Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Heeft u één of meer van de volgende klachten of wensen, dan zou u duidelijke verbetering kunnen verwachten van een correctie van de oogleden;

illustratie techniek correctie bovenoogleden aangezicht - drstevens.nl

 • Effect gewenst in gearceerde gebied
 • Vermoeide uitstraling
 • 'Tegen een dakje aan zitten te kijken'
 • Ouder makende 'tekening' rondom de ogen
 • Ten onrechte krijgt u te horen: 'Is het weer laat geweest gisteren?'
 • Klachten van hoofdpijn en vermoeidheid rond de ogen en het voorhoofd, toenemend in de loop van de dag
 • De huid van de bovenoogleden leunt / hangt op de wimpers

 

 

 

 

 

Door een ingreep waarbij overtollige huid, spier en in zeer beperkte mate, ook vet rondom het oog wordt verwijderd, wordt de arcade boog van het bovenooglid hersteld en een meer jeugdige, frisse uitstraling teruggebracht. Een dergelijke ingreep kan een perfecte bijdrage zijn voor de totale uitstraling van het gezicht. Soms is alleen een bovenooglidcorrectie al voldoende, soms is het een belangrijk onderdeel in combinatie met andere ingrepen in het gezicht om de harmonie tussen de verschillende delen van het gezicht te bewaken, terug te brengen.

Maar let op: De fijne rimpels van de huid op zich worden door deze ingreep niet gecorrigeerd. De kwaliteit van de huid voor de operatie blijft gelijk aan de kwaliteit van de huid na de ingreep. Om deze reden is het altijd belangrijk voor de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een ooglidcorrectie kan zijn, wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt samen met u een lichamelijk onderzoek verricht. De volgende punten komen dan aan de orde.

 • De vorm van de wimpers (eventueel verschil tussen links en rechts)
 • De plaats waar de wimperrand de iris 'snijdt' (er mag geen oogwit boven de iris zichtbaar zijn / worden)
 • Eventuele laagstand van de wenkbrauw c.q. het voorhoofd
 • Eventuele fronsrimpels tussen de beide wenkbrauwen (alsof men steeds streng of boos kijkt)

Waar nodig, wordt u ook iets verteld over de onderliggende anatomie van huid, spieren en zenuwen. Door wat meer inzicht in de onderliggende structuren die van belang zijn bij het ontstaan van de klacht(en), wordt het voor u meestal ook duidelijker welke ingreep of combinatie van ingrepen zal leiden tot het gewenste effect.

illustratie anatomie oogleden voorhoofd fronsspier aptoslift aangezicht - drstevens.nl

 • De bovenoogleden 'hangen niet zomaar in de lucht'
 • Als de wenkbrauw te laag staat, kan met alleen een ooglidcorrectie nooit een optimaal functioneel en esthetisch resultaat worden bereikt. Zie om deze reden ook 'wenkbrauw- of voorhoofdslift'

 

 

 

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het beste resultaat verwacht mag worden. Adviezen over het voorbereiden van de juiste opvang en verzorging thuis worden uiteraard ook uitgebreid besproken.

operatie

opname

Wordt alleen correctie van de boven- en/of onderoogleden verricht dan kan de ingreep in dagbehandeling plaatsvinden. Ongeveer 1 uur na de ingreep kunt u weer onder begeleiding naar huis.

Wordt ook tegelijkertijd een ingreep aan het voorhoofd, de wangen en/ of de hals gedaan dan wordt de ingreep meestal met 1 overnachting gedaan. Tijdens de overnachting is er non-stop een gediplomeerd verpleegkundige bij u in de buurt om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

locale verdoving

 • Met enkele prikjes wordt gemakkelijk het gehele ooglid verdoofd; deze prikjes zijn gelegen direct onder de huid van de oogleden ver weg van de oogbol zelf
 • De prikjes zijn niet echt pijnlijk en het duurt maar kort voordat de verdoving is ingetreden
 • In overleg met de chirurg kan ook een roesje worden gegeven tijdens de ingreep, waarbij u wel geheel bij blijft en zelf blijft ademen
 • Voordeel: minimale belasting, snel postoperatief herstel (< 1 uur)
 • Nadeel: prikjes zijn vervelend, zonodig wordt bij verdoofd tijdens de ingreep

 

operatietechniek

Deze poliklinische ingreep duurt 30 tot 45 minuten (een boven- en onderooglidcorrectie ongeveer 90 min.).

