Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Een borstvergroting ofwel een mamma-augmentatie is een chirurgische ingreep waarbij zowel volume als vorm van de borst worden veranderd door het inbrengen van een borstprothese. Het is een ideale methode om op een (haast) onzichtbare manier een correctie te verzorgen voor vrouwen met:

 • Onderontwikkelde, kleine borsten
 • Asymmetrie tussen de borsten
 • Verslapte borsten na bijvoorbeeld zwangerschap of gewichtsvermindering
 • Niet ideale verhoudingen van het lichaam in het geheel

Vanzelf sprekend dient het eigenbeeld van de betreffende persoon stabiel te zijn en mag niet verwacht worden dat levensgeluk alleen maar afhangt van een vergote borst. Tegelijkertijd mag u wel verwachten dat u zich meer zeker voelt in uw lijf en uw uitstraling door de ingreep verbetert. Er wordt bij voorkeur gestreefd naar harmonie en dus een passende vorm van de borst bij het gehele lichaam.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt, samen met u, een lichamelijk onderzoek verricht. O.a. komen de volgende punten ruim aan de orde:

1. Vorm van de borsten en borstkas voor de operatie:

 • Verschillen in grootte en vorm tussen linker en rechter borst kunnen doorgaans goed worden gecorrigeerd door aangepaste verschillende grootte van borstprotheses te gebruiken
 • Verschillen in tepelhofgrootte e/o -vorm kunnen worden gecorrigeerd door een litteken rondom de tepelhof. Hierdoor kan dan eventueel ook de borstprothese worden ingebracht.
 • Bij een asymmetrie tussen de linker en rechter helft van de borstkas, trechter- of kippenborstkas is er na borstvergroting vaak een minder opvallend verschil. 100% correctie hiervan is meestal niet mogelijk

2. Plaats van de borstprothese

illustratie techniek borsvergroting prothese - drstevens.nl

Voor de spier

 • als de bovenrand van de borstprothese goed genoeg gecamoufleerd wordt door de dikte van de eigen hoeveelheid klier en vetweefsel (2-3 cm dikte), dan heeft het de voorkeur om de borstprothese voor de spier te plaatsen.
 • De borstprothese is dan direct achter de eigen klier gelegen en vormt een optimale eenheid met de eigen klier
 • Het gevolg hiervan is een duidelijk natuurlijkere vorm en 'val' van de borst. Ook de beweging van de borst is optimaal; immers de borstprothese en de klier zitten zo kort op elkaar dat ze ook als een geheel bewegen

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese pectoralis-major - drstevens.nl

Achter de spier

 • Als de bovenrand van de borstprothese niet goed genoeg gecamoufleerd kan worden door een tekort aan eigen klier en vetweefsel, dan wordt de borstprothese achter de spier geplaatst. De spier (Pectoralis Major) zorgt dan voor een fraai geleidelijk oplopende borst van sleutelbeen tot tepelhof.
 • Bij zware aanspanning van de spier kan de bovenrand van de borstprothese soms wat platter worden gedrukt. Dit bescheiden nadeel weegt ruimschoots op tegen een anders te zichtbare bovenrand van de borstprothese.

 

 

 

 

  

 3. Plaats van de incisie

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie - drstevens.nl

De prothese kan op drie manieren worden ingebracht:

 • Via de oksel (verouderde techniek)
  • M.n. bij mensen met een donkere huid
  • Een maximale vergroting van 1 cupmaat
 • Via onderkant tepelhof
  • Eigenlijk alleen gedaan als ook een bescheiden borstlift wenselijk is
 • Via de borstplooi
  • Een sneetje van maximaal 4 cm
  • Valt fraai weg in de plooi
  • Geeft mogelijkheid om een grotere borstprothese te plaatsen
  • Borstprothese kan voor of achter de spier worden geplaatst

 

 

 

4. Soort borstprothese:
Er zijn meerdere soorten borstprotheses die ieder voor en nadelen hebben. In de onderstaande lijst vindt u de persoonlijke mening van dr Stevens.

