Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Heeft u één of meer van de volgende klachten dan zou u duidelijke verbetering kunnen verwachten van een correctie met behulp van een verbluffend eenvoudige maar doeltreffende techniek die door dr. Jeroen Stevens is aangepast, zodat het te verwachte effect is geoptimaliseerd: de 'APTOS-lift volgens de Stevens-techniek'.

illustratie techniek correctie aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Effect gewenst in één of meer van de gearceerde gebieden
 • Vermoeide uitstraling door beginnende / milde laaghangende wenkbrauwen, onderuitgezakte wangen, te veel hang op de neuswangplooi of te veel hamsterwangen op de kaaklijn
 • Ten onrechte krijgt u te horen: 'Ben je moe?' of 'is het weer laat geweest gisteren?'
 • Tegelijkertijd is er geen sprake van overtollige huid. Dit kan doordat u òf nog een redelijk strakke huid heeft, òf u heeft eventueel eerder een lifting van het gezicht gehad waarbij huid in afdoende mate is verwijderd. Toch komt de ongewenste tekening eerder terug dan u lief is

 

 

 

 

 

De hieronder beschreven techniek is, in de ogen van dr. Jeroen Stevens, een verbetering van een bestaande methode voor 'facelifting'. Met behulp van speciale draden met weerhaakjes', ontwikkeld door dr. Marlen Sulamanidze, chirurg verbonden aan de Kliniek voor Plastische Chirurgie in Moskou in 1999. De essentie van toen staat nog steeds overeind:

 • Een methode zonder uitgebreide operatie; Alleen beperkte locale verdoving is nodig
 • Enkele draadjes met weerhaakjes, ingebracht via een dunne opvoernaald
 • Verslapt en onderuitgezakt weefsel van het gezicht terugplaatsen naar de plek waar het voorheen zat en nog steeds hoort te zitten
 • Een verbluffend snel herstel met een duidelijk direct waarneembaar resultaat
 • Geen risico is op nabloeding of permanente zenuwuitval

De duidelijke verbetering van de 'APTOS-lift volgens de 'Stevens-techniek' schuilt in de volgende punten:

 • Er worden geen draden gebruikt met weerhaakjes aan beide kanten. Deze werden namelijk in zeer beperkte mate verankerd in weefsel dat al slap is van zichzelf waardoor het effect variabel bleek. Niet echt indrukwekkend bleek en niet lang hield
 • Nu worden draden gebruikt die aan één kant voorzien zijn van zeer fijne weerhaakjes
 • Twee-aan-twee, parallel aan elkaar worden ze ingebracht in ieder gebied dat contourverbetering behoeft
 • Waarna de APTOS-draden als twee teugels worden opgeknoopt aan een solide stevig ankerpunt boven de te verbeteren zone
 • Daardoor kan nu een duidelijke verplaatsing van weefsel worden gegarandeerd die aan een permanent stevige ankerplaats ligt verzekerd, voor een langdurig, goed voorspelbaar resultaat
 • De ingreep duurt kort (10 minuten per kant per twee APTOS-draden), kent nauwelijks tot geen bloedverlies en garandeert een snel herstel en dus spoedige terugkeer naar normale dagelijkse activiteiten

Andere benamingen voor de bovengenoemde 'klassieke techniek van lifting met APTOS draden volgens Sulamanidze' zijn de 'Feather Lift met APTOS-draden of Isse-draden' en de 'Hechting Suspensie Face Lift'. 

Let op: de hier gepresenteerde techniek is onderdeel van nieuwe ontwikkelingen, en lijkt weliswaar veelbelovend, maar tegelijkertijd dient zij zich nog wel ook op de lange duur te bewijzen. De hier beschreven ingreep kan een perfecte bijdrage zijn aan verbetering van de totale uitstraling van het gezicht en is soms als enige ingreep al voldoende. Soms is het een belangrijk onderdeel van een combinatie van ingrepen in het gezicht om de harmonie tussen de verschillende delen van het gezicht te bewaken.

Maar let op: Om alle bovengenoemde redenen is het altijd belangrijk voor de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een APTOS-lift volgens deze techniek kan zijn. Wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt samen met u een lichamelijk onderzoek verricht. De volgende punten komen dan aan de orde.

