Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Heeft u één of meer van de volgende klachten of wensen dan zou u duidelijke verbetering kunnen verwachten van een correctie door middel van een operatie die overeenkomt met de bovenste 2/3e van de halsface-lift, de zogenaamde MACS-lift. MACS staat voor Minimal Access Cranial Suspension, dit betekent MA = Minimaal klein sneetje, CS = optrekken naar de Kruin), ofwel 'facelift'. Ingrepen die naar de vorm van het littekentje soms ook wel de mini-lift of S-lift worden genoemd zijn qua litteken misschien vergelijkbaar, maar niet onderhuids. Kijk hiervoor ook naar de video-uitleg over het verschil tussen deze ingrepen.

illustratie techniek correctie macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Effect gewenst in het gearceerde gebied
 • Vermoeide uitstraling door
  • Een naar beneden gezakte wang, leunend op de neuswangplooi
  • 'Hamsterwangen': Een kaaklijn die niet meer strak loopt van kaakhoek naar kin
  • Een slappere mondbodem, soms ook voller door te veel onderhuids vetweefsel
  • Zonder duidelijke 'kalkoennek' plooien in het midden bij de hals
  • Met een nog redelijk strakke mondbodem
 • Ouder makende 'tekening' rondom de mond door een diepe(re) neuswang plooi
 • Ten onrechte krijgt u te horen: 'De tand des tijds...' U voelt zich nog actief, fit en energiek en wilt dat ook uitstralen

 

 

 

De MACS-lift is niet zo'n uitgebreide operatie als een halsface-lift, maar kan wel degelijk een duidelijke, soms indrukwekkende verbetering verzorgen op het niveau van:

 • Het verwijderen van overtollige huid boven de kaaklijn
 • Verbetering van de positie van het onderhuidse vetweefsel en de huid van de wang
 • Het vergroten van de stevigheid van de onderliggende spierlaag bij het gezicht en, in een wat mindere mate, bij de mondbodem en hals
 • Het verwijderen van te veel onderhuids vetweefsel onder de kin
 • Fijne rimpels in de opperhuid

Soms kan alleen een meer uitgebreide ingreep de gewenste verbetering verzorgen. Zo wordt u voor informatie over de halsface-lift of de hals-lift (onderste helft van de halsface-lift) verwezen naar de betreffende pagina's.

Ieder van deze ingrepen kan desgewenst worden gecombineerd met:

Wat in uw unieke geval de juiste keuze van behandeling zou kunnen zijn, al dan niet met aanvullende ingrepen, moet u van te voren goed met uw plastisch chirurg doornemen. Belangrijk is ook om samen te bespreken wat u wel en wat u niet mag verwachten van de (diverse) behandeling(en).

voorbereiding

Op allerlei verschillende manieren wordt getracht (en geadviseerd) de tekening die optreedt bij het ouder worden tegen te gaan of tot een minimum te beperken. Ouder worden mag, meer rimpels in de loop van de tijd horen daarbij, maar de harmonie vasthouden tussen hoe je je van binnen voelt en hoe je er van buiten uitziet blijft belangrijk. Hoe dat technisch kan en eigenlijk bij voorkeur zou moeten daar verschillen de meningen vaak over. Toch zijn er een paar uitgangspunten algemeen geaccepteerd, in de ogen van iedereen die zich oprecht en professioneel met aangezichtschirurgie bezig houdt. Voor u is inzicht in die punten van belang om te kunnen inschatten of de voorgestelde behandeling ook echt geeft wat u zelf wil en wat bij u past. Bij het eerste polikliniekbezoek komen dus niet alleen uw wensen, eventuele klachten en medische voorgeschiedenis aan de orde, maar ook uitgebreid;

 1. De onderliggende oorzaken: Iedereen heeft er mee te maken, toch tekent de ene persoon eerder in het gelaat dan de ander. Het gezicht bij de wangen, de kaaklijn en de hals, ten gevolge van:

illustratie operatietechniek oud correctie uitstraling macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Zwaartekracht trekt van boven naar beneden
 • Vermindering van de elasticiteit van de huid door:
 • Het ouder worden op zich
  • De invloed van (vroeger) roken
  • De invloed van de zon (nu en vroeger)
  • Erfelijke aanleg
 • Verlies van ondersteunend vetweefsel, iets dat toeneemt in de loop van de tijd, immers:
  • Een puber van 15-25 heeft 'bolle konen'
  • Een 'bolle, volle toet'
  • Een bejaarde van 75-80 heeft 'holle, ingevallen ogen', 'holle, lege wangen'