 

vulling oppervlak vorm/profiel indicatie
soepele siliconen ruw rond/laag meest natuurlijke vorm en dynamiek (beweging), fraaie uitvulling onder gehele borstklier, minste kans op kapselvorming vanwege ruwe oppervlak borstprothese; zeer uitgebreide jarenlange wereldwijde ervaring laat zien dat dit zondermeer een zeer veilig produkt is

soepele siliconen

ruw rond/hoog
zie hierboven, met name voor een smalle borstkas (cup65-70) en wens tot sterkere projectie van de vergrote borst (push-up effect)
soepele siliconen glad rond/laag
zie hierboven, alleen te gebruiken onder de spier (vaak als incisie via de oksel is gekozen)
vaste
siliconen
ruw

anatomisch,
druppelvorm,
style 410

staand een 'natuurlijke' vorm, echter geen ideale dynamiek (=beweging) van de borstprothese door de te vaste siliconengel; de bovenrand is bij deze borstprotheses dikker en dus vaak meer zichtbaar; de incisie is 1 1/2 keer langer dan bij soepele ronde borstprotheses; kans op draaien van de borstprothese 'onderhuids'
zout water glad/ruw rond/laag
geen fraaie consistentie door het effect van water in een plastic zakje, blijft vaak kouder; trekt vaak lelijke plooien in de 'boven-pool'
agar,
monobloc
ruw rond/laag betere consistentie dan alleen water, minder fraaie dynamiek dan soepele siliconen, in het afbraakproduct van de agar bleken (zeer lage) concentraties giftige afvalprodukten; alleen te verkiezen indien betreffende persoon per se geen siliconen borstprotheses zou willen


Op het spreekuur krijgt u alle bovenstaande borstprotheses te zien en kunt u zelf ook het verschil voelen. Om de juiste grootte van de benodigde borstprothese te bepalen dient u, bij voorkeur in aanwezigheid van uw chirurg, diverse maten borstprotheses te passen in de BH en gezamenlijk te beoordelen voor de spiegel.

De keuze van de definitieve techniek, plaats, incisie, soort en grootte van de borstprothese dient u te allen tijde te maken met de arts die u ook zelf opereert.

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling, of combinatie van behandelingen, het meest optimale resultaat verwacht mag worden.

operatie

Een borstvergroting vindt plaats in dagbehandeling. U mag 4 uur na de ingreep worden opgehaald.

 

verdoving

De ingreep vindt altijd plaats onder algehele narcose

 • Via een infuus (meestal geprikt in de hand) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist)
 • Na de operatie wordt u aansluitend wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

Zoals besproken bij het consult (en deels hierboven toegelicht onder het hoofdstuk 'voorbereidingen')

 • Vindt de ingreep plaats onder algehele anesthesie
 • Duurt ongeveer 45 minuten
 • Vindt plaats in dagbehandeling, dus 4-5 uur na de ingreep kunt u weer naar huis
 • De incisie (het sneetje waardoor de borstprothese wordt ingebracht) is tussen de 4 tot 4,5 cm lang en ligt afhankelijk van de afspraak
 • In de oksel of in de plooi onder de borst om de borst te vergroten en/of te verstevigen
 • Rond de tepelhof als er ook een bescheiden borstlift nodig is
 • De borstprothese ligt direct onder de klier / voor de spier
 • Als de bedekking door klier en borstweefsel van u zelf ter hoogte van de bovenrand van de borstprothese minimaal 2-3 cm is
 • De borstprothese ligt onder de spier
 • Als de bedekking door klier en borstweefsel van u zelf ter hoogte van de bovenrand van de borstprothese minder dan 2-3 cm. Dan wordt op deze manier een fraai oplopende borstvorm gegarandeerd van sleutelbeen naar tepelhof
 • Zelden worden drains achtergelaten
 • De huid wordt in 3 lagen gesloten met in de diepte hechtmateriaal dat vanzelf verdwijnt. De meest oppervlakkige hechtdraad wordt zig-zag onderhuids ingebracht, is zeer glad en laat zich om deze reden makkelijk en geheel pijnvrij verwijderen (na 1 week)
 • Het grote voordeel van deze techniek is dat er al op kortere termijn na de operatie een mooier litteken onstaat omdat er alleen in de diepte en niet oppervlakkig resorptie (='opeten') van de hechtdraad hoeft plaats te vinden
 • Na de operatie heeft u alleen een korte, brede pleister (microfoam) over de plaats van de incisie
 • Is de borstprothese 'onder de spier' geplaatst dan wordt voor de duur van 2 weken geadviseerd ook een elastische band boven de borst te dragen
 • Is de prohese 'achter de klier-voor de spier' geplaatst dan is een dergelijke elastische band niet nodig. Dan volstaat het dragen van een losse wat te grote sportBH

