hiermee genoeg ervaring heeft (minimaal 20 onderooglidcorrecties per jaar) en ook bekend is met eventuele procedures om onverhoopte problemen zelf op te lossen.

 1. Tarsal tuck; Ophechten wimperrand naar oogkasrand zonder deze eerst volledig los te maken
 2. Laterale canthopexie; Idem, maar nu na de wimperrand wel volledig los te maken om deze daarna hoger op te kunnen hechten (NB: hiermee verandert de oogopslag enigszins)
 3. Huidtransplantatie; Mocht te veel huid zijn verwijderd, dan kan het in een uiterste geval nodig zijn om huid van bv. het bovenooglid te gebruiken en het tekort aan huid in de onderooglidgebied weer aan te vullen)

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een ooglidcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi direct onder de wimperrand komt te liggen.

NB: onderooglidcorrecties bij mannen geven over het algemeen wat meer direct postoperatief ongemak omdat:

 • Mannen de ogen niet opmaken en dus geen irritatie in en rondom de ogen gewend zijn
 • Mannen na de operatie over het algemeen niet graag gezichts-camouflage gebruiken om met name het buitenste deel van het litteken wat weg te werken, gedurende de eerste 3 maanden dat het litteken soms nog wat rood kan zien

voorbeelden

voorbeeld 1

38 jarige vrouw

Klachten:

 • Vermoeide uitstraling, donkere wallen bij de onderoogleden; Let op: hier is eigenlijk geen huidoverschot

onderooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Een natuurlijke verbetering door alleen een onderooglidcorrectie volgens de techniek van de 'midface-lift'.

Opvallend zijn:

 • De fraaiere overgang van onderooglid naar wang
 • Minder diepe, minder donkere neus/jukbeen groeve
 • Minder diepe neuswang plooi (naast neusvleugel)
 • Voller midface i.p.v. een afgevlakt, plat middengezicht. Met name deze verbetering zorgt voor een zeer natuurlijke opvallend jeugdiger en minder vermoeide uitstraling
 • Een dergelijk effect kan niet met alleen maar correctie op het niveau van de huid worden bereikt. De genoemde 'midface-lift' is juist voor dit soort moeilijke uitgangssituaties (waar er eigenlijk geen huid teveel is en de oogbol relatief ver naar voren projecteert) essentieel

 

voorbeeld 2

Moeder (51 jaar) en dochter (27 jaar), waarbij de moeder zich stoort aan de wallen van de onderoogleden die haar de uitstraling geven alsof ze steeds vermoeid, zelfs wat droevig zou zijn. Ze voelt zich echter zo jong en fit als haar dochter, waarbij goed te zien is wat zo karakteristiek is voor de jeugd.

onderooglidcorrectie wallen uitstraling aangezicht vrouw - drstevens.nl

onderooglidcorrectie wallen uitstraling dochter aangezicht vrouw - drstevens.nl

De verbeteringen spreken voor zich: 

 • Juist door de verticale hang naar beneden tekent het gelaat in de loop van de tijd
 • De wallen gaan verder dan alleen de oogkasrand en het onderooglid, maar betreffen veranderingen in het gehele 'midface'
 • 'De jeugd' wordt gekarakteriseerd door volle konen, een continue overgang van onderooglid naar wang en op de 3/4 foto's een fraaie curve in het midden-gezicht met juist vulling hoog op de jukbeender-regio
 • Na de 'midface-lift' waarbij het gehele gebied van onderoogleden, jukbeender-regio, en wang tot aan de neusvleugels zijn aangepakt en naar verticaal boven zijn gelift wordt de gehele uitstraling in het 'mid-face' weer in harmonie gebracht:
  • Minder neus-jukbeen-groeve
  • Volle konen boven de jukbeenderen
  • Meer continue overgang van onderooglid naar wang
  • Minder tekening van de neuswangplooi naast de neusvleugels
  • Op de 3/4 foto's meer curve en vulling in het 'midface'

 

voorbeeld 3

Hieronder nog een meer uitvergroot voorbeeld van de correctie van de wallen van de onderoogleden. 