 • De plaats(en) waar de meeste hang in het gezicht zit; wenkbrauw, konen, wangen, neuswangplooi, marionetplooi
 • De kwaliteit van de huid; elasticiteit, dikte, etc.
 • De kwaliteit van de diepere onderhuidse lagen; het vetweefsel en de spieren
 • De mate van tekening door een diepere neus-jukbeen groeven
 • De mate van slapte van de huid; als er veel huidoverschot is dan is een APTOS-lift misschien wel niet de juiste techniek en heeft u eerder een Voorhoofds-lift, Midface-lift, S-lift of een HalsFace-lift nodig

Waar nodig wordt u ook iets verteld over de onderliggende anatomie van huid, spieren en zenuwen. Door wat meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende structuren die van belang zijn bij het ontstaan van de klacht(en) is het voor u meestal ook duidelijker welke ingreep of combinatie van ingrepen zal leiden tot het gewenste effect.

illustratie anatomie oogleden voorhoofd fronsspier aptoslift aangezicht - drstevens.nl

 • De zwaartekracht trekt van boven naar beneden aan huid, spieren en vetweefsel
 • De elasticiteit van het weefsel wordt minder
 • Voor een optimaal resultaat moet een goede verhouding van de onderlinge delen van het gezicht worden beoordeeld en bewaakt

 

 

 

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden. Adviezen over het voorbereiden van de juiste opvang en verzorging thuis worden uiteraard ook uitgebreid besproken.

operatie

opname

Bij de 'APTOS-lift volgens de Stevens-techniek' (op 1, 2 of 3 plaatsen tegelijkertijd) kan de ingreep uitstekend in dagbehandeling plaatsvinden. Ongeveer 1 uur na de ingreep kunt u weer onder begeleiding naar huis.

Ook als er in dezelfde operatie-sessie een endoscopische voorhoofdslift of een S-lift wordt gedaan, kan de ingreep onder locale verdoving geschieden in dagbehandeling. Wordt er een uitgebreidere combinatie van ingrepen verkozen dan vindt meestal 1 nacht overnachting plaats. Tijdens een dergelijke overnachting is non-stop een gediplomeerde verpleegkundige bij u in de buurt om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

locale verdoving:

 • Met enkele prikjes wordt gemakkelijk het specifieke operatiegebied verdoofd; deze prikjes zijn alleen gelegen in het verloop van de APTOS-draden, direct onder de huid
 • De prikjes zijn niet echt pijnlijk en het duurt maar kort voordat de verdoving is ingetreden
 • In overleg met de chirurg kan ook een roesje worden gegeven tijdens de ingreep, waarbij u wel geheel bij blijft en zelf blijft ademen
 • Voordeel: minimale belasting, zeer snel postoperatief herstel (< 15 minuten)
 • Nadeel: prikjes zijn vervelend, zonodig wordt bijverdoofd tijdens de ingreep

 

operatietechniek

Deze poliklinische ingreep duurt ongeveer 10 minuten per kant, per gebied waar lifting wordt verzorgd.

illustratie operatietechniek oud correctie uitstraling aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Karakteristieke kenmerken van tekening in het gezicht zijn in belangrijke mate het gevolg van
  • De zwaartekracht die van boven naar beneden trekt
  • Verlies van elasticiteit, met als gevolg slapte van de huid, spieren en vetweefsel bij wenkbrauw, wang en boven de kaaklijn

 

  

 

 

illustratie operatietechniek nieuw correctie uitstraling aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • De essentie van de correctie hoort te zijn:
  • Repositie (terugplaatsen) van weefsel (huid en spier) schuin verticaal omhoog
  • Hierdoor verandert de eigen uitstraling van het gezicht niet en komt de volle, vitale uitstraling weer terug
 • Dr. Jeroen Stevens heeft de techniek aldus aangepast door nu met twee APTOS-draden parallel aan elkaar als twee teugels het naar beneden verplaatste weefsel op te trekken
 • De weerhaakjes aan één kant en de verankering aan een vast punt boven in het operatiegebied zijn bij deze techniek essentieel

