Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Een correctie van de stand van de oren kan wenselijk zijn in geval:

 • Eén of beide oren te ver afstaan van het hoofd
 • De kom van het oor te groot en diep is terwijl de rand van het oor wel mooi gebogen kan zijn
 • De oorlellen te groot of grof zijn
 • Bij een vrouw het gezicht, door de stand van de oren, te breed en mannelijk wordt (een meer ovale vorm van het gezicht is namelijk vrouwelijker, terwijl een wat meer hoekig gezicht juist mannelijker overkomt)

Meestal betreft het kinderen of jong volwassenen. In de regel wordt deze ingreep kort voor het 6e levensjaar verricht. Het oor is rond deze leeftijd vrijwel volgroeid en kan dan goed gecorrigeerd worden voordat het een aanleiding vormt hiervoor gepest te worden.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt samen met u een lichamelijk onderzoek verricht. De volgende punten komen dan aan de orde:

 • De plaats waar de stand van de oren afwijkt:
  • De buitenrand (helix)
  • De binnenrand (antihelix)
  • De kom(concha)
 • De oorlel
 • De plaats van het litteken (achter op de oorschelp)
 • Gewenst voorbereidingen voor na de operatie:
  • Een zweetband om te doen nadat het operatie verband af mag (ongeveer 5 dagen na operatie)
  • Stoppen met roken
  • Hulp voor thuis na de ingreep
  • Vervoer naar huis etc.

operatie

opname

Correctie van afstaande oren vindt plaats in dagbehandeling.

 

verdoving

Correctie van afstaande oren vindt over het algemeen plaats onder locale verdoving. Op eigen verzoek kan een roesje of eventueel zelfs algehele anesthesie worden verzorgd tegen meerkosten.

Locale verdoving:

 • Met meerdere prikjes wordt het gehele oor verdoofd, deze zijn gelegen:
  • Ter plaatse van de incisies op de achterzijde van het oor
  • Aan de basis van het oor
 • De prikjes zijn niet echt pijnlijk en het duurt maar kort voordat de verdoving is ingetreden
 • Voordeel: minimale belasting, snel postoperatief herstel (< 1 uur)
 • Nadeel: prikjes zijn vervelend, zonodig wordt bijverdoofd tijdens de ingreep

Roesje: 

 • Via een infuus op de handrug wordt een vloeibaar slaapmiddel gegeven
 • Je slaapt hierop zo diep dat prikjes ter verdoving nauwelijks merkbaar zijn, de operatie in een soort slaaptoestand wordt doorgebracht terwijl je wel zelf ademt (en de ademhaling dus niet wordt overgenomen door de anesthesieapparatuur)
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep,
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

Algehele narcose:

 • Via een infuus (meestal geprikt op de handrug) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist).
 • Na de operatie wordt u direct wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

Een correctie van afstaande oren:

afstaande-oren correctie operatietechniek - drstevens.nl

 • Duurt ongeveer een uur
 • Achter het oor wordt een kleine hoeveelheid huid verwijderd
 • Via deze zelfde snede wordt vervolgens het kraakbeen in de juiste stand gebracht

 

 

 

 

 

afstaande-oren correctie operatietechniek - drstevens.nl

 • Met oplosbare hechtingen wordt de oorschelp en/of kom in de goede stand gehecht
 • Hierna wordt een 'tulband'-verband aangelegd (voor de duur van 5 dagen)

herstel

de eerste dagen

dag 1 tot 4 

 • De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
 • De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
 • Gedurende deze periode wordt u geadviseerd niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden
 • In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers

dag 5 tot 7 

 • Het 'tulband'-verband kan af, er vindt wondinspectie plaats, verwacht niet meteen een eindresultaat
 • De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms een klein verschil in grootte tussen het linker en het rechter oor bestaan. Dit verschil verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen.
 • Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
 • Het gevoel van de huid kan in deze periode nog wat dof zijn, soms wat overgevoelig
 • Koorts is absoluut afwijkend en is uw temperatuur >38,5 graden Celsius dan dient u absoluut contact op te nemen met de dokterstelefoon Deze is 24/24 uur bereikbaar. Het juiste nummer is u bij ontslag uit de kliniek meegegeven
 • Voor de duur van nog 2 weken dient u dag en nacht met een sporthaarband de oren te beschermen en met licht druk tegen het hoofd gedrukt te houden
 • U kunt gewoon de haren wassen zoals u gebruikelijk was te doen

week 2 

 • U bent nu meestal weer goed inzetbaar en in staat eventueel werk te hervatten
 • Contactsport is 6 weken verboden. Joggen kan na 2 tot 4 weken weer worden opgebouwd
 • Zelf autorijden kan nu weer