Het is idealiter de bedoeling een betere overgang van ooglid naar wang terug te geven. Niet alleen maar het stukje ooglid tot aan de oogkasrand wat strakker te trekken. Het verschil ligt op de oogkasrand en daaronder .. een 'gewone onderooglidcorrectie (weliswaar door het zelfde sneetje onder de wimperrand) gaat onderhuids maar tot de oogkasrand (zowel qua opereren en dus ook qua effect dat je daar van mag verwachten).

De uitgebreidere midfacelift (gaat nog steeds door het zelfde sneetje onder de wimperrand) geeft ook aandacht aan de onderuitgezakte konen en de spier/huid/vocht-zak (heet medisch een 'festoon') die duidelijk verder door loopt over de oogkasrand op de wang zelf.

onderooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Na 3 maanden zie je duidelijk een betere overgang van wang naar konen naar onderooglid.

onderooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Ook op de driekwart genomen foto’s zie je dat de huid-spier-vochtzak beter is herverdeeld over het gehele midden van het gezicht en de overgang meer gelijkmatig is.

onderooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

In deze opname kun je rondom het midden van het gezicht kijken en zien dat de curve van het gezicht weer meer accent op de buiten-bovenkant van de wangen terug heeft gegeven in plaats van een onderuitgezakte wang in het midden van je gezicht met een slappere rand voorbij de oogkasrand.

FAQ

Klik hier voor een overzicht van de kosten van een ooglidcorrectie. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud. 

Een onderooglidcorrectie wordt zelden vergoed.

 • Direct een afspraak maken in 'kliniek HolyStaete' in Vlaardingen kan hier in de webagenda van dr. Stevens.
 • Narcose e/o overnachting mogelijk tegen meerprijs
 • Klik hier om telefonisch een poliklinische afspraak te maken bij Bergman Clinics Den Haag

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness, etc. kan weer vanaf 2 tot 4 weken na operatie.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat gewoon door. Na 5 tot 10 jaar, soms pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van de genoemde weefsel en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt.

Helpt dit ook donkere verkleuring van de huid van de onderoogleden?
Ook hier geldt: de kwaliteit van de huid blijft voor operatie gelijk aan de erna, wel kan door een meer gelijkmatige overgang van onderooglid naar wang - en dus minder schaduwval in dit gebied, de tekening van een donkere huid minder opvallen. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat deze nooit helemaal zal verdwijnen. Opnieuw geldt: bespreek voor de ingreep met uw plastisch chirurg wat de bijdrage van een ooglidcorrectie kan zijn, wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep.

Helpt dit ook tegen oppervlakkige rimpels of vochtzakken in de onderoogleden?
De fijne rimpels van de huid op zich worden door deze ingreep niet gecorrigeerd: de kwaliteit van de huid blijft voor operatie gelijk aan die erna. Om deze reden is het altijd belangrijk voor de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een ooglidcorrectie kan zijn, wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep en welke aanvullende ingrepen, als bv. lipofilling of een tarsal tuck voor u kan betekenen.

Is deze ingreep erg pijnlijk?
De ingreep is niet pijnlijk, u krijgt een wat gezwollen, beurs gevoel gedurende de eerste dagen na de ingreep. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk. 

Hoe snel kan ik weer aan het werk / dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met minimaal een week tot maximaal 12 dagen ongemak. Dat wil zeggen dat er wat kneuzing / beursheid ontstaat rond de oogleden. Na een week kunt u (met camouflage / make-up) alweer redelijk toonbaar uw dagelijkse bezigheden oppakken. De hechting wordt na een week verwijderd.

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?
Het advies is om direct na de ingreep en de eerste 2 / 3 dagen erna goed te koelen. Dit werkt tevens verdovend en gaat de zwelling tegen. Blijf dezelfde dag na de ingreep ook zoveel mogelijk rechtop zitten i.p.v. te gaan liggen. Tijdens het slapen is het advies om wat hoger te liggen met uw hoofd, dus een extra kussen te gebruiken.

Het litteken heeft de tijd nodig om te herstellen en zal in het begin nog iets vuriger zijn. Let u dan ook goed op als u het eerste jaar in de zon komt. Smeer het goed in met een hoge beschermingsfactor SPF 30 - 50.