illustratie techniek borsvergroting prothese - drstevens.nlillustratie techniek borsvergroting prothese pectoralis-major - drstevens.nl

herstel

dag 1 tot 4

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden
 • Is de borstprothese onder de spier geplaatst dan dient u 2 weken dag en nacht een elsatische band boven de borst te dragen. U heeft deze meegekregen aansluitend aan de ingreep. Een ruim zittende BH geeft u desgewenst wat extra ondersteuning
 • Is de borstprothese boven de spier geplaatst dan is het dragen van alleen een ruim zittende BH (zonder beugel) goed genoeg

dag 5 tot 7

 • De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms een klein verschil in grootte tussen de linker en de rechter borst bestaan. Dit verschil verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • De oppervlakkige zig-zag-hechtingen worden nu verwijderd (is geheel pijnloos)
 • Het gevoel van de huid en de tepelhof kan in deze periode nog wat dof zijn, soms wat overgevoelig
 • Koorts is absoluut afwijkend en is uw temperatuur >38,5 graden Celsius dan dient u absoluut contact op te nemen met de dokterstelefoon. Deze is 24/7 uur bereikbaar. Het juiste nummer is u bij ontslag uit de kliniek meegegeven.

week 2

 • U bent nu meestal weer goed inzetbaar en in staat eventueel werk te hervatten
 • Zelf autorijden kan nu weer

 

volledig herstel

week 6

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele lichte blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Zelden resteert nog wat dofheid van de huid en/of de tepelhof; deze zal over het algemeen de komende weken tot maanden volledig verdwijnen

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamelijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie. Specifiek voor borstvergroting moet ook het risico op kapselvorming worden genoemd.

Infectie zeer zelden voor (minder dan 1 op 500 keer) mits er geen algehele weerstandvermindering is. In het zeer zeldzame geval dat een borstprothese geinfecteerd blijkt, dient deze verwijderd te worden. Als het operatiegebied weer volledig tot rust is gekomen wordt, meestal na ongeveer 3 maanden, de borstprothese opnieuw geplaatst. Het definitieve resultaat laat dan dus wat langer op zich wachten maar wordt uiteindelijk wel degelijk bereikt.

Nabloeding komt in de literatuur ongeveer in 1-2 keer op de 100 ingrepen voor. Over de laatste 800 geplaatste protheses ten behoeve van borstvergroting heeft dokter Stevens tot op heden 1x een nabloeding moeten corrigeren. In een dergelijk geval zijn de klachten: meer zwelling dan normaal, een strak gespannen gevoel en soms lichte koorts. Bij een nabloeding vindt een reoperatie door (hetzelfde) sneetje onder in de borstplooi plaats. Het bloedstolsel wordt verwijderd en het nog lekkende bloedvat wordt dichtgemaakt. Deze extra ingreep wordt uiteraard gratis verricht, blijft vervelend als het nodig is, maar gaat zeker niet ten koste van het eindresultaat.