 

 

 1. De basis van de correctie: Dr. Jeroen Stevens is een sterke voorstander van het idee dat iedere correctie in het gelaat, er op gericht is om:
 •  Een verbetering van de uitstraling en het innerlijke gevoel te hebben op een natuurlijke, niet-geopereerde manier
 • De uitstraling op te schuiven richting de kant van de jeugd

3. De uitvoering

illustratie operatietechniek nieuw correctie uitstraling macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Verplaatsing van het weefsel tegen de zwaartekracht in
 • Verplaatsing:
  • Naar de plaats waar het vandaan kwam (verticaal omhoog)
  • Niet naar opzij (zoals bij de 'ouderwetse Amerikaanse stijl' facelifts, dit resulteert in het plastic-achtige uitstraling)
 • Respect voor eigen vetweefsel, ook verticale lift
 • Na verticale lift pas eventueel extra vulling:
  • Juist op die plaatsen waar dat hoorde
  • Juist waar u extra zou willen / moeten accentueren (jukbeenderen, wangen)
  • Voor extra vulling is er keuze uit:
   • Eigen vetweefsel (lipofilling)
   • Tijdelijke ondersteuning door bv. collagenen

De plastisch chirurgen staan tegenwoordig (vanaf midden jaren 90 om precies te zijn) technieken ter beschikking waarmee de bovenstaande elementaire uitgangspunten voor een natuurlijke, 'eigen-blijvende uitstraling' van het gezicht in de praktijk gebracht kunnen worden. Onder operatietechniek wordt hier verder op in gegaan. Waar nodig wordt u ook iets verteld over de onderliggende anatomie van huid, spieren en zenuwen. Door wat meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende structuren die van belang zijn bij het ontstaan van de klacht(en) is het voor u meestal ook duidelijker welke ingreep of combinatie van ingrepen zal leiden tot het gewenste effect.

Is in uw situatie de gewenste verbetering voornamelijk gelegen in de volgende gebieden? 

 • De wang tot aan de neusplooi
 • De wang vooral tot en met de kaaklijn
 • In mindere mate de mondbodem en/of hals (omdat die nog elastisch en strak genoeg zijn)

Dan is de MACS-lift uitgebreid genoeg om een fraaie verbetering te mogen verwachten. Met name uw eigen verwachtingen en wensen zijn hier zeer belangrijk. Toch kan de plastisch chirurg u, afhankelijk van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, een andere of een aanvullende ingreep adviseren voor het optimale resultaat. Om deze reden is een consult altijd zeer belangrijk.

Aan het eind van een dergelijk consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden. Maar de bovengenoemde uitgangspunten vindt u in dit advies altijd terug, ten minste bij de visie die dr. Jeroen Stevens er over heeft. U moet zelf beslissen of u dit aanspreekt en of u zich hier in herkent. Het uitgangspunt is in ieder geval niet een 'standaard barbie-pop-uitstraling', maar uw eigen karakteristieke krachtlijnen en krachtpunten in het gezicht opnieuw te accentueren en onvolkomenheden te camoufleren.

Ter voorbereiding wordt ook besproken hoe u de eerste dagen thuis voor ondersteuning en vervoer moet zorgen, wat u die dagen meemaakt (zie verder), maar vooral dat, mocht u roken, u verplicht minimaal 6 weken voor de ingreep 100% gestopt dient te zijn. Roken knijpt de kleine bloedvaatjes dicht, vergroot de kans op postoperatieve complicaties (zie risico's) en verkleint dus de kans op een optimaal resultaat.

Bent u optimaal voorbereid, in goede conditie, heeft u een reële verwachting over het te verkrijgen resultaat dan blijkt een MACS-lift een zeer goed voorspelbare, veilige manier om uw uitstraling weer duidelijk jeugdiger en frisser te maken, zonder geopereerd te lijken.

operatie

opname

Een MACS-lift is een niet extreem uitgebreide ingreep en vindt in meer dan 95% plaats onder locale verdoving.Indien gewenst kan met een 'slaappil' (Normison 20mg) al dan niet samen met een 'prikje om je wat relaxter te voelen' (Dormicum 5 mg, in bovenbeenspier) de ingreep nog gemakkelijker worden ondergaan. Deze extra medicatie geeft u een 'roesje' zonder dat u de kosten voor een algehele anesthesie hoeft te betalen.

