Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Heeft u één of meer van de volgende klachten dan zou u duidelijke verbetering kunnen verwachten van een correctie door middel van alleen een hals-lift;

illustratie techniek correctie halslift aangezicht - drstevens.nl

 • Ondanks een nog redelijk strakke kaaklijn en goede uitstraling van het gezicht zelf
  • Een slappere mondbodem, soms ook voller door te veel onderhuids vetweefsel
  • Een (beginnende) 'kalkoennek' plooien in het midden van de mondbodem-hals
 • Eerder had u naar tevredenheid een MACS-lift ondergaan, maar in de loop van de tijd is er toch ook meer tekening ontstaan onder de kaaklijn bij de hals
 • Ten onrechte krijgt u te horen: 'de tand des tijds...etc.' U voelt zich nog actief, fit en energiek en wilt dat ook uitstralen

 

 

 

 

 

Met verschillende technieken (beperkt of meer uitgebreid) kunnen duidelijke, soms indrukwekkende verbeteringen worden verzorgd op het niveau van: 

 • Het verwijderen van overtollige huid
 • Verbetering van de positie van het onderhuidse vetweefsel en huid
 • Het vergroten van de stevigheid van de onderliggende spierlaag bij de hals
 • Het verwijderen van te veel onderhuidvetweefsel onder de kin

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over toch vrij uitgebreide ingreep waarmee uw uitstraling weer duidelijk jeugdiger en frisser gemaakt kan worden op een goed voorspelbare, veilige manier: de hals-lift. Soms kan een minder uitgebreide ingreep ook de gewenste verbetering verzorgen. Bij de hals betreft het hier dan meestal een liposuctie van de mondbodem, nek en hals (zie aldaar). Aanverwante ingrepen in ditzelfde gebied zijn de MACS-lift (bovenste helft van de halsface-lift) of de halsface-lift. Ieder van deze ingrepen kan desgewenst worden gecombineerd met: 

Wat in uw unieke situatie de juiste keuze van behandeling zou kunnen zijn, al dan niet met aanvullende ingrepen, moet u zeker van te voren goed met uw plastisch chirurg doornemen. Belangrijk is ook samen te bespreken wat u wel en wat u niet mag verwachten van de (diverse) behandeling(en).

voorbereiding

Op allerlei verschillende manieren wordt getracht (en geadviseerd) de tekening die optreedt bij het ouder worden tegen te gaan of tot een minimum te beperken. Ouder worden mag, meer rimpels in de loop van de tijd horen daar bij, maar de harmonie vasthouden tussen hoe je je van binnen voelt en hoe je er van buiten uitziet blijft belangrijk. 

Hoe dat technisch kan en eigenlijk bij voorkeur zou moeten, daar verschillen de meningen vaak over. Toch zijn een paar uitgangspunten algemeen geaccepteerd, in de ogen van iedereen die zich oprecht en professioneel met aangezichtschirurgie bezig houdt. Voor u is inzicht in die punten van belang om te kunnen inschatten of de voorgestelde behandeling ook echt geeft wat u zelf wilt en wat bij u past.  Bij het eerste polikliniekbezoek komen dus niet alleen uw wensen, eventuele klachten en medische voorgeschiedenis aan de orde. Maar ook uitgebreid:

1. De onderliggende oorzaken: iedereen heeft er mee te maken en toch tekent de één eerder dan de ander in het gezicht bij de wangen,de kaaklijn en de hals ten gevolge van:

illustratie operatietechniek oud correctie uitstraling halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl
 • Zwaartekracht trekt van boven naar beneden
 • Vermindering van elasticiteit van de huid door:
  • Het ouder worden op zich
  • De invloed van (vroeger) roken
  • De invloed van de zon (nu en vroeger)
  • Erfelijke aanleg
 • Verlies van ondersteunend vetweefsel, iets dat toeneemt in de loop van de tijd, immers:
  • Een puber van 15-25 heeft 'bolle konen' en een 'bolle, volle toet'
  • Een bejaarde van 75-80 heeft 'holle, ingevallen ogen', 'holle, lege wangen'

 

 