Kapselvorming treedt in de literatuur bij gladde borstprotheses op in ongeveer 6-9% van de gevallen. Bij ruwe borstprotheses is dit meestal niet meer dan 2-3%. Bij kapselvorming treden de volgende fases op (classificatie volgens Baker)

Sinds het gebruik van borstprotheses met een ruw oppervlak (en gladde borstprotheses alleen onder de spier) en de laagdrempeligheid om naar de chirurg terug te gaan komt kapselvorming graad IV zelden meer voor. Bij afwijkingen beschreven onder graad II helpt lichte massage soms en blijken de klachten omkeerbaar.

graad I
volledig zachte soepele borst

graad II
minimaal: geen zichtbare afwijkingen, wel een wat vaster aanvoelende borst

graad III
matig: enige zichtbare verandering , wat vaster aanvoelende borst die niet meer soepel meebeweegt met het eigen klierweefsel

graad IV
ernstig: goed zichtbaar afwijkende borstvorm, zeer vast aanvoelend, soms ook pijnlijk

Zet de kapselvorming toch door tot graad III dan wordt meestal een corrigerende operatie verricht waarbij het stevige kapsel wordt gekliefd. Zelden wordt het totale kapsel meer verwijderd. Over dezelfde bovengenoemde serie van borstvergrotingen heeft dokter Stevens in (slechts) 1,2% kapselvorming gezien waarvoor het klieven van het kapsel gewenst was. Na geen van deze ingrepen waren er opnieuw klachten van kaspelvorming.

Als kapselvorming al optreedt gebeurd dit meestal in de eerste 3 tot 6 maanden na operatie. Om deze reden heeft u dan meestal uw laatste controle bij uw chirurg. Is er sprake van kapselvorming dan wordt de ingreep voor u kosteloos uitgevoerd. Enig ongemak zoals hierboven beschreven voor de betrokkene is in een dergelijk geval onvermijdelijk.

Verandering van gevoel van de huid; na iedere ingreep waarbij een sneetje in de huid owrdt gezet is na de ingreep het gevoel bij aanraking van die huid vaak tijdelijk anders. Vaak wat dof, soms ook (tijdelijk) wat overgevoelig, prikkelend, stekend of branderig. Ookal wordt dat uiteindelijk bijna altijd wel weer nagenoeg normaal aanvoelende huid, het kan langer duren dan je zou willen (soms wel 3-6 maanden tot soms wel 1 1/2 jaar), soms kan het gevoel ook echt hinderlijk zijn. De-sensibilisatie oefeningen kunnen dan van toepassing komen.

Algemeen risico op de gezondheid door gebruik van siliconenprotheses (zoals door 'derden' wel eens wordt genoemd) met uiteenlopende klachten aan gewrichten, spieren of andere auto-immunziekten is er niet! Nooit is er tot op heden in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er een directe oorzakelijke relatie tussen siliconenprotheses en enige ziekte zou bestaan. Ook het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie bevestigt dit in een brief die u hier na kunt lezen. Zelfs van het 'zweten' dat siliconen protheses in de loop van jaren kunnen doen is nooit aangetoond dat hierdoor enige ziekte veroorzaakt zou kunnen worden. Wel is het een reden na 10 to 12 jaar na de operatie bij uw chirurg terug te komen en te bespreken of er een reden bestaat de borstprotheses te wisselen.

Informatieverplichting: dokter Stevens neemt uiteraard de taak op zich om u optimaal en volledig geinformeerd te houden over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op dit gebied. Volg in dat kader de discussie op het forum of bekijk ook eventueel de volgende links:

 • Dokter Jeroen Stevens ondersteunt het initiatief van de NVPC om bij uw overweging een borstvergroting te ondergaan u maximale zorg en informatie aan te bieden. Lees hier meer in de bijsluiter over borstvergroting.
 • Dokter Jeroen Stevens doet mee aan het Dutch Breast Implant Regisytry - een initiatief van de NVPC om het bij u gebruikte implantaat centraal te registreren. Hiermee wordt de zorg voor u en uw implantaat ook na de operatie beter gegarandeert. lees hier meer over het DBIR.
 • Met enige regelmaat wordt genoemd dat vage klachten (mede) veroorzaakt zouden kunnen worden door silicone implanten (zoals ook onlangs). Wetenschappijk bewijs is hier tot op heden nooit voor gevonden zoals ook op de site van de NVPC staat. Heeft u hier toch aanvullende vragen over breng deze dan zeker voor de ingreep tijdens een (eventueel extra) poliklinische consult ter sprake. Uitgebreide toelichting en alternatieven worden dan met u besproken. Naast uw chirurg kunt u indien u al vage klachten zou hebben en eerder een borstimplantaat heeft gekregen ook onafhankelijke informatie krijgen bij de internisten van het VU medisch centrum in Amsterdam
 • In het televisieprogramma Zorg.nu van 8 november 2016 en Radar van 26 november 2018 is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke risico’s en bijwerkingen van siliconen borstimplantaten. Directe aanleiding was een onderzoek van het RIVM in opdracht van de IGZ naar de (technische) dossiers van 10 fabrikanten die in Nederland siliconen borstimplantaten op de markt brengen. Hierbij zijn diverse tekortkomingen aan het licht gekomen: De NVPC heeft inmiddels de Inspectie om opheldering en meer transparantie gevraagd naar aanleiding van de uitzending en daarnaast verzocht een duidelijke uitspraak te doen omtrent de veiligheid van deze implantaten voor de patiënt.  Rapportages van adverse events vanuit de industrie worden met de IGZ gedeeld, niet met specialisten. Hierdoor is toezicht op toelating en post-approval studies van medische hulpmiddelen niet de verantwoordelijkheid van medisch specialisten, noch het domein van de NVPC.  Dit geldt ook voor het van de markt halen van eventuele producten, die niet aan de wettelijke eisen voldoen. Dit is voorbehouden aan de IGZ en de Europese Unie. De inspectie heeft aangegeven dat de prothesen geschikt zijn voor implantatie.
 • Het meest recente onderzoek van de RIVM kunt u hier vinden: 5 oktober 2017: Inventarisatie van klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. 
 • De NVPC heeft hier een reactie op gegeven die u op de website vindt die de mening van de wetenschappelijke vereninging vertegenwoordigd van alle plastisch chirurgen van Nederland: Conclusie RIVM onderzoek van 5 oktober 2017: Geen verband aantoonbaar tussen klachten en borstporothesen: verder wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
 • Reacties van diverse fabrikanten van implantaten kunt hier lezen.
 • Maximale veiligheid
  Als lid van de NVPC ondersteunt dr Stevens alle initiatieven die zorgen voor uw maximale veiligheid. We zullen ons aantoonbaar proactief blijven inzetten in het meten van de veiligheid en de algemene en zeldzame bijwerkingen van siliconen borstimplantaten. Prothesen die op de Nederlandse markt zijn toegelaten, zijn en blijven goedgekeurd, zo heeft de Inspectie laten weten. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden niet kunnen aantonen dat implantaten die niet meer intact zijn, een gezondheidsrisico dragen. Mocht er, aan de hand van gericht onderzoek door de specialist, sprake zijn van een mogelijke beschadiging van het implantaat dan bestaat er, bij afwezigheid van klachten, geen DRINGENDE medische reden dit implantaat te vervangen.

conclusie

Zowel voor de behandeling van:

 • Onderontwikkelde, kleine borsten
 • Asymmetrie tussen de borsten
 • Verslapte borsten na bv. zwangerschap of gewichtsvermindering of
 • Niet ideale verhoudingen van het lichaam in het geheel

Kan een borstvergroting voor u de oplossing zijn? 

Een specifiek voor u best passende techniek geeft zonder veel belasting over het algemeen een langdurige, indrukwekkende verbetering van de harmonie van de borsten onderling en in relatie tot uw totale postuur. 