illustratie operatietechniek verdoving bovenoogleden - drstevens.nl

 • Eerst wordt getekend waar en hoeveel huid overtollig is
 • Op verzoek moet u de ogen een paar keer open en dicht doen, hierdoor is ook perfect te zien waar het littekentje het best verstopt kan worden
 • De prikjes ter verdoving zitten ter plaatse van de tekening

 

 

 

illustratie operatietechniek septum oogvet bovenoogleden - drstevens.nl

 • Overtollige huid en spier worden verwijderd met een heel dun 'snijdend' naaldje. Deze techniek garandeert minimale blauwverkleuring. Tijdens de hele ingreep wordt maar een paar druppels bloed verloren
 • Het septum, 'jasje' waar het oogvet op haar plek wordt gehouden, wordt strakker gezet zonder dat er vet uit het bovenooglid wordt verwijderd
 • Dit garandeert strakke, volle ogen i.p.v. holle, lege, diepe ogen

 

illustratie operatietechniek hechtdraad bovenoogleden - drstevens.nl

 • De huid wordt gesloten met een dunne hechtdraad, die zigzag onderhuids wordt aangebracht; twee kleine huidkleurige pleistertjes zijn het enige verband dat u krijgt
 • Deze hechtdraad wordt al na 5 - 7 dagen op de poli verwijderd. Het zeer gladde oppervlak van de draad garandeert een volledig pijnloze verwijdering binnen 1 sec.

 

 

 Bij de onderoogleden zit de incisie (sneetje door de huid) net onder de wimpers (zie aldaar).

herstel

de eerste dagen

dag 1 tot 4

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • De ogen kunnen soms wat tranen en 's ochtends wat vastgeplakt zitten, dit is natuurlijke - eigen bescherming tegen uitdroging
  • Absoluut niet in de ogen wrijven
  • Alleen deppen met een vochtig wattenschijfje of vochtig gaasje is toegestaan
  • Watje of gaasje vochtig maken met 'gekookt' water dat eerst in de koelkast moet zijn afgekoeld, in een afgesloten kan (maximaal 24 uur bewaren)
 • 's Nachts voor het slapen wordt soms voorgeschreven een reepje steriele oogzalf in de ogen aan te brengen, dit ter extra bescherming van de ogen. Soms kunnen de ogen bij het slapen nog 1 - 2 mm openstaan. Dit is in deze fase van herstel geen enkele reden tot ongerustheid. Meestal binnen 1 tot maximaal 6 weken na de ingreep sluiten de oogleden zich weer volledig. Dit 'openstaan' van de oogleden (=lagophtalmus) is een gevolg van bewuste overcorrectie voor het fraaiste resultaat na volledige genezing en een gevolg van de bovengenoemde postoperative zwelling
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd het hoofd op een extra kussen wat hoog te houden, niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden
 • Haren wassen mag (achterover leunend boven de wasbak, zoals bij de kapper). Het operatiegebied zelf dient droog te blijven

dag 5 tot 7 

 • De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms lichte asymmetrie tussen de stand van het bovenooglid optreden. Dit verdwijnt over het algemeen volledig, als alle zwelling is verdwenen
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen, zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • De hechtingen van de boven- (en evt. tegelijkertijd verrichte onder-) ooglidcorrectie worden nu verwijderd
 • Enige blauwverkleuring komt zelden voor. Indien aanwezig is deze meestal is deze binnen 2 tot 6 weken volledig verdwenen

week 2

 • U bent nu meestal weer goed toonbaar en in staat eventueel werk te hervatten
 • Zelf autorijden kan nu weer
 • U zult vanaf nu al de complimenten krijgen dat u er 'fris' en 'uitgerust' uitziet

 

volledig herstel

week 6

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Soms resteert nog wat dofheid ter plaatse van de wimperrand of het littekentje. Dit verdwijnt in de loop van de komende weken tot maanden over het algemeen volledig

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie.

Infectie komt in het gelaat, vanwege goede doorbloeding, eigenlijk zelden voor (mits er geen algehele weerstandvermindering is).

Nabloeding komt eveneens zeer, zeer zelden voor en heeft tot op heden nog nooit geleid tot reoperatie. Ook al kan een enkele bloeduitstorting (vooral na het verwijderen van de fronsspier) voorkomen, binnen 2 tot 4 weken na operatie is de patiënt nagenoeg altijd weer goed toonbaar. Dergelijke zeer bescheiden risico's gaan niet ten koste van een goed eindresultaat.

Specifiek voor deze ingreep is enig postoperatief ongemak, dat wordt beschreven als 'gezwollen, dicht zittende oogleden' iets dat wel vaker kan voorkomen, altijd volledig verdwijnt en dus van tijdelijke aard is.