 

illustratie operatietechniek aptos-draden aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Bij de klassieke techniek vlgs 'Sulamanidze'
  • Kan op meerdere plaatsen een lift worden verkregen door APTOS-draden met weerhaakjes aan beide kanten te gebruiken die zichzelf ophangen aan beide uiteinden in het (op zich al slappe) weefsel waardoor in het midden het weefsel wat omhoog wordt gebracht (zie bv. het gele wangvet bij draad 2 en 4)
  • Van deze techniek vielen de resultaten eigenlijk altijd wat tegen, waren de resultaten maar beperkt en tijdelijk
  • De Aptos-draden lagen los onder de huid en konden verplaatsen en zichzelf soms ook naar buiten werken waardoor de draad ingekort of verwijderd moest worden en het resultaat meteen verloren ging voor zover er überhaupt al verbetering was bereikt)

 

 

 

 

operatietechniek wang jukbeenderen aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • voor operatie (volgens de Stevens-techniek):
  • Wordt samen voor de spiegel afgetekend, precies waar de gewenste lift nodig is
  • In dit geval wordt de beginnende hang van de wang, leunend op het bovenste deel van de neuswangplooi (zie lijn) behandeld en de wat naar beneden gezakte wang zelf
  • Het is de bedoeling meer vollere frissere konen op de jukbeen-zone te maken waardoor er meer vitaliteit uitstraalt
  • Twee parallelle lijnen lopen vanaf de slaap naar de gekozen plek op de wang / jukbeenderen

 

 

 

 

 

 

operatietechniek verdoving aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Aan het begin van de ingreep:
  • Wordt met een paar prikjes de huid ter plaatse van de getekende lijnen verdoofd
  • Nadat het haar bij de slaap in een staartje is opgestrikt, wordt alleen op die plek  een sneetje in de huid gezet van maar 1 cm; hier ligt het 'anker-punt (Stevens-techniek)'
  • Er hoeft geen haar te worden weggeknipt of te worden weggeschoren

 

 

operatietechniek aptos-draden aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • De APTOS-draden:
  • Zijn erg dun en niet voelbaar onderhuids
  • Hebben alleen weerhaakjes aan één kant
  • Worden ingebracht via een holle opvoernaald

 

 

operatietechniek aptos-draden opvoernaald aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • De APTOS-draden:
  • Worden ingebracht via een holle opvoernaald

 

 

 

 

 

operatietechniek aptos-draden ankerpunt aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • De feitelijke APTOS-lift (vlgs de Stevens-techniek):
  • Vindt plaats door de twee-aan-twee, parallel aan elkaar ingebrachte draden, aan elkaar op te knopen aan het stevig ankerpunt
  • Meteen is het naar de juiste richting toe verplaatste deel van de wang te beoordelen

 

 

 

operatietechniek aptos-draden afknippen aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Aan het eind van de ingreep:
  • Wordt de APTOS-draad zo afgeknipt dat het eind van de draad veilig en onvoelbaar onder de huid ligt

 

 

 

operatietechniek hechting aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Tot slot:
  • Wordt de huid gehecht met een draadje dat vanzelf verdwijnt
  • Er hoeven geen hechtingen te worden verwijderd, wel vindt na 1 week een controle op de genezing plaats

 

 

 

operatietechniek symmetrisch-gezicht aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Aan het eind van de ingreep:
  • Wordt gecontroleerd of het resultaat fraai symmetrisch is
  • Zwelling of bloeduitstorting komt bij deze techniek eigenlijk niet of nauwelijks voor
  • Zelfs verband is niet nodig
  • Wel wordt één keer voor ca. 20 minuten het geopereerde gebied gekoeld om zwelling te minimaliseren

 

 

 

 

 

 

operatietechniek pleister bovenooglidcorrectie aptos-lift aangezicht - drstevens.nl

 • Een half uur later:
  • Kunt u naar huis, onder begeleiding
  • Zelf autorijden wordt de eerste 24 uur afgeraden
  • NB: op de hiernaast getoonde foto ziet u kleine pleistertjes rond de bovenoogleden in verband met een aanvullend verrichte bovenooglidcorrectie (ook verricht onder locale verdoving) om de contour van de arcadeboog weer perfect parallel te brengen aan de wimperrand, een dergelijke ingreep staat uiteraard los van bovengenoemde)

