Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Heeft u één of meer van onderstaande klachten dan is het zeer waarschijnlijk dat niet alleen een overhangend bovenooglid de oorzaak van het probleem is, maar ook een te laag staande wenkbrauw c.q. een te laag staand voorhoofd...

illustratie techniek correctie voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Effect gewenst in het gearceerde gebied
 • 'Ik zit steeds tegen een dakje aan te kijken (=gezichtsveldbeperking)
 • Drukkend gevoel op mijn bovenoogleden
 • Ik krijg steeds te horen 'ben je moe', 'ben je bedroefd?', 'kijk niet zo streng' maar zo voel ik me helemaal niet.
 • In de loop van de dag toenemend gevoel van (inspannings)voorhoofdspijn
 • Ontsierende rimpels tussen de wenkbrauwen (frons-rimpels)

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt samen met u een lichamelijk onderzoek verricht. De volgende punten komen dan aan de orde.

techniek correctie wenkbrauw oogkasrand voorhoofd aangezicht -drstevens.nl

 • Laagstand van de gehele wenkbrauw (c.q. het voorhoofd), of het buitenste 1/3e deel aangeboren of spontaan ontstaan in de loop van de jaren
 • Normale stand van het buitenste deel van de wenkbrauw t.o.v. oogkasrand
 • vrouw: 8 tot 15 mm boven de oogkasrand (=voelbare benige rand)
 • man: 2 tot 8 mm boven de voelbare oogkasrand

 

 

 

 

 

  

techniek correctie wenkbrauw fronsrimpels voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Rimpels tussen de beide wenkbrauwen (alsof men steeds fronst of boos kijkt)
 • Overige punten die ook van belang zijn: 
 • De lijn van de neuspunt, over de rug van de neus zou mooi moeten doorlopen in een naar boven oplopende lijn. Dan is er sprake van een sterke krachtlijn die de gelaatsuitdrukking van 'openheid', 'frisheid' en 'uitgerustheid' meegeeft. Loopt de lijn vanaf de neuspunt, over de rug van de neus door in de wenkbrauw, ineens te vlak of zelfs naar beneden af, dan is de gelaatsuitdrukking (meestal onbedoeld) meer 'vermoeid', 'bedroefd' of 'streng'
 • Bestaat er asymmetrie (verschil tussen linker en rechter wenkbrauwstand)?
  • na een ongeval
  • na aangezichtsverlamming

Waar nodig wordt u ook iets verteld over van de onderliggende anatomie van huid, spieren en zenuwen. Door wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende structuren die van belang zijn bij het ontstaan van de klacht(en), is het voor u meestal ook duidelijker welke ingreep of combinatie van ingrepen zal leiden tot het gewenste effect.

 • De bovenoogleden 'hangen niet zomaar in de lucht'
 • Als de wenkbrauw te laag staat kan met een ooglidcorrectie alleen nooit een optimaal functioneel en esthetisch resultaat worden bereikt
 • De voorhoofdsspier (de spier die de wenkbrauw optrekt) bestaat uit twee delen
 • Alleen de binnenste 2/3e van beide wenkbrauwen wordt door deze spier opgetrokken. Het buitenste 1/3e deel gaat in de loop van de jaren mede om deze reden steeds meer hangen

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden.

illustratie anatomie voorhoofdspier voorhoofd aangezicht - drstevens.nlillustratie anatomie oogleden voorhoofd fronsspier aptoslift aangezicht - drstevens.jpg

operatie

opname

Wordt alleen het voorhoofd c.q. de wenkbrauwpositie verbeterd, dan kan de ingreep in dagbehandeling, zelfs onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden. Wordt ook tegelijkertijd een boven- e/o onderooglidcorrectie gedaan, dan wordt de ingreep meestal onder narcose uitgevoerd.