2. De basis van de correctie: Dr. Jeroen Stevens is een sterk voorstander van het idee dat iedere correctie in het gelaat erop gericht is om:

 • Een verbetering van uitstraling en innerlijk gevoel te hebben op een natuurlijke, niet-geopereerde manier
 • De uitstraling op te schuiven richting de kant van de jeugd 

 3. de uitvoering :

illustratie operatietechniek nieuw correctie uitstraling halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • Verplaatsing van het weefsel tegen de zwaartekracht in
 • Correctie in de verticale richting naar omhoog
 • verplaatsing:
  • Naar de plaats waar het vandaan kwam
  • Niet naar opzij (zoals bij de 'ouderwetse amerikaanse stijl' facelifts (dit resulteert in de plastic-achtige uitstraling)
 • Respect voor eigen vetweefsel, ook verticale lift
 • Na verticale lift pas eventueel extra vulling:
  • Juist op die plaatsen waar dat hoorde
  • Juist waar u extra zou willen / moeten accentueren (jukbeenderen, wangen)
  • Voor extra vulling is keuze uit:
   • Eigen vetweefsel (lipofilling)
   • Tijdelijke ondersteuning door bv. collagenen

 

De plastisch chirurg staat tegenwoordig (vanaf midden jaren 90 om precies te zijn) technieken ter beschikking waarmee de bovenstaande elementaire uitgangspunten voor een natuurlijke, 'eigen-blijvende uitstraling' van het gezicht in de praktijk gebracht kunnen worden. Onder operatietechniek wordt hier verder op in gegaan. Waar nodig wordt u ook iets verteld over de onderliggende anatomie van huid, spieren en zenuwen. Door wat meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende structuren die van belang zijn bij het ontstaan van de klacht(en) is voor u meestal ook duidelijker welke ingreep of combinatie van ingrepen zal leiden tot het gewenste effect.

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden. Maar de bovengenoemde uitgangspunten vindt u in dit advies altijd terug, ten minste bij de visie die dr. Jeroen Stevens er over heeft. U moet zelf beslissen of dit u aanspreekt en of u zich hier in herkent. Het uitgangspunt is in ieder geval niet een 'standaard barbie-pop' maar uw eigen karakteristieke krachtlijnen en krachtpunten in het gezicht opnieuw te accentueren en onvolkomenheden te camoufleren.

Ter voorbereiding wordt ook besproken hoe u de eerste dagen thuis voor ondersteuning en vervoer moet zorgen, wat u die dagen meemaakt (zie verder) maar vooral dat mocht u roken u verplicht minimaal 6 weken voor ingreep 100% gestopt dient te zijn. Roken knijpt de kleine bloedvaatjes dicht, vergroot de kans op postoperatieve complicaties (zie risico's) en verkleint dus de kans op een optimaal resultaat.

Bent u optimaal voorbereid, in goede conditie, heeft u een reële verwachting over het te verkrijgen resultaat dan blijkt een halsface-lift een zeer goed voorspelbare, veilige manier om uw uitstraling weer duidelijk jeugdiger en frisser te maken, zonder geopereerd te lijken.

operatie

opname

Een hals-lift is een redelijk uitgebreide ingreep en vindt bijna altijd plaats in een opname met 1 overnachting. Tijdens de overnachting is non-stop een gediplomeerd verpleegkundige bij u in de buurt om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

De ingreep vindt vrijwel altijd plaats onder algehele narcose

 • Via een infuus (meestal geprikt in de hand) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist).
 • Na de operatie wordt u direct wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

Zoals besproken bij het consult (en deels hierboven toegelicht onder het hoofdstuk 'voorbereidingen')