 

 

 

 

 

 

Bij het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden.

herstel

de eerste dagen

dag 1 tot 4

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • Ook al is de ingreep niet echt pijnlijk en neemt eventuele pijn meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd het hoofd op een extra kussen wat hoog te houden, niet te bukken en niet zwaar te tillen
 • Zelf autorijden wordt voor 24 uur nog sterk ontraden
 • De haren wassen mag (achterover leunend zoals bij de kapper de haren worden gewassen)
 • Het operatiegebied zelf dient droog te blijven
 • Massage of stevig zoenen op de wang is absoluut verboden gedurende de eerste vier weken
 • Na een paar dagen is zelf autorijden weer toegestaan

dag 5 tot 7

 • De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms lichte asymmetrie tussen het ene deel en het andere deel van het gezicht optreden. Dat verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen
 • Soms is er tijdelijk sprake van een kleine intrekking die spontaan verdwijnt zodra alle zwelling is verdwenen
 • Aangezien de APTOS-lift volgens de Stevens-techniek een knoopje onderhuids heeft aan de zijkant van het behaarde hoofd kan hier nog wat langer zwelling voelbaar blijven. Deze zwelling is niet zichtbaar omdat de plaats van de incisie in het behaarde hoofd was verstopt. Dit is niet afwijkend en slechts tijdelijk
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 1 tot 2 weken voorbij
 • De hechtingen van de incisie in de huid verteren vanzelf en hoeven dus niet te worden verwijderd
 • Enige blauwverkleuring komt zelden voor. Indien aanwezig is deze meestal binnen 2 tot 6 weken volledig verdwenen

week 2 

 • U bent nu meestal weer goed toonbaar en in staat eventueel werk te hervatten
 • U zult vanaf nu al de complimenten krijgen dat u er 'fris' en 'uitgerust' uitziet
 • Ook nu is massage van het operatiegebied nog steeds absoluut verboden

 

volledig herstel

week 6 

 • Alle zwelling en eventuele blauwverkleuring zal volledig verdwenen zijn
 • U bent sociaal weer volledig actief, ook op sportief gebied
 • In overleg met de chirurg kunt u eventueel vanaf nu het operatiegebied licht masseren

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie.

Infectie komt in het gelaat, vanwege goede doorbloeding, eigenlijk nooit voor (mits er geen algehele weerstandvermindering is).

Nabloeding, waarvoor reoperatie moet plaatsvinden, kan bij deze techniek niet plaatsvinden. Alleen het inbrengen van de opvoernaald kan enige lichte bloeduitstorting geven maar meestal zelfs dat niet eens. In het vocht om het operatiegebied te verdoven, zit ook medicijn dat de bloedvaatjes dicht knijpt. Hierdoor wordt het risico op dergelijke bloeduitstorting nog verder verminderd. Dergelijke zeer bescheiden risico's gaan niet ten koste van een goed eindresultaat.

Specifiek voor deze ingreep is enig postoperatief ongemak dat altijd volledig verdwijnt, het wordt meestal beschreven als 'een wat gezwollen, beurs gevoel ter plaatse van het behandelde gebied. Het gaat hier dus over ongemakken die wel vaker voorkomen, en dus niet afwijkend en van tijdelijke aard zijn.

Mocht u te stevig masseren of bij zoenen de wang te veel neerwaarts belasten dan kan een deel van het resultaat verloren gaan. De procedure zal in een dergelijk geval opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een APTOS-lift, is absolute symmetrie niet te garanderen. Meestal is het gezicht voor de operatie immers ook al licht asymmetrisch. Uiteraard wordt wel altijd naar een zo fraai mogelijke symmetrie gestreefd. Mocht er voor de ingreep al asymmetrie in het gelaat bestaan dan wordt hier voor de operatie over gesproken. Aanvullende behandeling om ondervulling op te vangen en letterlijk aan te vullen behoren dan tot de mogelijkheden.

conclusie

Zowel voor de behandeling van:

 • Vermoeide uitstraling
 • Beginnende tekening van 'onderuitgezakte' wenkbrauwen, wangen of de hamsterwang net boven de kaaklijn
 • Tekening op de neus-jukbeen groeve
 • Terwijl er niet een overduidelijk huidoverschot aanwezig is

Kan een APTOS-lift volgens de Stevens-techniek (al dan niet in combinatie met een bovenooglidcorrectie, S-lift of HalsFace-lift) voor u de oplossing zijn? De ingreep minimaal is belastend en geeft door een indrukwekkende langdurige verbetering.