 

verdoving

locale verdoving

illustratie operatietechniek injectie verdoving voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Met meerdere prikjes wordt het gehele voorhoofd verdoofd. Deze zijn gelegen:
  • Ter plaatse van de 3 incisies (zie techniek)
  • Aan de beide zijkanten van de wenkbrauw
  • Boven de neus
  • Ter plaatse van de bovenoogleden als deze tegelijkertijd worden gecorrigeerd
 • De prikjes zijn niet echt pijnlijk en het duurt maar kort voordat de verdoving is ingetreden
 • In overleg met de chirurg kan ook een roesje worden gegeven tijdens de ingreep, waarbij u wel geheel bij blijft en zelf blijft ademen
 • Voordeel: minimale belasting, snel postoperatief herstel (< 1 uur)
 • Nadeel: prikjes zijn vervelend, zonodig wordt bijverdoofd tijdens de ingreep

 

 

algehele narcose

 • Via een infuus (meestal geprikt op de handrug) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist).
 • Na de operatie wordt u direct wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

illustratie operatietechniek incisie kijkbuis voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Drie zeer kleine incisies iets achter de haarlijn, zonder haar weg te scheren
 • In het midden 0,5 cm breed
 • Aan beide zijkanten ieder ongeveer 1 - 1,5 cm breed

 

 

 

illustratie operatietechniek oogkasrand bloedeloze-laag voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Onderhuids van het voorhoofd naar de oogkasrand, in een laag zonder bloedvaatjes, om de wenkbrauw (onderhuids) waar nodig, los te maken
 • Nagenoeg geen bloedverlies tijdens de operatie en nagenoeg geen blauwverkleuring na de operatie

 

 

 

 

operatietechniek wenkbrauw hechten bot voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Vastzetten van het voorhoofd, en met name de buitenzijde van de wenkbrauw, aan het bot met een blijvende hechting. Niet met schroefjes die verwijderd moeten worden of achter zouden moeten blijven
 • Juist door deze rigide, stevige hechting aan een vaste ondergrond (= het bot) kan meer garantie worden gegeven op een langdurig resultaat

 

  

operatietechniek fronsspieren wenkbrauw oogkasrand instrument voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Zonodig deels verwijderen (=verlammen) van de fronsspieren die de rimpels tussen de wenkbrauw veroorzaken. Let op: de spier is goed doorbloed en door de spier lopen enkele zenuwtjes die gevoel van het voorhoofd verzorgen. De functie gaat niet verloren 

 

operatietechniek fronsspieren wenkbrauw oogkasrand voorhoofd aangezicht - drstevens.nl

 • Hierdoor is er na de operatie zondermeer een kleine bloeduitstorting in beide kanten van de ooghoeken. Deze verdwijnt binnen 2 weken
 • Een wat dof gevoel vanaf de wenkbrauw tot aan de kruin. Deze is tijdelijk en verdwijnt (nagenoeg altijd) volledig in de loop van enkele weken tot maximaal 6 maanden
 • Tot slot wordt de huid gesloten in twee lagen en een drukverband aangelegd

 

 

 

Vaak wordt aanvullend een bovenooglidcorrectie verricht als dit nog niet eerder gedaan is. 

Enkele opmerkingen ter overdenking

 • 'Pas als er een goed fundament op de juiste plaats ligt, kan er een goed huis op worden gebouwd'
 • 'Pas als de wenkbrauw op de juiste plaats staat, laat zich het teveel aan huid en/of spier van het bovenooglid goed beoordelen en behandelen'. Eerder niet, of er wordt bij voorbaat een tijdelijk effect bereikt
 • Bij iedere bovenooglidcorrectie wordt de wenkbrauw minimaal 1 mm naar beneden getrokken; Stond de wenkbrauw voor de operatie van zichzelf al niet op de juiste plaats, dan hangen dus uiteindelijk het fundament c.q. de wenkbrauw, en het ooglid zelf weer snel te laag en keren de klachten van voor de operatie weer terug
 • Als de huid (voor operatie) minder elastisch en stevig is, dan zal het resultaat minder lang houden
 • Met de jaren wordt de huid minder elastisch, los van verschillen tussen personen met dezelfde leeftijd
 • Roken vermindert onder andere de doorbloeding en de elasticiteit van de huid (en dus de kwaliteit van de huid, alsmede de mogelijkheid om de huid middels een operatie te verbeteren)
 • Van het (deels) verwijderen van juist de fronsspieren mag u zeker meer resultaat verwachten dan rimpelbehandeling middels CO2-laser of injectie-opvul-technieken. Injecties met BOTOX (=verlamming van deze spieren) geeft ook een duidelijk effect maar duurt tijdelijk (4-8mnd) en kan een onnatuurlijk expressieloze uitdrukking geven. Verwijdering van deze spieren, zoals hierboven genoemd, heeft over het algemeen na 1 jaar nog 80% van het bereikte effect. De mimiek verdwijnt nooit totaal, wat een natuurlijk effect garandeer.