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden, dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een ooglidcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi, de arcadeboog, komt te liggen.

voorbeelden

voorbeeld 1

Patricia Paay

Wens: 'In de business waar ik nou eenmaal in zit telt het uiterlijk soms te zwaar mee. Je wilt er dus goed uit blijven zien, dat is belangrijk, daar durf ik wel voor uit te komen. Wel op een natuurlijke, niet overdreven geopereerde manier. Gewoon goed verzorgd je jeugdige vitale uitstraling vasthouden'.

Ingreep: Een MACS-lift met vooral accent op verplaatsing van eigen weefsel verticaal naar boven in plaats van naar opzij werkt de zwaartekracht op een natuurlijke manier tegen. Een eerdere bovenooglidcorrectie met een wat asymmetrisch resultaat werd verbeterd opdat de balans in het gezicht van kaaklijn, konen tot oogopslag weer optimaal zou zijn. De bovenooglidcorrectie waar ik speciefiek van houd is een zogenaamde 'vetsparende bovenooglid correctie'. De incisie moet echt binnen de oogkas blijven en niet naar buiten onder de wenkbrauw doorlopen - zie hiervoor ook voorbeeld 3 hieronder. Mocht evenetueel dus na een eerdere ingreep of door spoinaten, erfelijke manier van ouder worden de oogkassen holler en leger zijn geworden dan wordt er zelfs lipofilling gebruikt om de eigen volle, vitale ongeopereerde oogopslag weer tergi te geven.

bovenooglidcorrectie patricia-paay aangezicht vrouw - drstevens.nl

kijk hier voor haar eigen verhaal!

 

voorbeeld 2

"Door Dr. Jeroen Stevens en zijn team mijn bovenoogleden laten corrigeren en gelijktijdig een wenkbrauwlift laten uitvoeren".

bovenooglidcorrectie wenkbrauwlift aangezicht man - drstevens.nl

In overleg met Dr. Stevens koos ik voor een volledige narcose, wat mij uitermate goed bevallen is. Werd direct na de operatie weer bijgebracht en ging (lachend incl. ijsmasker) met Dr. Jeroen op de foto! Na een paar uurtje slapen (sorry voor het hevige gesnurk ...) kon ik naar huis en ben daar lekker in bed gekropen. Deze tweede dag heb ik nog steeds geen pijnstiller hoeven nemen, ik voel mij redelijk prima! (U ziet het want ik zit alweer achter mijn computer ....)

Dr. Jeroen Stevens heeft mij gegarandeerd dat ik met een week weer aan het werk kan en mij kan tonen. De 30e september ben ik namelijk gastheer op het "Quality of Life Gala" in Noordwijk en op 8 oktober ben ik te gast bij Harry Mens aan tafel in het televisieprogramma "Business Class". Dus U begrijpt het ... binnen drie weken moet ik er weer als nieuw uitzien! Mijn vrouw en dochters zijn nu al heel positief over het behaalde resultaat, dus ik heb er alle vertrouwen in. Mijn complimenten aan het geweldige team van Dr. Jeroen Stevens GROTE KLASSE!

Tweede dag na de operatie
Het is de tweede dag na de ingreep en het enige waar ik nog last van heb is mijn voorhoofd. Ook vandaag nog geen behoefte gehad aan pijnstillers (en normaal slik ik ze heel gemakkelijk). Gisteren heb ik wel zo'n zes keer met een soort van ijsmasker mijn ogen bedekt. Per sessie doe ik dat ca. 30 min. en de tip van de verpleegster uit het Medisch Centrum Scheveningen was: koop een zak diepgevroren kleine doperwtjes en maak met boterhamzakjes kleine hoeveelheden en leg deze dan op de ogen, deze tip bleek perfect te zijn! (helaas ben ik de naam van deze vriendelijke verpleegster vergeten, sorry ... zij nam de dienst om 13.00 uur over van Sheila, trouwens ook een zeer vriendelijke en zorgzame verpleegster).

Ook vannacht zeer goed geslapen en was er vanochtend vroeg uit. Na de koffie maar direct weer een ijsmaskertje gemaakt en heerlijk ontspannen een uurtje op bed gelegen. De telefoon staat sinds gisteren roodgloeiend! Vooral vrienden die het ook van plan zijn maar mij als "proefvriend" voorrang hebben verleend en nieuwsgierig zijn hoe het met mij afloopt. Ik heb ze allemaal verteld dat ze direct Dr. Jeroen Stevens moeten bellen voor een afspraak, doen jongens! (Daan G., Paul C. en Ed de B.)