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

voorbeeld 1

52 jarige vrouw (Yvonne Keeley-Paay)

Wens:

 • De tekening van het ouder worden en een zwaar jaar paste niet bij de vitaliteit en de energie die Yvonne Keeley met al haar activiteiten uitstraalt. Ze wilde geen uitgebreide operatie maar wel een duidelijk resultaat

aptos-lift yvonne-keeley paay aangezicht vrouw drstevens.nl

8 weken na het plaatsen van beiderzijds 4 APTOS-draden en liposuctie van de mondbodem onder locale verdoving.

Gebruikte techniek: APTOS-lift volgens de Stevens-techniek (zie hierboven voor details) en liposuctie onder locale verdoving.
Opvallend zijn: 

 • Iets hoger zittende, vollere konen met minder diepe, minder tekenende neuswang plooi (naast neusvleugel en de mondhoek)
 • Vooral minder tekening van de marionetplooi en de hamsterwang, zo net naast de mondhoek en op de kaaklijn
 • Een strakkere kaaklijn en vlakkere mondbodem wat de uitstraling van het gehele gezicht krachtiger maakt
 • Zeker geen plastic-achtige geopereerde uitstraling

 

voorbeeld 2

41 jarige vrouw

Klachten:

 • Beginnende tekening van het gezicht met vooral meer hang van de wang op het bovenste deel van de neus-wang-plooi, daardoor soms een wat vermoeide uitstraling, terwijl er geen slappe of overtollige huid is

aptos-lift wang jukbeenderen aangezicht vrouw - drstevens.nl

Voor de ingreep, zie de markering op de huid, en 6 dagen na de ingreep

aptos-lift wang jukbeenderen aangezicht vrouw - drstevens.nl

1 uur na de ingreep, beiderzijds 2 APTOS-draden 'volgens de Stevens-techniek' en een bovenooglidcorrectie
6 dagen na de ingreep; Er is nog sprake van een bescheiden mate van zwelling in het operatie gebied, deze zal volledig verdwenen zijn binnen de komende week

Een natuurlijke verbetering met hernieuwd accent op de konen van de wang waardoor er meer vitaliteit van het gezicht uitstraalt.
Gebruikte techniek: beiderzijds parallel aan elkaar 2 APTOS-draden geplaatst tot in het wangvet zoals voor operatie gemarkeerd op de huid, een lifting schuin naar omhoog, beide APTOS-draden op elkaar geknoopt, gefixeerd aan een stevig ankerpunt, verstopt in het behaarde hoofd net boven het oor (APTOS-lift volgens de Stevens-techniek)
Opvallend zijn:

 • Hoger zittende, vollere konen (goed te zien op de 3/4-foto's)
 • Minder diepe, minder tekenende neuswang plooi naast neusvleugel
 • Frissere oogopslag door de bovenooglidcorrectie

 

voorbeeld 3

49 jarige vrouw (ziet er uit als 39 jaar, maar voelde zich niet zo)

Klachten:

 • Beginnende tekening van het gezicht met vooral meer hang van de wang op het middelste deel van de neus-wang-plooi, daardoor soms een wat vermoeide uitstraling, terwijl er geen slappe of overtollige huid is

aptos-lift aangezicht vrouw - drstevens.nl

 • Voor de ingreep, nu is de markering lager op de wang gericht op het meest hangende deel van de wang
 • 6 dagen na de ingreep, nog wel iets zwelling maar een duidelijke verbetering precies op de bedoelde plaats

Gebruikte techniek: APTOS-lift volgens de Stevens-techniek (zie hierboven voor details)
Opvallend zijn:

 • Iets hoger zittende, vollere konen
 • Minder diepe, minder tekenende neuswang plooi (naast neusvleugel en de mondhoek)