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

Adele Bloemendaal weer een fraaie boezem

Met toestemming van Adèle Bloemendaal mag ik een beetje uitwijden over de behandeling van een zeer charmante en markante dame.

Vergroting prothese - dr Jeroen StevensMisschien wel eens aardig om dat te doen dacht ik, met dergelijke klachten lopen wel meer mensen rond. Adele was 25 jaar geleden een van de eersten om een borstvergroting aan te durven. Jarenlang naar tevredenheid, maar nu toch dermate veel klachten dat een ingreep noodzakelijk was. De implantaten waren tussentijds niet vervangen, terwijl het advies is dat je dat binnen 12-15 jaar zou moeten doen met de borstprotheses van toen. De huidige implantaten gaan minimaal 20 jaar mee, maar nu moest er vanwege kapselvorming, pijn en asymmetrie echt iets gebeuren.

Na gedegen voorbereidingen en in goed overleg met de rest van het team inclusief de anesthesist, neuroloog en internist kon de ingreep worden uitgevoerd. Binnen een uur konden we precies dat doen waar Adèle optimaal mee geholpen zou moeten zijn:
1. Oude implantaten verwijderen
2. Goed reinigen
3. Volgens de 'Dual Plane' techniek een perfect schone nieuwe plaats creëren voor nieuwe borstimplantaten - passend bij haar persoon
4. De huid weer netjes sluiten, bloedverlies minder dan de bodem van een theekopje

 

Na een eerste overnachting in de kliniek, bleek het de volgende dag meteen prima te gaan. Een opgewekte dame, weer een fraaie boezem, meteen al voor de camera 'old soldiers never die' aansluitend naar huis.

Na 1 week nog steeds alles super. Een voorrecht de operateur te mogen zijn en een bevestiging dat we inmiddels echt heel wat kunnen. Veilige verantwoorde ingrepen met een functioneel en cosmetisch bovengemiddeld resultaat. Ik vertrouw er ten volle op dat het deze elegante dame goed zal blijven gaan.

 

voorbeeld 1

34 jarige jonge vrouw, slappe borsten na bevalling van 2 kinderen

borstvergroting vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, laag profiel
 • Beiderzijds 260cc
 • Incisie: in de borstplooi (4cm)
 • Plaats borstprothese: onder de borstklier / voor de spier
 • Zie ook 'de patiënt vertelt haar eigen verhaal'

 

voorbeeld 2

24 jarige jonge vrouw, wenst een 'natuurlijke' vergroting van de borsten en correctie van de asymmetrie: de rechter borst is iets kleiner dan de linker borst.

borstvergroting asymmetries natuurlijk vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, laag profiel
 • Rechts: 260cc; links: 240cc waardoor nu fraaie symmetrie
 • Incisie: in de borstplooi (4cm)
 • Plaats borstprothese: onder de borstklier / voor de spier

 

voorbeeld 3

30 jarige jonge zelfbewuste vrouw, wenst een 'natuurlijke' vergroting van de borsten

borstvergroting siliconen vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, laag profiel
 • Beiderzijds: 260cc
 • Incisie: in de borstplooi (4cm)
 • Plaats borstprothese: onder de borstklier / voor de spier
 • Voor een indruk van de natuurlijke dynamiek van een dergelijk resultaat
 • Bij aanspannen van de borstspier blijkt de borst fraai onveranderd van vorm te blijven
 • Bij zijwaarst bewegen naar links en rechts bewegen beide borsten op een natuurlijke manier mee en worden dus vlakker en boller van vorm afhankelijk van de positie van de borstkas

 

voorbeeld 4

51 jarige actieve vrouw, wenst een vrouwelijker, voller decolleté als onderdeel van de wensen die in het programma 'Make me beautiful' zijn ingevuld.