Desgewenst kan de ingreep wel onder algehele anesthesie worden verricht en zelfs overnachting kan worden geregeld (beiden tegen meerkosten). Maar nogmaals, het bijzondere van deze ingreep is dat u volledig verantwoord een identiek zelfde resultaat mag verwachten onder veel minder belastende en onnodig dure randvoorwaarden. 

Bij eventuele overnachting is een gediplomeerd verpleegkundige bij u in de buurt of direct oproepbaar om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

Locale verdoving 

 • Met enkele prikjes wordt gemakkelijk het gehele operatiegebied verdoofd; Deze prikjes zijn gelegen:
  • Vanaf de voorrand van het oor
  • Tot halverwege de wang
  • Tot 3 cm onder de kaakhoek
  • De prikjes zijn niet echt pijnlijk en het duurt maar even voordat de verdoving is ingetreden
 • In overleg met de chirurg kan ook een roesje worden gegeven tijdens de ingreep, waarbij u wel geheel bij blijft en zelf blijft ademen
 • Voordeel: minimale belasting, snel postoperatief herstel (< 1 uur)
 • Nadeel: prikjes zijn vervelend, zonodig wordt bijverdoofd tijdens de ingreep

Algehele narcose 

 • Via een infuus (meestal geprikt in de hand) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist)
 • Na de operatie wordt u direct wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

Zoals besproken bij het consult (en deels hierboven toegelicht onder het hoofdstuk 'voorbereidingen')

 • Vindt de ingreep plaats onder lokale verdoving of algehele anesthesie
 • Duurt deze iets minder dan 1 uur, afhankelijk van de noodzaak/wens om tegelijkertijd ook aanvullende ingrepen te doen
 • Vindt de operatie plaats in dagbehandeling dus kunt u binnen 2 tot 4 uur na de ingreep weer onder begeleiding naar huis
 • Zou u hebben gekozen voor overnachting, dan gaat u na controle 's morgens om 09:00u weer naar huis

illustratie operatietechniek oud correctie uitstraling macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Zwaartekracht trekt van boven naar beneden
 • Bij vermindering van elasticiteit van de huid en verlies van ondersteunend vetweefsel tekent het gezicht op een aantal karakteristieke plaatsen in de onderste 1/3e en de hals:
  • De neuswang-plooi is meer gegroefd
  • De hamsterwang doorbreekt de kaaklijn
  • De halsspier onder de kin is licht verslapt
  • De huid van de hals zit nog wel redelijk strak rond de halsspier
  • Onder de kin hoopt zich meer onderhuids vetweefsel op dan wenselijk, terwijl de wangen en jukbeenderregio vaak minder vol worden

 

 

 

 

illustratie operatietechniek nieuw correctie uitstraling macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • De techniek is gericht op verplaatsing van het weefsel tegen de zwaartekracht in
 • Correctie in de verticale richting naar omhoog
 • Na verticale lift pas eventueel extra vulling
  • Juist op die plaatsen waar dat hoorde
  • Juist waar u extra zou willen / moeten accentueren (jukbeenderen, wangen)
  • Voor extra vulling is keuze uit:
   • Eigen vetweefsel (lipofilling)
   • Tijdelijke ondersteuning door bv. collagenen

 

 

 

 

 

operatietechniek incisie oor macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • De incisie, het sneetje door de huid, loopt van de slaap, voor het oor langs tot aan de oorlel
 • Haar wordt niet weggeschoren of geknipt
 • De huid van het gezicht wordt losgemaakt tot voorbij de kaakhoek naar de hals
 • De onderliggende spieren aangespannen naar verticaal omhoog (lift)
 • Overtollig vet onder de kin wordt via een klein prikgaatje van 2mm weggezogen

 

 

 

operatietechniek incisie oor litteken hechten macs-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Overtollige huid wordt verwijderd
 • De huid wordt gehecht met een zeer dun hechtdraad, die al na 5 dagen wordt verwijderd
 • In het behaarde hoofd worden nietjes gebruikt; Deze worden verwijderd na 10-14 dagen
 • Er is zelden een drain nodig, bij deze ingreep is nauwelijks enig bloedverlies
 • Is er toch een drain gebruikt dan wordt deze altijd verwijderd voor vertrek naar huis