herstel

de eerste dagen

dag 1 tot 4

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af; Een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • Het drukverband kan na 1 tot 2 dagen na de operatie af; Dan kunnen ook de haren kort worden gewassen (bij voorkeur met bethadine shampoo)
 • De ogen kunnen soms wat tranen en 's ochtends wat vastgeplakt zitten, dit is natuurlijke -eigen bescherming tegen uitdroging
  • Absoluut niet in de ogen wrijven
  • Alleen deppen met een vochtig wattenschijfje, of vochtig gaasje is toegestaan
  • Watje of gaasje vochtig maken met 'gekookt' water dat eerst in de koelkast moet zijn afgekoeld, in een afgesloten kan (maximaal 24 uur bewaren)
 • 's Nachts voor het slapen wordt soms voorgeschreven een reepje steriele oogzalf in de ogen aan te brengen; Dit ter extra bescherming van de ogen. Soms kunnen de ogen bij het slapen nog 1 - 2 mm openstaan. Dit is in deze fase van herstel geen enkele reden tot ongerustheid. Meestal binnen 1 tot maximaal 6 weken na de ingreep sluiten de oogleden zich weer volledig. Dit 'openstaan' van de oogleden (=lagophtalmus) is een gevolg van bewuste overcorrectie voor het fraaiste resultaat na volledige genezing en een gevolg van de bovengenoemde postoperative zwelling
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd het hoofd op een extra kussen wat hoog te houden, niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden

dag 5 tot 7

 • De zwelling is duidelijk verminderd; Er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms lichte asymmetrie tussen de stand van wenkbrauw en bovenooglid optreden. De verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • De hechtingen van de eventueel tegelijkertijd gedane boven-, onderooglidcorrectie worden nu verwijderd
 • Enige blauwverkleuring is normaal, vooral als de fronsspiertjes (deels) zijn verwijderd. Deze verkleuring zit vaak in beide ooghoeken en kan uitzakken naar de onderoogleden en soms de wang. Meestal is deze binnen 2 tot 6 weken volledig verdwenen
 • Het voorhoofd kan tot aan de kruin soms wat dof aanvoelen. Het normale gevoel in de huid hersteld zich vanaf de wenkbrauwen richting de kruin in de loop van de komende weken (tot soms maanden)

week 2

 • De hechtingen in het behaarde hoofd (meestal huidnietjes) worden verwijderd na 10 tot 14 dagen
 • Op het behaarde hoofd kan het soms jeuken
 • U bent nu meestal weer goed toonbaar en in staat eventueel werk te hervatten
 • Zelf autorijden kan nu weer
 • U zult vanaf nu al de complimenten krijgen dat u er 'fris' en 'uitgerust' uitziet

 

volledig herstel

week 6 

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Soms resteert nog wat dofheid voornamelijk bij de kruin, deze verdwijnt in de loop van de komende weken tot maanden over het algemeen volledig

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie.

Infectie komt in het gelaat, vanwege goede doorbloeding, eigenlijk nooit voor (mits er geen algehele weerstandvermindering is).