borstvergroting siliconen 260cc vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, laag profiel
 • Beiderzijds: 260cc waardoor fraaie volle borstvorm,
 • Lichte borstlift en mooie vulling van het decolleté, niet te veel afstand tussen beide borsten
 • Incisie: in de borstplooi (4cm), zelfs bij een donkere huid zijn de littekens (nagenoeg) onzichtbaar
 • Plaats borstprothese: onder de borstklier / voor de spier


voorbeeld 5

28 jarige zelfbewuste jonge moeder wil haar 'oude' volle borstgrootte terug, die na de borstvoeding is verdwenen.

borstvergroting 260cc rond vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, laag profiel
 • Beiderzijds: 400cc waardoor fraaie volle borstvorm,
 • Lichte borstlift en mooie vulling van het decolleté, niet te veel afstand tussen beide borsten
 • Incisie: in de borstplooi (4cm), na nog geen 4 maanden zijn de littekens al zo goed als onzichtbaar
 • Plaats borstprothese: onder de borstklier / voor de spier

 

Voorbeeld 6

borstvergroting prothese dual-plane vrouw - drstevens.nl

borstvergroting prothese dual-plane vrouw - drstevens.nl

 

FAQ

Kosten van een borstvergroting?
Uw verzekeringsmaatschappij zal de kosten voor een borstvergroting niet vergoeden. Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics of kliniek Holystaete, waar alle ingrepen ook worden verricht. Klikt hier voor een prijzen overzicht. Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wat is de wachttijd voor de ingreep kan plaatsvinden?
Binnen 4 tot 6 weken na uw bevestiging kan de operatie over het algemeen wel plaatsvinden. Nadere afspraken maakt u met het bovengenoemde secretariaat.

Wat mag ik verwachten van de het resultaat?
Borstvergroting met behulp van borstprotheses is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie. Een borstvergroting is een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen. Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en er over denkt. Tijdens het consult zal de arts samen met u voor de spiegel verschillende pasprotheses uitproberen om te kijken welke maat prothese aansluit bij uw wens en wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik nog borstvoeding geven als ik zwanger mocht raken?
Omdat de verbinding tussen tepel en de melkklier blijft bestaan is het geven van borstvoeding na borstvergroting zeker mogelijk. De hoeveelheid geproduceerde melk is afhankelijk van de hoeveelheid eigen borstklierweefsel en niet van de grootte van de borst. Mocht u van plan zijn kort na een eventuele borstvergroting zwanger te willen worden dan wordt u aangeraden de correctie van de borst te laten verrichten 6 tot 9 maanden na de laatste borstvoeding. Dan kan een mooi resultaat het langst behouden blijven.

Verandert het gevoel van de tepel?
Zelden treedt een blijvende verandering van het gevoel van de tepel en tepelhof op. Een enkele keer kan de tepel wat overgevoelig zijn en soms tijdelijk wat doffer aanvoelen. Dit verschilt per persoon. Meestal herstelt zich dit binnen enkele weken tot maanden.

Is deze ingreep erg pijnlijk?
Het is en blijft een ingreep, dus de eerste week zult u ongetwijfeld de door de arts voorgeschreven medicatie gebruiken tegen de wondpijn. U zult ca. 6 weken een spierpijn voelen bij alle bewegingen waarbij u de borstspier aanspant. De borsten zullen na de ingreep gezwollen zijn, dit zal gedurende de eerste 6 weken langzaam wegtrekken. De borsten staan in het begin ook wat strakker / meer gespannen. Dit komt doordat de huid opgerekt wordt door het plaatsen van het nieuwe volume. Dit heeft 2 tot 3 maanden de tijd nodig; de borsten zullen ook nog iets indalen in een natuurlijke stand.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / het dagelijkse leven oppakken?
U moet rekening houden met 1 tot 2 weken hersteltijd. Dat wil zeggen dat we adviseren om minimaal een week vrij te plannen van uw werk en dagelijkse bezigheden. Voor uzelf is twee weken comfortabeler, doordat u nog beperkt in het bewegen met de armen kunt zijn. De eerste week kunt u ook niet autorijden. Na twee weken kunt u op halve kracht uw dagelijkse leven weer oppakken. De eerste twee weken is ook het advies om niet zwaar te tillen, langdurig voorover te bukken en teveel boven je macht te willen werken.