 

 

 

operatietechniek verband oor halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • De eerste uren wordt een dik, koel verband aangelegd om zwelling te minimaliseren
 • Voor ontslag wordt dit gewisseld
 • U kunt naar huis met een licht elastisch verband dat u tot aan de eerste controle dag en nacht moet dragen; Dit ter ondersteuning van de huid en ter voorkoming van overtollige vochtophoping onder de kin

herstel

de eerste dagen

dag 1 tot 4

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af; Een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • Pijnstillers heeft u meegekregen na de ingreep; Na 4 dagen heeft u deze meestal niet meer nodig
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd het hoofd op een extra kussen wat hoog te houden, niet te bukken en niet zwaar te tillen
 • Zelf autorijden is nu nog absoluut niet aan de orde
 • De haren, de dag na de operatie, wassen mag (achterover leunend zoals bij de kapper de haren worden gewassen).
 • De rest van de periode tot aan de 1e controle dient u het wondgebied droog te houden

dag 5 tot 7

 • De zwelling is duidelijk verminderd; Er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Die verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • De hechtingen voor het oor worden nu verwijderd
 • Enige blauwverkleuring komt zelden voor. Indien aanwezig is deze meestal deze binnen 2 tot 6 weken volledig verdwenen

week 2  

 • U bent nu meestal weer redelijk goed toonbaar
 • Na 10-14 dagen worden bij de 2e controle de laatste hechtingen in het behaarde hoofd verwijderd
 • Eventueel werk hervatten wordt aangeraden pas te overwegen na 2 - 2,5 week na de operatie
 • Zelf autorijden kan nu weer
 • U zult vanaf nu al de complimenten krijgen dat u er 'fris' en 'uitgerust' uitziet
 • Sport is 6 weken verboden
 • Na 2 weken kunt u weer huidverzorgingsproducten gebruiken
 • Littekencrème mag u pas vanaf 4 weken na operatie op de wond smeren

 

volledig herstel

week 6

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Soms resteert nog wat dofheid ter plaatse van de wimperrand of het littekentje; Deze verdwijnt in de loop van de komende weken tot maanden over het algemeen volledig

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie. 

Infectie komt zeer zelden voor mits er geen algehele weerstandvermindering is. Roken vergroot hierop het risico. Expliciet wordt verwacht dat u minimaal 6 weken voor de ingreep NIET ROOKT, tot minimaal 2 weken na de ingreep.

Nabloeding komt eveneens zeer zelden voor. Het risico hierop is wel degelijk vergroot indien u in de risicogroep zit (rokers, slecht gereguleerde te hoge bloeddruk, gebruik van bloedverdunners en andere medicatie die bloedverdunnend werkt). In dat geval wordt altijd geadviseerd eerst met de behandelend specialisten een preoperatief consult af te spreken en te wachten met een halsface-lift totdat u uit het verhoogde risicogebied bent.

Mocht er onverhoopt wel een te grote bloeduitstorting optreden direct na de ingreep dan is soms een extra ingreep wenselijk waarbij een nalekkend bloedvaatje alsnog of opnieuw wordt dichtgemaakt. Mede om hier snel en adequaat bij te kunnen zijn, is 1 overnachting gewenst. Dan immers leidt een dergelijk ongemak, als het al optreedt, nooit tot een blijvende vermindering van het eindresultaat. Ook kan enige bloeduitstorting voorkomen. Binnen 2 tot 4 weken na operatie is de betrokkenen nagenoeg altijd weer goed toonbaar.

Dehiscentie is het wijken van de huidranden ter plaatse van het litteken. Specifiek voor halsface-lifts moet benadrukt worden dat het risico hierop sterk vergroot is indien betrokkene niet tijdig gestopt is met roken. Het gevolg kan een lelijk wijkende wond zijn. Zelden bij een MACS-lift, vaker bij de halsface-lift en dan eventueel achter het oor. De wond kan er meerdere weken over doen voordat deze volledig dicht is. Wondverzorging is op zich niet moeilijk (1-2 keer per dag douchen, wondverbinden m.b.v. vettige gaasjes 2 maal daags op de wond te leggen). Het gevolg is meestal een wat verbreed en ingetrokken litteken. Vanaf 9 maanden na operatie kan een littekencorrectie worden verzorgd, deze wordt ook in de genoemde omstandigheden gedaan zonder meerkosten. Beter is voorkomen en dus zondermeer volledig te stoppen met roken, minimaal 6 weken voor operatie.