 • Vindt de ingreep plaats onder algehele anesthesie
 • Duurt de ingreep ongeveer 2 uur, afhankelijk van de noodzaak/wens om tegelijkertijd ook aanvullende ingrepen te doen
 • Vindt de ingreep plaats inclusief 1 overnachting, de volgende ochtend kunt u weer naar huis

illustratie operatietechniek oud correctie uitstraling halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • Zwaartekracht trekt van boven naar beneden
 • Bij vermindering van elasticiteit van de huid en verlies van ondersteunend vetweefsel tekent het gezicht op een aantal karakteristieke plaatsen:
  • Onderste 1/3e en de hals
  • Neuswang-plooi is meer gegroefd
  • De hamsterwang doorbreekt de kaaklijn
  • De halsspier is onder de kin soms zo slap dat deze 2 plooien geeft
  • De huid van de hals zit niet meer strak rond de halsspier
  • Onder de kin hoopt zich meer onderhuids vetweefsel op dan wenselijk, terwijl de wangen en jukbeenderregio vaak minder vol worden

 

 

 

illustratie operatietechniek nieuw correctie uitstraling halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • De techniek is gericht op verplaatsing van het weefsel tegen de zwaartekracht in
 • Correctie in de verticale richting naar omhoog
 • Respect voor eigen vetweefsel, dat ook verticale omhoog gelift wordt 
 • Na verticale lift pas eventueel extra vulling:
  • Juist op die plaatsen waar dat hoorde
  • Juist waar u extra zou willen / moeten accentueren (jukbeenderen, wangen)
  • Voor extra vulling is er keuze uit:
   • Eigen vetweefsel (lipofilling)
   • Tijdelijke ondersteuning door bv. Collagenen

 

 

 

 

operatietechniek incisie oor halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • De incisie (het sneetje door de huid) loopt van de slaap, voor het oor langs, om de oorlel, achter het oor
 • Er hoeft geen haar geschoren of geknipt te worden
 • De huid van het gezicht en de hals wordt losgemaakt
 • De onderliggende spieren aangespannen naar verticaal omhoog (laterale SMASectomie)
 • Overtollig vet onder de kin wordt via een klein prikgaatje van 2mm weggezogen

 

 

operatietechniek hechten oor halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • Overtollige huid wordt verwijderd
 • De huid wordt gehecht met zeer dunne hechtdraad, die al na 5 dagen wordt verwijderd
 • In het behaarde hoofd meestal nietjes gebruikt, deze worden verwijderd na 10-14 dagen
 • Onder de huid wordt indien nodig een wonddrain achtergelaten

 

 

operatietechniek verband oor halslift hals-facelift aangezicht - drstevens.nl

 • De eerste nacht wordt een dik, koel verband aangelegd om zwelling te minimaliseren
 • De volgende ochtend wordt dit al verwijderd, net als de drains
 • U kunt naar huis met een licht elastisch verband (zoals u hiernaast ziet) dat u tot aan de eerste controle dag en nacht moet dragen ter ondersteuning van de huid en ter voorkoming van overtollige vochtophoping onder de kin

herstel

de eerste dagen

dag 1 tot 4 

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • Pijnstillers heeft u meegekregen na de ingreep, na 4 dagen heeft u deze meestal niet meer nodig
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd het hoofd op een extra kussen wat hoog te houden, niet te bukken en niet zwaar te tillen
 • Zelf autorijden is nu nog absoluut niet aan de orde
 • De haren de dag na de operatie wassen mag (achteroverleunend zoals bij de kapper de haren worden gewassen).
 • De rest van de periode tot aan de 1e controle dient u het wondgebied droog te houden

dag 5 tot 7

 • De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker- en rechter zijde. Hierdoor kan soms lichte asymmetrie tussen de stand van het onderooglid optreden. De verdwijnt over het algemeen volledig als de zwelling is verdwenen
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • De hechtingen voor het oor worden nu verwijderd
 • Enige blauwverkleuring komt zelden voor. Indien aanwezig is deze meestal is deze binnen 2 tot 6 weken volledig verdwenen

week 2

 • U bent nu meestal weer redelijk goed toonbaar
 • Na 10-14 dagen worden bij de 2e controle de laatste hechtingen in het behaarde hoofd verwijderd
 • Eventueel werk hervatten wordt aangeraden pas te overwegen na 2 - 2,5 week na operatie
 • Zelf autorijden kan nu weer
 • U zult vanaf nu al de complimenten krijgen dat u er 'fris' en 'uitgerust' uitziet
 • Sport is 6 weken verboden
 • Na 2 weken kunt u weer huidverzorgingsproducten gebruiken
 • Littekencrème mag u pas vanaf 2 weken na operatie op de genezen wond smeren
 • De littekencrème die dr. Stevens adviseert kunt u desgewenst hier bestellen

 

volledig herstel

week 6

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Soms resteert nog wat dofheid ter plaatse van de wimperrand of het littekentje; Deze verdwijnt in de loop van de komende weken tot maanden over het algemeen volledig

3 maanden en 1 jaar na operatie 

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

 

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie.