Is het resultaat blijvend?
De grootte en vorm van de borstprothese veranderen na de operatie in principe niet. Het volume en de vorm van het eigen klier- en vetweefsel daarentegen wel. Deze normale veranderingen zijn het gevolg van veranderingen in elasticiteit van de diverse weefsels, en het gevolg van het effect van de de zwaartekracht, de invloed van gewichtsveranderingen en eventuele zwangerschap / borstvoeding. In dat opzicht verschilt de vergrote borst niet van een niet-vergrote borst. In het algemeen geldt dat hoe steviger en elastischer de borstklier en huid, hoe minder striae en hoe minder zwaar de borst is hoe langer de vorm fraai blijft.

Moeten borstprotheses vervangen worden?
Na 12 tot 15 jaar wordt van u zelf verwacht dat u contact op neemt met uw plastisch chirurg. U krijgt dan informatie over de actuele stand van zaken. Op dit moment wordt geadviseerd dat borstprotheses ouder dan 12 tot 15 jaar, worden gewisseld. De huidige generatie borstprotheses is weer duidelijk verbeterd ten opzicht van 10 jaar geleden en gaat zeer waarschijnlijk langer mee. Indien eerder dan de genoemde periode de vorm en soepelheid van de borst verandert dient u altijd contact op te nemen met uw plastisch chirurg. Deze zal met u beoordelen of er een indicatie bestaat de borstprotheses eventueel eerder te verwisselen.

Is jaarlijkse controle nodig?
Nee. Na de afsluitende controle 3 maanden na operatie hoeft u geen complicaties meer te verwachten. Geen klachten bij een soepele fraaie vallende borst betekent dat er geen reden is voor een jaarlijkse controle. Het is verstandiger op ieder moment dat u specifieke vragen en of klachten heeft uw chirurg te bezoeken dan op een jaarlijkse basis.

Kan men de borst nog goed onderzoeken op verdachte afwijkingen?
De borstklier komt altijd over de borstprothese te liggen en blijft dus goed toegankelijk voor onderzoek. Als de borstprothese onder de spier is geplaatst ook dan blijft onderzoek door palpatie (=voelen) van de klier goed mogelijk. Aanvullend onderzoek met een rontgenfoto (mammogram), ECHO en eventueel MRI blijft ook altijd mogelijk. Wel kan bij een mammogram of borstfoto een siliconen borstprothese soms een deel van de klier afschermen. De andere genoemde onderzoeken bieden dan uitkomst. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek tot op heden nog nooit gebleken dat bij vrouwen met siliconen borstprotheses een afwijking in de borst in een later stadium zou worden ontdekt.

Kan men nog in een vliegtuig reizen na een borstvergroting?
Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen.

Wat voor soort borstprothesen zijn er?
Voor de verschillende soorten borstprotheses en hun eigenschappen wordt u verwezen naar hoofdstuk 'voorbereidingen - soort borstprotheses'. De maat en soort prothese, die bij uw wens aansluit en bij u mogelijk is, worden tijdens het consult besproken.

Wat zijn de consequenties als de prothese voor de spier geplaatst wordt als er te weinig bedekking is?
Dan is er sneller een meer zichtbare / voelbare rand aan boven- en/of binnenzijde van de prothese. Dit kan ook pas op den duur ontstaan na enkele zwangerschappen of na afvallen.

Wat zijn de nadelen als de prothese volledig achter de borstspier wordt geplaatst (niet Dual Plane)?
Ten eerste ziet de borst er onnatuurlijker uit. Een aanvullend nog groter bezwaar is dat de borst niet natuurlijk beweegt, de dynamiek wordt nog steeds ondergewaardeerd. Een dergelijk resultaat na een Dual Plane vergroting kan absoluut niet bereikt worden met een prothese achter de spier (tenzij iemand een kleine prothese wil en al minimaal een volle B of C had)