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een MACS-lift of halsface-lift, is absolute symmetrie niet te garanderen. Meestal was er ook al geen absolute symmetrie voor de ingreep, immers nooit zijn de twee helften van het gezicht exact gelijk.

Het litteken voor het oor vervaagt zodanig snel dat al na 2 weken slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi direct aan de voorrand van het oor komt te liggen. Achter het oor echter is de huid stugger en dikker en dus zal het litteken daar langer ook stug, wat dikker, rood en breed blijven. Dit is op zich normaal en geen risico op zich. Wel degelijk kan dit langdurig voor ongemak zorgen als u er geen rekening mee zou houden voor wat betreft uw haardracht. In deze periode is strak opgestoken haar niet voor de hand liggend, met wat langer haar direct achter het oor kunt het litteken hier camoufleren.

NB: MACS-lifts of halsface-lifts bij mannen geven over het algemeen wat meer direct postoperatief ongemak omdat mannen na de operatie over het algemeen niet graag gezichts-camouflage gebruiken om de litteken wat weg te werken, gedurende de eerste 3 maanden dat het litteken soms nog wat rood kan zien

Enkele risico's die in theorie bestaan maar zeer zelden voorkomen zijn een tijdelijke vochtophoping die soms poliklinisch met een punctie (= prikje) verwijderd wordt als het ongemak van de zwelling te groot zou worden. Beschadiging van de aangezichtszenuw is bij MACS-lifts iets dat vanwege de techniek eigenlijk in het geheel niet kan voorkomen. Mocht dit gebeuren dan is een dergelijk ongemak over het algemeen tijdelijk (6 tot 9 maanden). 

Verandering van gevoel komt bij iedere ingreep waar de huid wordt opgetild en strakker wordt gezet in meer of minder mate voor (buikwandcorrectie, voorhoofdslift, etc.). Meestal betreft een klein gebiedje voor het oor of in de buurt van de oorlel waar de huid tijdelijk wat dof kan aanvoelen. 

Essentieel is dus een goede bespreking voor operatie om alle bovenstaande aspecten te bespreken voor uw individueel geval, dan een reële wens en verwachting te hebben om daarna pas in goed vertrouwen de operatie te laten verrichten.

conclusie

Zowel voor de behandeling van:

 • Vermoeide uitstraling van het gezicht rond de wangen en kaak
 • Ouder makende 'tekening' rondom de mond door een diepe(re) neuswang plooi, minder strakke kaaklijn bij een nog redelijk stevige mondbodem en hals

En als u ten onrechte krijgt te horen 'dat u er moe uit zou zien' terwijl u zich toch goed, actief, fit en energiek voelt en dat ook wil uitstralen. Dan kan een MACS-lift al dan niet in combinatie met aanvullende behandelingen voor u de oplossing zijn. De ingreep niet extreem belastend en geeft, mede afhankelijk van de kwaliteit van uw huid, leeftijd en leefgewoontes, een indrukwekkende langdurige verbetering.

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

voorbeeld 1

Patricia Paay

Wens: 'In de business, waar ik nou eenmaal in zit, telt het uiterlijk soms te zwaar mee... Je wilt er dus goed uit blijven zien, dat is belangrijk, daar durf ik wel voor uit te komen. Wel op een natuurlijke, niet overdreven geopereerde manier: gewoon goed verzorgd je jeugdige vitale uitstraling vasthouden'

Ingreep: Een MACS-lift volgens de hierboven beschreven techniek met vooral accent op verplaatsing van eigen weefsel verticaal naar boven in plaats van naar opzij werkt de zwaartekracht op een natuurlijke manier tegen. Een eerdere bovenooglidcorrectie met een wat asymmetrisch resultaat werd verbeterd opdat de balans in het gezicht van kaaklijn, konen tot oogopslag weer optimaal zou zijn.

patricia-paay - drstevens.nl

Hieronder een foto uit het privé archief van Patricia, genomen tijdens de opnams van 'Holland's got talent - 2008'.
Deze foto is absoluut niet gephotoshopt

patricia-paay hollands-got-talent 2008 - drstevens.nl

 

voorbeeld 2

44 jarige vrouw

Klachten: 'Al sinds een paar jaar bezorgde een blik in de spiegel mij een slecht humeur. Een rimpel hier en daar hoort bij het ouder worden, maar ik vond dat mijn gezicht een treurige uitdrukking had gekregen' (zie voor het eigen verhaal van deze mevrouw bij 'de patiënt vertelt'.