Nabloeding komt eveneens zeer, zeer zelden voor en heeft tot op heden nog nooit geleid tot re-operatie. Ook al kan enige bloeduitstorting (vooral na het verwijderen van de fronsspier) voorkomen, binnen 2 tot 4 weken na operatie is de betrokkene nagenoeg altijd weer goed toonbaar. Dergelijke zeer bescheiden risico's gaan niet ten koste van een goed eindresultaat.

Specifiek voor deze ingreep is enig postoperatief ongemak dat wordt beschreven als 'een strak aanvoelend voorhoofd', 'jeuk tot op de kruin' en 'wat dofheid van de huid'. Iets dat wel vaker kan voorkomen, altijd volledig verdwijnt, en dus van tijdelijke aard is.

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

conclusie

Zowel voor de behandeling van

 • Functionele klachten
  • Gezichtsveldbeperking ('tegen een dakje aan zitten te kijken')
  • Drukkend gevoel op de bovenoogleden
  • Toenemende vermoeidheid van het voorhoofd door continue optrekken van de wenkbrauwen
  • Onterechte, onbedoelde 'boze', 'strenge', of 'vermoeide' uitdrukking
 • Esthetische bezwaren
  • Onterechte, onbedoelde 'boze', 'strenge', of 'vermoeide' uitdrukking

Kan een voorhoofdslift c.q. wenkbrauwlift (al dan niet in combinatie met een bovenooglidcorrectie) voor u de oplossing zijn? 

Met de endoscopische- of kijkbuistechniek is de ingreep minimaal belastend en geeft door een indrukwekkende langdurige verbetering.

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

voorbeeld 1

42 jarige jonge vrouw

Klachten

 • Gezichtsveldbeperking ('kijkt steeds tegen een dakje aan')
 • Toenemend voorhoofdspijn in de loop van de dag (trekt de hele dag door de wenkbrauwen omhoog, met de voorhoofdsspier, om er beter onderdoor te kunnen kijken)
 • Krijgt frequent te horen dat ze er 'moe' of 'sip' uit zou zien terwijl ze zich zo absoluut niet voelt

endoscopische-voorhoofdslift bovenooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Na 1 jaar

Na endoscopische voorhoofdslift en bovenooglidcorrectie waren bij controle na 1 jaar nog steeds alle klachten verdwenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

endoscopische-voorhoofdslift bovenooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nlDetail

Het bereikte resultaat was niet minder geworden.

 

 

 

 

voorbeeld 2

34 jarige jonge vrouw

Klachten:

 • Gezichtsveldbeperking ('kijkt steeds tegen een dakje aan')
 • Toenemend voorhoofdspijn in de loop van de dag (trekt de hele dag door met de voorhoofdsspier de wenkbrauwen omhoog om er beter onderdoor te kunnen kijken)
 • Krijgt frequent te horen dat ze er 'moe' of 'sip' uit zou zien terwijl ze zich zo absoluut niet voelt (NB: laatst genoemde wordt zondermeer mede veroorzaakt door de diepe frons tussen beide wenkbrauwen)

Na 2 weken

endoscopische-voorhoofdslift bovenooglidcorrectie frons aangezicht vrouw - drstevens.nl

Na endoscopische voorhoofdslift en bovenooglidcorrectie was bij controle nog maar weinig zwelling of bloeduitstorting meer te zien.
Soms kan restant zwelling nog uitzakken naar de onderoogleden (hier ook minimaal het geval).

 

 

 

 

 

 

 

 

endoscopische-voorhoofdslift bovenooglidcorrectie frons aangezicht vrouw - drstevens.nl

Detail na 2 weken

Het bereikte resultaat van opzij, let op de natuurlijke curve van neus door de wenkbrauw, de fronsrimpel is nagenoeg geheel verdwenen. Let op: er is nog wel sprake van oedeem t.g.v. de kneuzing van de operatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

endoscopische-voorhoofdslift bovenooglidcorrectie frons aangezicht vrouw - drstevens.nl

Na 1 jaar nog steeds een duidelijk resultaat

Het bereikte resultaat 1 jaar na de operatie; let op de natuurlijke curve van neus door de wenkbrauw, de fronsrimpel is nagenoeg geheel verdwenen.

