Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Een borstlift is een chirurgische ingreep waarbij in eerste instantie de vorm en in mindere mate het volume van de borst worden veranderd. Met zo min mogelijk litteken wordt een meer staande borstvorm gemaakt zonder gebruik te maken van een borstprothese. Het is een ideale methode om op een (haast) onzichtbare manier een correctie te verzorgen voor vrouwen met:

 • Hangende, verslapte borsten (na bv. zwangerschap of spontaan ontstaan) terwijl de grootte van de borst op zich naar tevredenheid is
 • Asymmetrie bij slappe, hangende borsten

Vanzelfsprekend dient het eigen beeld van de betreffende persoon stabiel te zijn en mag niet verwacht worden dat levensgeluk alleen maar afhangt van een verstevigde meer staande vorm van de borst. Tegelijkertijd mag u wel verwachten dat u zich meer zeker voelt in uw lijf en uw uitstraling door de ingreep verbetert. Er wordt bij voorkeur gestreefd naar harmonie en dus een passende vorm van de borst bij het gehele lichaam.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt, samen met u, een lichamelijk onderzoek verricht. O.a. komen de volgende punten ruim aan de orde:

1. Vorm van de borsten en borstkas voor de operatie:

 • Verschillen in grootte en vorm tussen linker en rechter borst kunnen doorgaans goed worden gecorrigeerd door de grotere borst iets te verkleinen. Als er geen principieel bezwaar bestaat tegen het gebruik van een bortsprothese kan evt. ook de kleinere van de twee borsten iets worden vergroot
 • Verschillen in tepelhofgrootte e/o -vorm kunnen worden gecorrigeerd door een litteken rondom de tepelhof. Hierdoor kan dan eventueel ook de borstprothese worden ingebracht
 • Bij een asymmetrie tussen de linker en rechter helft van de borstkas, trechter- of kippenborstkas is er na borstlift vaak een minder opvallend verschil, 100% correctie hiervan is meestal niet mogelijk

2. Plaats van de littekens om de borstklier te kunnen liften en vergroten; afhankelijk van de mate van hang en de grootte van de borst kan een borstlift op 3 manieren worden verzorgd:

illustratie techniek borsvergroting-prothese incisie tepelhof - drstevens.nlPeri-areolaire techniek

 • Een litteken alleen rond de tepelhof
 • Alleen mogelijk bij een kleine lift van maximaal 2 cm
 • Zie verder onder operatietechniek

 

 

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof verticaal - drstevens.nlVerticale techniek

 • Litteken alleen rond tepelhof en recht naar beneden tot in de borstplooi
 • Mogelijk als de borst middelmatig ernstig is uitgezakt en/of slap is (de tepelhof kan tussen 2 en 6 cm te laag staan)
 • Zie verder onder operatietechniek

 

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof borstplooi - drstevens.nlAnker-techniek

 • Litteken rond de tepelhof, verticaal naar beneden tot in de borstplooi, in de borstplooi zelf
 • Noodzakelijk als de borst fors is uitgezakt en/of slap is over de gehele onderzijde van de borst (de tepelhof zal over het algemeen meer dan 5cm te laag staan)
 • Zie verder onder operatietechniek

 

 

 

 

 

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden.

operatie

opname

De borstlift is een uitgebreidere ingreep dan een borstvergroting en vindt soms plaats in een opname met 1 overnachting. Tijdens de overnachting is er non-stop een gediplomeerd verpleegkundige bij u in de buurt om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

De ingreep vindt altijd plaats onder algehele narcose:

 • Via een infuus (meestal geprikt in de hand) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist)
 • Na de operatie wordt u direct wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

Zoals besproken bij het consult (en deels hierboven toegelicht onder het hoofdstuk 'voorbereidingen')

 • Vindt de ingreep plaats onder algehele anesthesie
 • Duurt ongeveer 1 1/2 to 2 uur, afhankelijk van de grootte van de borst en de mate van de benodigde lift
 • Vindt soms plaats inclusief 1 overnachting, in de loop van de ochtend na de ingreep kunt u weer naar huis
 • De incisie en dus de littekens liggen afhankelijk van de de grootte van de borst en de mate van de benodigde lift op een van de onderstaande 3 plaatsen
 • Let op: bij een zwaardere borst zal altijd een bepaalde mate van hang van de borst terugkeren
 • Om deze reden wordt over het algemeen geadviseerd dat de grootte van de borstprothese bescheiden moet blijven voor een zo langdurig mogelijk mooi resultaat

borsvergroting prothese incisie tepelhof - drstevens.nl

Peri-areolaire techniek

 • Een litteken alleen rond de tepelhof
 • Alleen mogelijk bij een kleine lift van maximaal 2 cm
 • De gehele borst wordt hier wel strakker van, maar vaak ook iets platter
 • Zonder gebruik te maken van een borstprothese wordt met deze techniek de borst vaak iets platter
 • Met ondersteunende borstprothese wordt de vorm vaak fraaier, meer staand en wat steviger