Net nog weer even met mijn vrouw en dochter voor de spiegel het resultaat bekeken en eindelijk heb ik mijn ogen terug! Mijn secretaresse zei gisteren nadat ze een foto had gezien, 'ik wist niet dat hij zulke mooie wimpers had' Het is maar dat U het weet! Haha! Ik ga mijn ijsmasker maar weer eens opzetten.... Tot morgen! Marcel (ik heb er goed vertrouwen in dat ik maandag a.s. weer op kantoor zit ... (mijn zakelijke activiteiten) 

Derde dag na de operatie
De derde dag na de operatie en ... ik begin weer overal zin in te krijgen! Voor de operatie hebben wij zoveel paracetamol ingeslagen dat ik zeker wist dat de aandelen van het betreffende merk omhoog zou schieten! Wat schetst onze verbazing, ik heb nog steeds geen behoefte gehad aan een pijstiller. Op de dag van de operatie heb ik thuis nog twee paracetamolletjes geslikt en daarna helemaal niks meer!

Mijn vrouw heeft vanochtend heel voorzichtig mijn haar wat gewassen en mijn baardje van drie dagen is er ook weer af. Ik heb ook besloten om vandaag toch mijn radioprogramma "Mega Classics" wat morgenochtend op Bonaire (N.A.) MegaFM zal worden uitgezonden op te gaan nemen. Muziek in de studio en in mijn koptelefoon zal wat zachter gezet worden en ik zal niet twee uur lang mijn koptelefoon ophouden zoals normaal wel het geval is. Dus ik begin er weer zin in te krijgen. Toch doe ik heus rustig aan.

Vanochtend ook weer mijn ijsmasker op gehad en dat doe ik vandaag zeker nog een aantal malen. Fijn weekend en tot morgen! MegaFM (LIVE)

Vierde dag na de operatie
De genezing is wonderbaarlijk! Het blauw is veranderd in lichtgeel en ik heb mijn verticale strips van mijn voorhoofd gisteravond verwijderd. Het enige nare is de jeuk aan mijn ogen en dat schijnt zeer positief te zijn volgens mijn vrouw, het is pure genezing! Mijn dochter kwam net thuis van haar werk (was drie dagen naar Mexico) en stond versteld van het resultaat.

Vandaag werd ik er wel opgewezen dat ik toch nog steeds moet rusten. Begin van de avond kreeg ik toch wat steken in mijn linkerslaap en ben toen toch maar weer lekker in mijn waterbed gedoken. Dinsdag a.s. (zesde dag na de operatie) gaan mijn hechtingen eruit. Gelijk maar afgesproken om met vrienden een hapje te gaan lunchen. Gezien het huidige resultaat, weet ik zeker dat ik mij weer durf te tonen. P.S. Nog steeds geen behoefte gehad aan een pijnstiller 

Vijfde dag na de operatie
Eerst vanochtend nog een ijsmasker genomen en daarna heerlijk onder de douche (eindelijk) mijn haar weer eens echt gewassen. Toen voelde ik mij zo stoer dat ik maar weer eens kantoor opzocht. Fout! Binnen een uur voelde ik mijn hoofd zwaar worden en heb ik weer afscheid genomen van mijn medewerkers. Trouwens .... ze waren onder de indruk van het resultaat! Toch maar weer naar huis en rust gezocht op bed. Morgenochtend vroeg naar Medisch Centrum Scheveningen om mijn hechtingen te laten verwijderen. Een goede les: niet de ingreep onderschatten, neem in ieder geval een week vrij en neem je rust! (Dr. Jeroen had dus helemaal gelijk!) Tot later!

Zesde dag na de operatie
Vanochtend mijn hechtingen laten verwijderen door Dr. Hortoglu, fluitje van een cent! Ik voelde echt niets! Ook nu weer werd er alle tijd voor uitgetrokken om de ingreep te evalueren en op alle vragen antwoord te krijgen. Dr. Hortoglu was buitengewoon tevreden over het voorlopige resultaat. Na mijn bezoek aan het Medisch Centrum Scheveningen door naar Amsterdam naar mijn tandarts. Mijn tandarts kent mij al 14 jaar en vroeg direct aan mij "wat heb jij aan je ogen laten doen?" Ik vertelde mijn verhaal en hij stond echt perplex! "Ik wist niet dat je blauwe ogen had" zei hij mij wel drie keer! Hij was echt verbaasd over het resultaat en overweegt ook om zijn oogleden te laten aanpakken. 