Wens: 'Een frisser en vooral vrolijker uiterlijk'

Ingreep: Een MACS-lift volgens de hierboven beschreven techniek met vooral accent op verplaatsing van eigen weefsel verticaal naar boven in plaats van naar opzij

s-lift aangezicht vrouw - drstevens.nl

Resultaat: Een natuurlijke ongeopereerde eigen uitstraling, zoals mevrouw zelf vertelt: 'een frisser en vooral vrolijker uiterlijk' met name doordat:

s-lift aangezicht vrouw - drstevens.nl

 • De kaaklijn weer strak is
 • De mondbodem / hals platter zijn
 • Het middengezicht nu weer meer projectie heeft en niet is uitgezakt naar beneden
 • Minder diepe neuswang plooi rondom de mond
 • Onzichtbare littekens voor het oor langs
 • Zie voor exacte plaats ook bij operatietechniek

 

 

 

voorbeeld 3

Ilonka Meerman, 43 jr.

macs-lift ooglidcorrectie endoscopische-voorhoofdslift aangezicht vrouw - drstevens.nl

Wens: 'Minder zwaarmoedige en trieste uitstraling, geen hangwangen en slappe hals meer'. Illonka was 1 van de 19 deelnemers van 'Make Me Beautiful 2003'.

Ingreep: Een MACS-lift met ooglidcorrectie boven en een endoscopische voorhoofdslift zijn direct in één keer gedaan.
Juist door deze combinatie van ingrepen in het gezicht is een overall natuurlijke uitstraling hersteld, iets dat met een enkele losse ingreep alleen zeker niet was gelukt.

Resultaat: Een natuurlijke ongeopereerde eigen uitstraling, goed passend bij de leeftijd, uitgeruster, minder vermoeid, met name vallen op:

 • De strakke kaaklijn
 • De hoger op het gezicht zittende konen
 • De betere lijn van neuspunt doorlopend over de rug van de neus naar de wenkbrauwen. Deze lijn loopt nu meer omhoog en geeft zeker geen verbaasde blik
 • Tegelijkertijd zijn de fronsspieren voor 80% verwijderd waardoor de fronsrimpels zijn verminderd (zie vooral 3/4 foto's) terwijl de mimiek ongestoord blijft (in tegenstelling tot behandeling met Botox)

 

voorbeeld 4

Klachten: 'Vermoeide uitstraling, zwaarmoedige uitstraling rond de ogen, mond, kaak en hals, minder energieke uitstraling terwijl ik wel energiek ben'

Wens: Een uitstraling die beter aansluit bij zoals hij zich van binnen voelt met de voorkeur geen gehele halsface-lift te ondergaan, mede door de littekens achter het oor

macs-lift ooglidcorrectie aangezicht man - drstevens.nl

Ingreep: Een MACS-lift met ooglidcorrectie boven (tegelijkertijd) en onder (aansluitend na 9 maanden onder locale verdoving). Met name op verzoek van meneer zelf is geen halsface-lift verricht, ook al is de mate van de slapte eigenlijk zodanig dat zo'n ingreep wel de voorkeur zou hebben. Hier was de wens echter dat het geheel niet onnatuurlijk strak mocht zitten en was een litteken achter de oren zeker niet gewenst.

Resultaat: een natuurlijke ongeopereerde eigen uitstraling, goed passend bij de leeftijd, uitgeruster, minder vermoeid, met name vallen op:

macs-lift ooglidcorrectie aangezicht man - drstevens.nl

 • Redelijk strakke kaaklijn, jong voor de leeftijd
 • De mondbodem / hals zijn platter
 • Betere overgang onderooglid-wang en meer projectie/vulling in het 'mid-face'
 • Minder diepe neuswang plooi rondom de mond
 • Onzichtbare littekens voor het oor langs
 • Zie voor exacte plaats ook bij operatietechniek

 

 

 

 

 

 

voorbeeld 5

Marjanne S, een vlotte 44 jarige vrouw,

Klachten: 'Al enige tijd was ik ontevreden over mijn gezicht. Heb veel meegemaakt en dat was in mijn gezicht terug te vinden. Op een gegeven moment was 't zo erg alsof ik doodmoe was. Mensen schatten mijn leeftijd vaak ook hoger in en dat fleurt je ook niet op.'