 

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting-prothese incisie tepelhof verticaal drstevens.nlVerticale techniek

 • Litteken alleen rond tepelhof en recht naar beneden tot in de borstplooi
 • Mogelijk als de borst middelmatig ernstig is uitgezakt en/of slap is (de tepelhof kan tussen 2 en 6 cm te laag staan)
 • Eventueel wordt in de ingreep tegelijkertijd ook liposuctie gedaan om de basis van de borst te versmallen. Soms is dit nodig om te voorkomen dat de gelifte borst te breed en dus te plat blijft
 • Het verticale litteken trekt over het algemeen zeer fraai weg (na 1 tot 2 jaar) omdat het precies in de huidlijnen ligt

 

 

  

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof borstplooi - drstevens.nlAnker-techniek

 • Litteken rond de tepelhof, verticaal naar beneden tot in de borstplooi, in de borstplooi zelf
 • Noodzakelijk als de borst fors is uitgezakt en/of slap is over de gehele onderzijde van de borst (de tepelhof zal over het algemeen meer dan 5cm te laag staan)
 • Littekens rond de tepelhof,verticaal naar beneden en het centrale gedeelte in de borstplooi worden over het algemeen nagenoeg onzichtbaar, aan de buitenzijde kan het litteken wel langer wat steviger en dikker blijven
 • Met ondersteunende borstprothese wordt de vorm vaak fraaier, meer staand en wat steviger

 

 

 

 • Soms worden er drains achter gelaten om overtollig wondvocht af te zuigen. Deze worden nagenoeg altijd verwijderd binnen 24 uur, direct voor ontslag
 • De huid wordt in 3 lagen gesloten met in de diepte hechtmateriaal dat vanzelf verdwijnt
 • Na de operatie heeft u alleen een brede pleister (microfoam) over de plaats van de incisie
 • Ter ondersteuning wordt het dragen van een goed passende sportBH sterk geadviseerd, voor de duur van 6 weken dag en nacht te dragen

herstel

dag 1 tot 4

De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
Gedurende periode wordt u geadviseerd niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden.
Een goed passende BH geeft u de noodzakelijke ondersteuning tijdens de wondgenezing en moet 6 weken dag en nacht worden gedragen.
Is de 'verticale techniek' gebruikt dan zal de borst aan de bovenzijde duidelijk voller zijn dan aan de onderzijde ter plaatse van het liiteken. Deze 'steil opstaande' borstvorm is tijdelijk en heeft met de techniek te maken. Als eenmaal de wondgenezing vordert zakt de borstinhoud door naar beneden, achter de tepel langs en vult dan pas de onderpool (=onderzijde) van de borst uit. Hier gaan 4 tot 6 weken minimaal overheen
Is de 'anker' techniek gebruikt dan heeft de borst al eerder een herkenbaar vollere vorm in de 'onderpool'

dag 5 tot 7

De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms een klein verschil in grootte tussen de linker en de rechter borst bestaan. Dit verschil verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen.
Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
De oppervlakkige zig-zag-hechtingen worden nu verwijderd (is geheel pijnloos)
Het gevoel van de huid en de tepelhof kan in deze periode nog wat dof zijn, soms wat overgevoelig
Koorts is absoluut afwijkend en is uw temperatuur >38,5 graden Celsius dan dient u absoluut contact op te nemen met de dokterstelefoon. Deze is 24/7 uur bereikbaar. Het juiste nummer is u bij ontslag uit de kliniek meegegeven.

week 2

U bent nu meestal weer goed inzetbaar en in staat eventueel werk te hervatten. 
Zelf autorijden kan nu weer


volledig herstel

week 6

Nagenoeg alle zwelling en eventuele lichte blauwverkleuring is volledig verdwenen
U bent sociaal weer volledig actief
Zelden resteert nog wat dofheid van de huid en/of de tepelhof, deze zal over het algemeen de komende weken tot maanden volledig verdwijnen

3 maanden en 1 jaar na operatie

Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie. Specifiek voor borstvergroting moet ook het risico op kapselvorming worden genoemd.