Infectie komt zeer zelden voor mits er geen algehele weerstandvermindering is. Roken vergroot hierop het risico. Expliciet wordt verwacht dat u minimaal 6 weken voor de ingreep NIET ROOKT, tot minimaal 2 weken na de ingreep.

Nabloeding komt eveneens zeer zelden voor. Het risico hierop is wel degelijk vergroot indien u in de risicogroep zit (rokers, slecht gereguleerde te hoge bloeddruk, gebruik van bloedverdunners en andere medicatie die bloedverdunnend werkt). In dat geval wordt altijd geadviseerd eerst met de behandelend specialisten een preoperatief consult af te spreken en te wachten met een halsface-lift totdat u uit het verhoogde risicogebied bent.

Mocht er onverhoopt wel een te grote bloeduitstorting optreden direct na de ingreep dan is soms een extra ingreep wenselijk waarbij een nalekkend bloedvaatje alsnog of opnieuw wordt dichtgemaakt. Mede om hier snel en adequaat bij te kunnen zijn, is 1 overnachting gewenst. Dan immers leidt een dergelijk ongemak, als het al optreedt, nooit tot een blijvende vermindering van het eindresultaat. Ook al kan enige bloeduitstorting voorkomen, binnen 2 tot 4 weken na operatie is de betrokken nagenoeg altijd weer goed toonbaar.

Dehiscentie is het wijken van de huidranden ter plaatse van het litteken. Specifiek voor halsface-lifts moet benadrukt worden dat het risico hierop sterk vergroot is indien de betrokkene niet tijdig gestopt is met roken. Het gevolg kan een lelijk wijkende wond zijn, met name achter het oor, die er meerdere weken over kan doen voordat deze volledig dicht is. Wondverzorging is op zich niet moeilijk (1-2 keer per dag douchen, wond verbinden m.b.v. vettige gaasjes - Unitulle - tweemaal daags op de wond te leggen). Het gevolg is meestal een wat verbreed en ingetrokken litteken. Vanaf 9 maanden na operatie kan een littekencorrectie worden verzorgd, deze wordt ook in de genoemde omstandigheden gedaan zonder meerkosten. Beter is voorkomen en dus zondermeer volledig te stoppen met roken, minimaal 6 weken voor operatie.

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een halsface-lift, is absolute symmetrie niet te garanderen. Meestal was er ook al geen absolute symmetrie voor de ingreep, immers nooit zijn de twee helften van het gezicht exact gelijk.

Het litteken voor het oor vervaagt zodanig snel dat al na 2 weken slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi - direct aan de voorrand van het oor - komt te liggen. Achter het oor echter is de huid stugger en dikker en dus zal het litteken daar langer ook stug, wat dikker, rood en breed blijven. Dit is op zich normaal en geen risico op zich. Wel degelijk kan dit langdurig voor ongemak zorgen als u er geen rekening mee zou houden voor wat betreft uw haardracht. In deze periode is strak opgestoken haar niet voor de hand liggend, met wat langer haar direct achter het oor kunt het litteken hier camoufleren. Nabehandeling met siliconenhoudende littekencrème wordt wel geadviseerd.