macs-lift bovenooglidcorrectie fronsrimpel aangezicht vrouw - drstevens.nl

Ingreep: Een MACS-lift volgens de hierboven beschreven techniek waarbij tegelijkertijd ook een ooglidcorrectie boven werd verricht. Via deze incisie werd onderhuids ook de fronsspier tussen de wenkbrauwen verzwakt door deze deels te verwijderen, ook wel partiële resectie van de 'Musculus Corrugator supercilli', de fronsspier of 'boos- en strengkijk-spier'. Hierdoor krijg je een meer passende mimiek. Alleen als je boos bent span je de spier aan die nu in rust veel minder tekent en niet de verkeerde mimiek afgeeft waardoor er ten onrechte steeds gevraagd wordt 'ben je boos? wat kijk je streng, is er iets?' 

Resultaat: Zoals Marjanne zelf vertelt: 'Nu 5 maanden verder ben ik heel tevreden met het resultaat. Het is nooit mijn bedoeling geweest om er jonger uit te zien dan mijn leeftijd. Het ziet er heel natuurlijk uit en kan nog al mijn uitdrukkingen weergeven...

FAQ

Kosten van een Facelift?
Uw verzekeringsmaatschappij zal de kosten voor een MACS-lift niet vergoeden. Klik hier voor tarieven die gelden bij Bergman Clinics of Holystaete. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud. Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van de Bergman Clinics of de Holystaete, waar alle ingrepen ook worden verricht.

Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal of intensieve krachttraining dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness etc. kan weer vanaf 3 tot 4 weken na operatie langzaam worden opgebouwd. Luister hierbij wel goed naar het lichaam, de een herstelt sneller dan de ander.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat gewoon door. Na 5 tot 10 en pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van de genoemde weefsels en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt. Deze ingreep kan prima herhaald worden, waarbij hetzelfde littekentje wordt herbruikt om de incisie te maken. 

Helpt dit ook tegen oppervlakkige rimpels of vochtzakken in de onderoogleden?
De fijne rimpels van de huid en het gemak waarmee zich soms vocht kan ophopen in de onderoogleden worden op zich door deze ingreep niet gecorrigeerd: de kwaliteit van de huid blijft voor operatie gelijk aan erna. Om deze reden is het altijd belangrijk vóór de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een face-lift kan zijn, wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep. Aan de hand daarvan wordt een gecombineerd behandelplan samengesteld om ook de huidkwaliteit te verbeteren.

Is deze ingreep erg pijnlijk?
De ingreep is niet pijnlijk, u heeft echter wel zichtbaar ongemak. Een wat gezwollen, beurs gevoel gedurende de eerste week heeft u wel. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / het dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met twee weken gedoe. Dat wil zeggen dat er wat kneuzing / beursheid / zwelling ontstaat op zowel de plekken waar de incisie is gemaakt, als waar de huid onderhuids is losgemaakt om deze te repositioneren. Er kunnen ook wat vochtbultjes ontstaan in de hals. Na twee weken kunt u met camouflage / make-up alweer redelijk toonbaar uw dagelijkse bezigheden oppakken. Een sjaal om uw nek en de haren losjes langs uw gezicht laten hangen camoufleren ook de plek waar de incisie is gemaakt.

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?
Het advies is om direct na de ingreep en de eerste 2 / 3 dagen erna goed te koelen. Dit werkt tevens verdovend en gaat de zwelling tegen. Blijf dezelfde dag na de ingreep ook zoveel mogelijk rechtop zitten i.p.v. te gaan liggen. Tijdens het slapen is het advies om wat hoger te liggen met uw hoofd, dus een extra kussen te gebruiken, zodat het vocht / zwelling die er zit afgevoerd kan worden. 

Zijn mijn hamsterwangen / neuswangplooien volledig verdwenen na deze behandeling?
Uw plooien zullen aanzienlijk minder worden en u zult een aanzienlijke verbetering krijgen bij uw kaaklijn. Volledig verdwijnen van de neuswangplooi is echter niet mogelijk. Aanvullende verbetering om de plooi minder diep te maken kan m.b.v. lipofilling. Tijdens het consult zal bepaald worden of dit bij u van toepassing is. Zie ook de resultaten na een MACS-lift zodat u weet wat u mag verwachten.