Infectie zeer zelden voor (minder dan 1 op 500 keer) mits er geen algehele weerstandvermindering is. Ook roken vergroot hierop het risico. Expliciet wordt verwacht dat u minimaal 6 weken voor de ingreep NIET ROOKT, tot minimaal 2 weken na de ingreep.

Nabloeding komt in de literatuur ongeveer in 1-2 op de 100 ingrepen voor. Klachten zijn: pijn, meer zwelling dan normaal en soms lichte koorts.

Dehiscentie (het wijken van de huidranden ter plaatse van het litteken) komt af en toe voor, geeft een wat langere duur van volledig herstel van de wond maar leidt uiteindelijk (na goede wondverzorging, meestal door vettige gaasjes - Unitulle - 2 maal daags op de wond te leggen) nog steeds tot een fraai liteken. Zelden is een nacorrectie van het litteken nodig/wenselijk. Mocht dit wel het geval zijn dan vindt de correctie van het liteken meestal pas plaats, 9 maanden na de operatie (dan is de huid weer optimaal soepel), onder locale verdoving en in dagbehandeling, uiteraard zonder meerkosten.

Verandering van gevoel van de huid; na iedere ingreep waarbij een sneetje in de huid owrdt gezet is na de ingreep het gevoel bij aanraking van die huid vaak tijdelijk anders. Vaak wat dof, soms ook (tijdelijk) wat overgevoelig, prikkelend, stekend of branderig. Ookal wordt dat uiteindelijk bijna altijd wel weer nagenoeg normaal aanvoelende huid, het kan langer duren dan je zou willen (soms wel 3-6 maanden tot soms wel 1 1/2 jaar), soms kan het gevoel ook echt hinderlijk zijn. De-sensibilisatie oefeningen kunnen dan van toepassing komen.

Rimpeling van de huid rond het (verticale) litteken. Wel kan wat vaker, eigenlijk alleen bij de verticale techniek, wat onregelmatigheid van het litteken te zien zijn. Immers, er wordt een driedimensionale vorm gemaakt met alleen maar een litteken in 2 dimensies (1 rechte streep in plaats van een ankervorm met de mogelijkheid de huid te corrigeren in 3 richtingen). Dit is dus een wezenlijk onderdeel van de gekozen techniek. Dankzij de elasticiteit van de huid verstrijkt deze rimpeling meestal binnen 6 weken tot 3 maanden volledig. Mocht dit niet het geval zijn dan is het, in een zeer beperkt aantal van de gevallen, nodig om nog een nacorrectie van het litteken te doen. Een dergelijke ingreep is altijd gratis en over het algemeen onder locale verdoving, in dagbehandeling.

Recidief ptosis (terugkeer van een hangende, uitgezakte borstvorm). De reden waarom een steviger vollere borst gewenst was geeft al aan dat de eigen stevigheid van de borstklier en vetweefsel te wensen overliet. De kwaliteit van het weefsel blijft voor en na operatie natuurlijk dezelfde .. om deze reden zal ook na een borstlift de definitieve vorm van de borst in de loop van de tijd wel degelijk weer een iets uitgezakte vorm krijgen. Mocht de borst zeer fors uitzakken dan ligt dat over het algemeen meer aan de kwaliteit en stevigheid van het eigen weefsel dan een de gebruikte techniek. Toch wordt in dergelijke gevallen een gratis nacorrectie aangeboden omdat bij een tweede lift na 6 tot 9 maanden meestal een langdurig stevigere borstvorm bereikt kan worden. In het algmeen geldt:

 • Hoe meer hang van de borst voor operatie...Hoe meer risico op recidief (terugkeer van de klachten)
 • Hoe zwaarder de borst na de operatie blijft (bij minimale verkleining en een grote borst voor de ingreep)...Hoe meer risico op recidief
 • Hoe zwaarder de borst na operatie wordt (door eventueel gebruik van een extra ondersteuning in de vorm van een borstprothese)...hoe meer kans op recidief

Essentieel is dus een goede bespreking voor operatie om alle bovenstaande aspecten te bespreken voor uw individueel situatie, dan een reële wens en verwachting te hebben om daarna pas in goed vertrouwen de operatie te laten verrichten.

conclusie

Voor de behandeling van:

 • Hangende, verslapte borsten (na bv. zwangerschap of spontaan ontstaan) terwijl de grootte van de borst op zich naar tevredenheid is
 • Asymmetrie bij slappe, hangende borsten

Kan een borstlift (al dan niet in combinatie met een borstprothese) voor u de oplossing zijn?

Een specifiek voor u best passende techniek geeft zonder veel belasting over het algemeen een langdurige, indrukwekkende verbetering van de harmonie van de borsten onderling en in relatie tot uw totale postuur.