NB: halsface-lifts bij mannen geven over het algemeen wat meer direct postoperatief ongemak, omdat:

 • Mannen na de operatie over het algemeen niet graag gezichts-camouflage gebruiken om de littekens wat weg te werken, gedurende de eerste 3 maanden dat het litteken soms nog wat rood kan zien
 • Met de door dr. Stevens in Nederland geïntroduceerde techniek is deze operatie op zich wel mogelijk bij mannen. Het litteken kan volledig onzichtbaar worden verstopt in de groeve achter het oor

Enkele risico's die in theorie bestaan maar zeer zelden voorkomen zijn een tijdelijke vochtophoping die soms poliklinisch met een punctie (= prikje), verwijderd wordt als het ongemak van de zwelling te groot zou worden. De kans op beschadiging van de aangezichtszenuw met de door dr. Stevens gebruikte techniek (laterale SMASectomie) is extreem gering en in zijn praktijk tot op heden nog niet voorgekomen. Mocht dit gebeuren dan is een dergelijk ongemak over het algemeen tijdelijk (6 tot 9 maanden).

Verandering van gevoel komt bij iedere ingreep waar de huid wordt opgetild en strakker wordt gezet in meer of minder mate voor (buikwandcorrectie, voorhoofdslift, etc.). Meestal betreft het een klein gebiedje voor het oor of in de buurt van de oorlel waar de huid tijdelijk wat dof kan aanvoelen. 

Verandering van gevoel van de huid; na iedere ingreep waarbij een sneetje in de huid wordt gezet is na de ingreep het gevoel bij aanraking van die huid vaak tijdelijk anders. Vaak wat dof, soms ook (tijdelijk) wat overgevoelig, prikkelend, stekend of branderig. Ookal wordt dat uiteindelijk bijna altijd wel weer nagenoeg normaal aanvoelende huid, het kan langer duren dan je zou willen (soms wel 3-6 maanden tot soms wel 1 1/2 jaar), soms kan het gevoel ook echt hinderlijk zijn. De-sensibilisatie oefeningen kunnen dan van toepassing komen.

Algemeen
Essentieel is dus een goede bespreking voor operatie om alle bovenstaande aspecten te bespreken voor uw individuele geval, dan een reële wens en verwachting te hebben om daarna pas in goed vertrouwen de operatie te laten verrichten.

conclusie

Zowel voor de behandeling van:

 • Vermoeide uitstraling van het gezicht onder de kaaklijn, ter plaatse van de mondbodem en hals
 • Ouder makende 'tekening' door een minder strakke kaaklijn en slappere hals

En als u ten onrechte krijgt u te horen 'dat u er moe uit zou zien' terwijl u zich toch goed, actief, fit en energiek voelt en wil dat ook uitstralen, dan kan een hals-lift al dan niet in combinatie met aanvullende behandelingen voor u de oplossing zijn.

De ingreep niet extreem belastend en geeft, mede afhankelijk van de kwaliteit van uw huid, leeftijd en leefgewoontes, een indrukwekkende langdurige verbetering

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

voorbeeld 1

Met name om te laten zien hoe we tegenwoordig een veel beter resultaat aan de hals kunnen maken dan voorheen hebben we tijdens een TV programma met RTL4 laten zien hoe we niet meer alleen maar ergens hard aan trekken (halsspieren / huid) maar een juist toewerken naar een goed gebelanceerdere combinatie van belangen die nou eenmaal aan elkaar vast zitten en samen het eindresultaat bepalen.

 1. tegen de zwaartekracht in iets terugplaatsen naar waar het eerder zat (maar dus niet harder aantrekken dan nodig)
 2. beschadigde opperhuid ook op het niveau van de huid zelf verbeteren (een strak velletje dat zelf dun en getekend is, is niet het ideale eindresultaat)
 3. volumeverlies rond de mond en op de kaaklijn (onder de mondhoek) moet ook door vulling (met lichaamsiegen vetcellen) weer voor een volle elastische contour zorgen.

Een van de vele andere voorbeelden waarbij opnieuw de combinatie van diverse ingrepen samen,volgens het 1.2.3.Dimensionaal concept, de sleutel tot het succes is; Jaqueline na 80 kg afvallen;

 • 1D: halsface-lift, wenkbrauwlift en een onderooglidcorrectie met wimperrand-lift (tarsal tuck) - voor correctie van de hang op groot en fijn niveau
 • 2D: oppervlakkige lipofilling met groeifactoren - voor verbetering van de huid
 • 3D: diepere lipofilling - voor correctie van de diepere groeven en lijnen en herstel van de curve en contour

hals-facelift halslift 123dimensionaal kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

hals-facelift halslift 123dimensionaal kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

Deze uitgebreide ingreep heeft natuurlijk wel een hersteltijd. 
Toch zie je er over het algemeen na 6 weken al redelijk toonbaar uit.

hals-facelift halslift 123dimensionaal kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

 

voorbeeld 2

Bij een minder uitgebreide aanpak maar alleen de halsface-lift met de U-vormige techniek kan ook wel degelijk al een bovengemiddeld goed resultaat worden bereikt. Maar als je kritisch kijkt zijn er vooral qua volumeverlies en huidkwaliteit dan nog wel aanvullende verbeteringen mogelijk.