 

volledig herstel

week 6

 • Nagenoeg alle zwelling en eventuele blauwverkleuring is volledig verdwenen
 • U bent sociaal weer volledig actief
 • Soms resteert nog wat dofheid op de oorschelp, deze verdwijnt in de loop van de komende weken tot maanden over het algemeen volledig

3 maanden en 1 jaar na operatie

 • Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen
 • Littekens achter de oren hebben de neiging om langer dan op andere plaatsen rood en stug te blijven. Uiteindelijk worden ze altijd huidkleurig en soepel

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie.

Infectie komt in het gelaat, vanwege goede doorbloeding, eigenlijk nooit voor (mits er geen algehele weerstandvermindering is). Nabloeding komt eveneens zeer, zeer zelden voor en heeft tot op heden nog nooit geleidt tot reoperatie. Ook al kan enige bloeduitstorting voorkomen, binnen 2 tot 4 weken na operatie is de betrokkene nagenoeg altijd weer goed toonbaar. Dergelijke zeer bescheiden risico's gaan niet ten koste van een goed eindresultaat.

Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een oorcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken dat achter het oor gelegen is, vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi komt te liggen. 

Specifiek voor deze ingreep is enig postoperatief ongemak dat wordt beschreven als 'een beurs gezwollen gevoel, een strak zittende huid' iets dat wel vaker kan voorkomen, en altijd volledig verdwijnt dus van tijdelijke aard is.

Gebruikt u medicatie of zijn er andere bijzonderheden na eerdere operaties opgetreden dan dient u deze altijd bij het preoperatieve consult te melden om hier zonodig rekening mee te houden.

conclusie

Een oorcorrectie is een goed voorspelbare en dankbare ingreep met in het algemeen een blijvend resultaat. De ingreep kan goed onder locale verdoving worden verzorgd, duurt ongeveer 1 uur en ongeveer 1 uur na de ingreep kunt u weer dezelfde dag naar huis.

voorbeelden

voorbeeld 1

Voorbeeld correctie voor afstaande oren - drStevens.nl

Voorbeeld correctie voor afstaande oren - drStevens.nl

Voorbeeld correctie voor afstaande oren - drStevens.nl

 

voorbeeld 2

23 jarige jonge man

Klachten

 • Ontsierend afstaande oren beiderzijds, waarbij vooral de kom te diep is
 • Wel een mooie vorm van de buiten- en binnenrand
 • Een veel te diepe, grote kom           
 • Een blijvend fraai resultaat

oorcorrectie aangezicht man - drstevens.nl

oorcorrectie aangezicht man - drstevens.nl

 

voorbeeld 3

Ook bij opgestoken haar is het litteken dat van deze ingreep over blijft onzichtbaar. Het zit verstopt achter de oorschelp maar zelfs dan blijft het in de dunnen huid achter het oor nagenoeg niet op te merken. 

Vanuit deze incisie kan zowel de diepte van de kom als ook de curve van de oorschelp rand worden versteld.

oorcorrectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Lees hier het eigen verhaal van mv. B uit Den Haag en ontdek zelf dat het aan lang bestaande onzekerheid een mooi eind kan maken!

FAQ

Klik hier voor een overzicht van de kosten van een afstaande orencorrectie Voor oorlelreductie tegelijkertijd met correctie van afstaande oren geldt een korting. Voor overnachting en/of algehele anesthesie gelden meerkosten. NB: alle gegeven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud.

Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics Den Haag, al waar alle ingrepen ook worden verricht.

Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wanneer kan ik weer sporten?
Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen etc. kan weer vanaf 2 tot 4 weken na operatie.