Van deze operatie is een uitgebreide TV-opname gemaakt voor 'de plastisch chirurg'.

 

 

 

 

 

voorbeeld 3

Ilonka Meerman, 43 jr.

Wens: 'Minder zwaarmoedige en trieste uitstraling, geen hangwangen en slappe hals meer'. Illonka was 1 van de 19 deelnemers van 'Make Me Beautiful 2003'.

 

macs-lift ooglidcorrectie endoscopische-voorhoofdslift aangezicht vrouw - drstevens.nl

Ingreep: Een S-lift met ooglidcorrectie boven en een endoscopische voorhoofdslift zijn direct in één keer gedaan.
Juist door deze combinatie van ingrepen is een overall natuurlijke uitstraling hersteld, iets dat met een losse ingreep zeker niet was gelukt.

Resultaat: Een natuurlijke ongeopereerde eigen uitstraling, goed passend bij de leeftijd, uitgeruster, minder vermoeid, met name vallen op: de strakke kaaklijn, de hoger op het gezicht zittende konen en de betere lijn van neuspunt doorlopend over de rug van de neus naar de wenkbrauwen. Deze lijn loopt nu meer omhoog, en geeft zeker geen verbaasde blik. Tegelijkertijd zijn de fronsspieren voor 80% verwijderd waardoor de fronsrimpels zijn verminderd terwijl de mimiek ongestoord blijft (in tegenstelling tot behandeling met Botox).

FAQ

Klik hier voor de kosten van een endoscopische voorhoofdslift. Voor ingrepen onder locale anesthesie en in dagbehandeling gelden kortingen. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud.

Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics Den Haag, waar deze en andere ingrepen ook worden verricht. Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Krijg ik geen verbaasde blik?
Nee, verbazing wordt 'gemaakt' door de voorhoofdsspier op te trekken. Deze spier trekt met name het midden van de wenkbrauw omhoog. Dat blijft ook mogelijk na de ingreep. U houdt de mogelijkheid van uw natuurlijke mimiek. De endoscopische voorhoofdslift tilt juist het buitenste deel van de wenkbrauw meer naar omhoog, zodat op zowel in rust als bij aanspannen van de voorhoofdsspier uw uitstraling frisser, krachtiger en letterlijk 'opener' is. Wel is er enige zwelling gedurende de eerste 1-2 weken in het geopereerde gebied. Hierdoor zal het voorhoofd wel wat strakker staan dan als deze zwelling eenmaal is verdwenen (zie ook de voorbeelden hierboven). 

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal of intensieve krachttraining dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness etc. kan weer vanaf 3 tot 4 weken na operatie langzaam worden opgebouwd. Luister hierbij wel goed naar het lichaam, de een herstelt sneller dan de ander.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat gewoon door. Na 5 tot 10 jaar, soms pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van de genoemde weefsel en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt. De grootste groep heeft gemiddeld 8 - 12 jaar plezier van deze ingreep, een kleine groep met veel slapte (vaak op wat oudere leeftijd, rokers, zonaanbidders) is de huidkwaliteit slechter vanaf het begin af aan en zijn de resultaten soms pas goed genoeg na 2 ingrepen en houden dan alsnog zeer lang.

Helpt dit ook tegen oppervlakkige rimpels?
Ja, waar het de fronsrimpels tussen de wenkbrauwen betreft. Zie hierboven voor de technische details. Het effect op de diepere rimpels dwars over het voorhoofd is minder groot. Deze lijnen zijn vaak vanaf de geboorte al aanwezig en de huid zit hier stevig vast aan de voorhoofdsspier. Anderzijds zal als u de wenkbrauw niet meer zo hoog hoeft op te tillen om er onder door te kunnen kijken, diezelfde voorhoofdsspier meer ontspannen en de diepte van de rimpels wel enigszins afnemen. Mocht u ook van deze oppervlakkige rimpels af willen, dan kan een aanvullende behandeling met lipofilling of een peeling uitkomst bieden. Dit zal samen met de arts worden besproken tijdens het eerste consult. 