Dat kan desgewenst altijd later nog . Maar het kan meteen al een hele fraaie fittere uitstraling geven als je slappere hals en nekspieren weer strakker staan en je kaaklijn beter uitkomt.

halslift aangezicht vrouw - drstevens.nl

 

voorbeeld 3

hals-facelift lipofilling kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

hals-facelift lipofilling kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

FAQ

Kosten van een hals-lift?
Uw verzekeringsmaatschappij zal de kosten voor een halsface-lift niet vergoeden. Klik hier voor de tarieven van Bergman Clinics of kliniek Holystaete. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud. Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics of Holystaete, waar alle ingrepen ook worden verricht. 

Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal of intensieve krachttraining dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness etc. kan weer vanaf 2 tot 4 weken na operatie langzaam worden opgebouwd. Luister hierbij wel goed naar het lichaam, de een herstelt sneller dan de ander.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat gewoon door. Na 5 tot 10 en pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van de genoemde weefsels en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt. Deze ingreep kan prima herhaald worden, waarbij hetzelfde littekentje wordt herbruikt om de incisie te maken.

Helpt dit ook tegen oppervlakkige rimpels of vochtzakken in de onderoogleden?
De fijne rimpels van de huid en het gemak waarmee zich soms vocht kan ophopen in de onderoogleden worden op zich door deze ingreep niet gecorrigeerd: de kwaliteit van de huid blijft voor operatie gelijk aan erna. Om deze reden is het altijd belangrijk vóór de ingreep met uw plastisch chirurg te bespreken wat de bijdrage van een hals-lift kan zijn, wat u wel en wat u niet mag verwachten van deze ingreep. Aan de hand daarvan wordt een gecombineerd behandelplan samengesteld om ook de huidkwaliteit te verbeteren.

Is deze ingreep erg pijnlijk?
De ingreep is niet pijnlijk, u heeft echter wel zichtbaar ongemak. Een wat gezwollen, beurs gevoel gedurende twee tot drie weken heeft u wel. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / het dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met minimaal 2 tot 3 weken gedoe. Dat wil zeggen dat er wat kneuzing / beursheid / zwelling ontstaat op zowel de plekken waar de incisie is gemaakt, als waar de huid onderhuids is losgemaakt om deze te repositioneren. Er kunnen ook wat vochtbultjes ontstaan in de hals. Na twee weken kunt u met camouflage / make-up alweer redelijk toonbaar uw dagelijkse bezigheden oppakken. Een sjaal om uw nek en de haren losjes langs uw gezicht laten hangen camoufleren ook de plek waar de incisie is gemaakt.

Wat kan ik doen om het herstel te bevorderen?
Het advies is om direct na de ingreep en de eerste 2 / 3 dagen erna goed te koelen. Dit werkt tevens verdovend en gaat de zwelling tegen. Blijf dezelfde dag na de ingreep ook zoveel mogelijk rechtop zitten i.p.v. te gaan liggen. Tijdens het slapen is het advies om wat hoger te liggen met uw hoofd, dus een extra kussen te gebruiken, zodat het vocht / zwelling die er zit afgevoerd kan worden.

Is slapte in de hals volledig verdwenen na deze behandeling?
U mag een aanzienlijke verbetering verwachten van de slapte in uw hals. Voor het meest maximale resultaat, om ook de neuswangplooi en de kaaklijn strakker te krijgen,  kunt u met een volledige halsface-lift meer resultaat verwachten. Zie ook de resultaten na een hals-lift zodat u weet wat u mag verwachten.