 

voorbeeld 4

40 jarige vrouw, Wilma N. kandidate in 'Make Me Beautiful 2004'

Klachten

 • Fors vermoeide tekening van het gezicht met vooral rond de ogen en de wang. Echter door fors rookgedrag komt zij niet in aanmerking voor een S-lift of HalsFace-lift

aptos-lift ooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

 • Voor de ingreep waarbij boven- en onderoogleden werden gecorrigeerd en een APTOS-lift werd verricht van de wangen en 6 weken na de ooglidcorrecties en 2 weken na de APTOS-lift
 • Wilma is klaar voor de ontmoeting met de familie

aptos-lift ooglidcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Een frissere vitalere uitstraling, minder vermoeid en getekend. Na de ooglidcorrecties al een betere uitstraling maar nog een diepe neuswangplooi. Na de APTOS-lift van de konen is de neuswangplooi duidelijk verzacht, zijn de konen voller en is de algehele uitstraling nog beter. Gebruikte techniek: 

 • De APTOS-lift (volgens de Stevens-techniek) met beiderzijds parallel aan elkaar 2 APTOS-draden geplaatst tot in het wangvet zoals voor operatie gemarkeerd op de huid, een lifting schuin naar omhoog, beide APTOS-draden op elkaar geknoopt, gefixeerd aan een stevig ankerpunt, verstopt in het behaarde hoofd net boven het oor

Opvallend zijn:

 • Minder diepe, minder tekenende neus-jukbeen en neuswang plooi groeven
 • Frissere oogopslag
 • Perfecte wondgenezing ondanks sterk roken voor operatie (>30 sigaretten/dag), iets dat bij de APTOS-lift wel verantwoord kan, maar bij S-lift en halsface-lift zeker niet verstandig is

FAQ

Klik hier voor een overzicht van de kosten van een APTOS-lift. Uw ziektekostenverzekeraar zal deze ingreep niet vergoeden. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud. Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics of kliniek Holystaete, waar alle ingrepen ook worden verricht. Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness, etc. kan weer vanaf 2 tot 4 weken na operatie. Luister hierbij wel goed naar het lichaam, de een herstelt sneller dan de ander.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat gewoon door. Na 5 tot 10 jaar, soms pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van de genoemde weefsel en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt. Let op: de hier gepresenteerde techniek is onderdeel van nieuwe ontwikkelingen, en lijkt weliswaar veelbelovend, maar tegelijkertijd dient zij zich nog wel ook op de lange duur te bewijzen.

Helpt dit ook tegen oppervlakkige rimpels of vochtzakken in de onderoogleden?
De fijne rimpels van de huid en het gemak waarmee zich soms vocht kan ophopen in de onderoogleden worden op zich door deze ingreep niet gecorrigeerd: de kwaliteit van de huid blijft voor operatie gelijk aan de erna .. om deze reden is het altijd belangrijk voor de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep. 

Is deze ingreep erg pijnlijk?
De ingreep is niet pijnlijk, u heeft echter wel zichtbaar ongemak. Een wat gezwollen, beurs gevoel gedurende de eerste week heeft u wel. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / het dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met een week tot 12 dagen gedoe. Dat wil zeggen dat er wat kneuzing / beursheid / zwelling ontstaat op zowel de plekken waar de incisie is gemaakt, als waar de huid onderhuids is losgemaakt om deze te repositioneren. 

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?
Het advies is om direct na de ingreep en de eerste 2 / 3 dagen erna goed te koelen. Dit werkt tevens verdovend en gaat de zwelling tegen. Blijf dezelfde dag na de ingreep ook zoveel mogelijk rechtop zitten i.p.v. te gaan liggen. Tijdens het slapen is het advies om wat hoger te liggen met uw hoofd, dus een extra kussen te gebruiken, zodat het vocht / zwelling die er zit afgevoerd kan worden.

Voel ik de APTOS draden zitten?
Nee, deze voelt u niet zitten.

Waar wordt de incisie gemaakt?
De incisie, één per kant, wordt gemaakt in het behaarde hoofd, zodat er geen zichtbare littekens zijn. Er hoeft geen haar worden weggeschoren voor deze ingreep.