Zo .... morgen maar weer eens echt aan het werk! Ik heb er weer helemaal zin in! Ik voel mij uitstekend!

bovenooglidcorrectie wenkbrauwlift aangezicht man - drstevens.nl

 

voorbeeld 3

47 jarige jonge vrouw met vermoeide zware uitstraling

Wens: Fittere minder vermoeide uistraling.

Ingreep: Deze manier van tekening in het gezicht krijgen is komt vaker voor dan men in het algemeen denkt: niet alleen slapte van het bovenooglid maar juist ook een lagere wenkbrauwpositie door hang. Hang betekent dat de zwaartekracht iets heeft verplaats naar beneden - 1 Dimensionaal = langs 1 lijn naar beneden dus. Mijnsinziens is de beste combinatie dus logischerwijs en de bovenooglidcorrectie om een fraaie parallel arcade boog te krijgen en een lift van met name de staart van de wenkbrauw: de APTOS lift - een klein sneetje van 1 cm in het behaarde hoofd recht boven de staart van de wenkbrauw en met 2 'harpoendraadjes' verticaal omhoog de wenkbrauw terug op de goede plek zetten. Een totaal ingreep van 45min onder locale verdoving. Lees hier haar eigen verhaal over haar ervaring met deze aanpak.

bovenooglidcorrectie vermoeid gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

bovenooglidcorrectie vermoeid gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

bovenooglidcorrectie vermoeid gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

FAQ

Als u klachten ondervindt van de bovenoogleden zal uw ziektekostenverzekeraar deze correctie in de regel bijna niet meer vergoeden. Klik hier voor de kosten van een ooglidcorrectie. NB alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud. 

 • Direct een afspraak maken in 'kliniek Holystaete' in Vlaardingen kan hier in de webagenda van dr. Stevens.
 • Narcose is mogelijk tegen meerprijs
 • Klik hier om telefonisch een poliklinische afspraak te maken bij Bergman Clinics Den Haag

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness en aerobics etc. kan weer vanaf 2 tot 4 weken na operatie.

Krijg ik geen verbaasde blik?
Neen, verbazing wordt 'gemaakt' door de voorhoofdsspier op te trekken. Deze spier trekt met name het midden van de wenkbrauw omhoog. Dat blijft ook mogelijk na de ingreep. U houdt de mogelijkheid van uw natuurlijke mimiek. De bovenooglidcorrectie beperkt zich in haar effect tot het bovenooglid. Het brengt de arcadeboog terug zodat uw uitstraling frisser en krachtiger wordt.

Zijn er nadelen aan deze ingreep verbonden?
Indien de techniek juist wordt uitgevoerd zijn er aan deze ingreep geen nadelen verbonden. De persoonlijke visie van dokter Jeroen Stevens is dat bij technieken waar teveel vet wordt verwijderd rondom het oog uiteindelijk het lange termijn resultaat minder is dan ideaal.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat gewoon door. Na 5 tot 10 jaar, soms pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van het genoemde weefsel en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt.

Helpt dit ook tegen oppervlakkige rimpels?
De fijne rimpels van de huid op zich worden door deze ingreep niet gecorrigeerd: de kwaliteit van de huid blijft voor operatie gelijk aan die erna. Om deze reden is het altijd belangrijk voor de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een ooglidcorrectie kan zijn, wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep en welke aanvullende ingrepen, als bv. lipofilling of een wenkbrauwlift voor u kan betekenen.

Is deze ingreep erg pijnlijk?
De ingreep is niet pijnlijk, u krijgt een wat gezwollen, beurs gevoel gedurende de eerste dagen na de ingreep. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met een week tot 10 dagen ongemak. Dat wil zeggen dat er wat kneuzing / beursheid ontstaat rond de oogleden. Na een week kunt u (met camouflage / make-up) alweer redelijk toonbaar uw dagelijkse bezigheden oppakken. De hechting wordt na een week verwijderd.

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?
Het advies is om direct na de ingreep en de eerste 2 / 3 dagen erna goed te koelen. Dit werkt tevens verdovend en gaat de zwelling tegen. Blijf dezelfde dag na de ingreep ook zoveel mogelijk rechtop zitten i.p.v. te gaan liggen. Tijdens het slapen is het advies om wat hoger te liggen met uw hoofd, dus een extra kussen te gebruiken. Het litteken heeft de tijd nodig om te herstellen en zal in het begin nog iets vuriger zijn. Let u dan ook goed op als u het eerste jaar in de zon komt. Smeer het goed in met een hoge beschermingsfactor SPF 30 - 50.