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

voorbeeld 1

34 jarige vrouw, wenst een stevigere, meer staande vorm van de borsten. De grootte op zich is naar tevredenheid, afgezien van een lichte asymmetrie: de rechterborst is iets groter dan de linker.

borstvergroting liposuctie asymmetries vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

 • Verticale techniek (alleen litteken rond de tepelhof en recht naar beneden)
 • Correctie van de asymmetrie kan tegelijkertijd met de lift van de borst (door wat weefsel rechts te verwijderen)
 • De littekens zullen nog verder vervagen (tot 2 jaar na operatie)
 • Zelfs bij iemand met een donkere huid kunnen de littekens na 4 maanden al nauwelijks meer zichtbaar zijn

 

voorbeeld 2

borstverkleining liposuctie anker litteken vrouw - drstevens.nl

 

voorbeeld 3

borstlift vrouw - drstevens.nl

borstlift vrouw - drstevens.nl

borstlift vrouw - drstevens.nl

FAQ

Kosten van een borstlift?

Over het algemeen zal uw verzekeringsmaatschappij de kosten voor een borstvergroting niet vergoeden. Klik hier voor prijzen van Bergman Clinics of Holystaete. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud.

Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics of kliniek Holystaete, waar alle ingrepen ook worden verricht. Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wat is de wachttijd voor de ingreep kan plaatsvinden?

Binnen 4 tot 6 weken na uw bevestiging kan de operatie over het algemeen wel plaatsvinden. Nadere afspraken maakt u met het bovengenoemde secretariaat.

Wat mag ik verwachten van de het resultaat?

Een borstlift is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie. Een borstlift is een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen. Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en erover denkt. Harmonie tussen hoe u zich van binnen voelt en er van buiten uitziet is het uitgangspunt. De arts zal tijdens het consult laten zien voor de spiegel wat u na de ingreep kunt verwachten.

Kan ik nog borstvoeding geven als ik zwanger mocht raken?

Omdat de verbinding tussen tepel en de melkklier blijft bestaan is het geven van borstvoeding na borstvergroting zeker mogelijk. De hoeveelheid geproduceerde melk wordt waarschijnlijk wel minder. Over het algmeen wordt geadviseerd een borstlift pas te overwegen 6 tot 9 maanden na de laaste zwangerschap. Dan kan een mooi resultaat het langst behouden blijven.

Verandert het gevoel van de tepel?

Zelden treedt een blijvende verandering van het gevoel van de tepel en tepelhof op. Een enkele keer kan de tepel wat overgevoelig zijn, soms tijdelijk wat doffer aanvoelen. Dit verschilt per persoon en meestal herstelt zich dit binnen enkele weken tot maanden.

Wanneer kan ik weer sporten?

Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal of intensieve krachttraining dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness etc. kan weer vanaf 3 tot 4 weken na operatie langzaam worden opgebouwd. Luister hierbij wel goed naar het lichaam, de een herstelt sneller dan de ander.

Is het resultaat blijvend?

Het volume en de vorm van het eigen klier- en vetweefsel en daarmee de borst zal veranderen. Deze normale veranderingen zijn het gevolg van veranderingen in elasticiteit van de diverse weefsels, en het gevolg van het effect van de de zwaartekracht, de invloed van gewichtsveranderingen en eventuele zwangerschap / borstvoeding. In het algemeen geldt dat hoe steviger en elastischer de borstklier en huid, hoe minder striae en hoe minder zwaar de borst is hoe langer de vorm fraai blijft.

Is deze ingreep erg pijnlijk?

Het is en blijft een ingreep, dus de eerste week zult u ongetwijfeld de door de arts voorgeschreven medicatie gebruiken tegen de wondpijn. De borsten zullen na de ingreep gezwollen zijn. Dit zal gedurende de eerste 6 weken langzaam wegtrekken. De borsten staan in het begin ook wat strakker / meer gespannen, dit komt doordat de huid moet wennen aan de nieuwe vorm. Dit heeft 2 tot 3 maanden de tijd nodig. De borsten zullen ook nog iets indalen in een natuurlijke stand.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / het dagelijkse leven oppakken?

U moet rekening houden met twee weken hersteltijd. Dat wil zeggen dat we adviseren om twee weken vrij te plannen van uw werk en dagelijkse bezigheden. De eerste week kunt u ook niet autorijden. Na die twee weken kunt u op halve kracht uw dagelijkse leven weer oppakken. De eerste twee weken is ook het advies om niet zwaar te tillen, langdurig voorover te bukken en teveel boven je macht te willen werken.