Is deze ingreep erg pijnlijk?
Nee, een bandvormig strak gevoel gedurende de eerste dagen is er meestal wel. Enige dofheid tot aan de kruin kan er soms voor kortere duur ook optreden. Beiden zijn voornamelijk het gevolg van de gevoelszenuwen die moeten wennen aan de nieuwe wat strakkere positie. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk. Daarnaast voelt het geopereerde gebied de eerste dagen wat beurs aan, passend bij de (lichte) kneuzing die een operatie altijd met zich mee brengt. De mate van blauwverkleuring door bloeduitstortingen valt eigenlijk altijd erg mee. Indien ook de fronsspiertjes worden verwijderd is er soms de eerste week na operatie wel wat tijdelijke blauwverkleuring tussen de wenkbrauwen. Er wordt geen gebruik gemaakt van schroefjes waar de lift aan verankerd wordt, bij deze techniek is er soms wel wat meer pijn ter plaatse van de schroefjes totdat deze verwijderd worden. 

Hoe snel kan ik weer aan het werk / dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met een week tot 12 dagen ongemak. Dat wil zeggen dat er wat kneuzing / beursheid ontstaat op zowel de plekken waar de incisies zijn gemaakt, als waar de huid van het voorhoofd onderhuids is losgemaakt. Na een week kunt u (met camouflage / make-up) alweer redelijk toonbaar uw dagelijkse bezigheden oppakken.

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?
Het advies is om direct na de ingreep en de eerste 2 / 3 dagen erna goed te koelen. Dit werkt tevens verdovend en gaat de zwelling tegen. Blijf dezelfde dag na de ingreep ook zoveel mogelijk rechtop zitten i.p.v. te gaan liggen. Tijdens het slapen is het advies om wat hoger te liggen met uw hoofd, dus een extra kussen te gebruiken.

Bij de endoscopische voorhoofdslift worden 3 incisies gemaakt in de behaarde hoofdhuid. Gaat dit gepaard met (definitief) haarverlies?
Er is zeer zelden haarverlies en dan nog is het minimaal en is er geen schade aan de haarzakjes. Een nieuwe uitgevallen haar groeit weer aan. De haargrens komt ook niet verder naar achteren te liggen. Dit komt doordat de lift een paar lagen dieper wordt uitgevoerd, tot net boven het bot. De huid is elastisch en wordt verstreken. Hoeveel mm precies, dat is niet van toepassing.

Zullen mijn hoofdpijnklachten (waarschijnlijk door het continu optrekken van de wenkbrauwen) verdwijnen na de ingreep?
Er kan geen 100% garantie worden gegeven, maar zeer veel patiënten met specifieke bandvormige hoofdpijn door spierspanning ervaren verlichting tot volledig verdwijnen van de hoofdpijnklachten. Kloppende hoofdpijn aan de zijkant van het hoofd veranderd zelden.

Hoeveel ervaring heeft dr. Stevens met de endoscopische voorhoofdslift?
Dr. Stevens heeft deze techniek als 1 van de eerste 3 chirurgen in Nederland geïntroduceerd in 1997. Als eerste in het academisch ziekenhuis in Rotterdam / idem Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam / idem Medisch Centrum Scheveningen, Den Haag. Hij voert deze ingreep 1-2 keer per maand uit, voorheen was dit 3-6 per maand. Dat komt doordat de APTOS-wenkbrauwlift een deel van de indicatie heeft overgenomen. Als er alleen aan de zijkant van de bovenoogleden overhang is en de staart van de wenkbrauw te laag staat, terwijl de wenkbrauw aan de binnenzijde wel goed staat. In dat geval hoeft alleen aan de zijkant van het voorhoofd de staart van de wenkbrauw naar omhoog terug gezet te worden. Kijk voor meer informatie hierover bij APTOS-lift volgens Stevens.