Make Appointment eBook for professionals

inleiding

Een borstlift met vergroting van het volume van de borst, is een chirurgische ingreep waarbij én de vorm én het volume van de borst worden veranderd. Met zo min mogelijk littekens wordt er een meer staande borstvorm gemaakt mede door gebruik te maken van een borstprothese. Het is een ideale methode om op een (haast) onzichtbare manier een correctie te verzorgen voor vrouwen met:

 • Hangende, verslapte, te kleine borsten (na bv. zwangerschap of spontaan ontstaan)
 • Asymmetrie bij slappe, hangende wat kleine borsten

Vanzelfsprekend dient het eigen beeld van de betreffende persoon stabiel te zijn en mag niet verwacht worden dat levensgeluk alleen maar afhangt van een verstevigde meer staande vorm van de borst. Tegelijkertijd mag u wel verwachten dat u zich meer zeker voelt in uw lijf en uw uitstraling door de ingreep verbetert. Er wordt bij voorkeur gestreefd naar harmonie en dus een passende vorm van de borst bij het gehele lichaam.

Voor een dergelijke ingreep zijn meerdere verschillende borstimplantaten beschikbaar. Voor een uitgebreid overzicht klikt u hier.

voorbereiding

Bij een eerste consult worden uw wensen en eventuele klachten besproken. Het geheel wordt geplaatst tegen de achtergrond van uw medische voorgeschiedenis. Voor de spiegel wordt samen met u een lichamelijk onderzoek verricht. O.a. komen de volgende punten ruim aan de orde:

1. Vorm van de borsten en borstkas voor de operatie:

 • Verschillen in grootte en vorm tussen linker en rechter borst kunnen doorgaans goed worden gecorrigeerd door de grotere borst iets te verkleinen. Als er geen principieel bezwaar bestaat tegen het gebruik van een bortsprothese kan evt. ook de kleinere van de twee borsten iets worden vergroot
 • Verschillen in tepelhofgrootte e/o -vorm kunnen worden gecorrigeerd door een litteken rondom de tepelhof. Hierdoor kan dan eventueel ook de borstprothese worden ingebracht
 • Bij een asymmetrie tussen de linker en rechter helft van de borstkas, trechter- of kippenborstkas is er na borstlift vaak een minder opvallend verschil, 100% correctie hiervan is meestal niet mogelijk

2. Plaats van de littekens om de borstklier te kunnen liften en vergroten; afhankelijk van de mate van hang en de grootte van de borst kan een borstlift op 3 manieren worden verzorgd:

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof - drstevens.nlPeri-areolaire techniek

 • Een litteken alleen rond de tepelhof
 • Alleen mogelijk bij een kleine lift van maximaal 2 cm
 • Zie verder onder operatietechniek

 

 

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof verticaal - drstevens.nlVerticale techniek

 • Litteken alleen rond tepelhof en recht naar beneden tot in de borstplooi
 • Mogelijk als de borst middelmatig ernstig is uitgezakt en/of slap is (de tepelhof kan tussen 2 en 6 cm te laag staan)
 • Zie verder onder operatietechniek

 

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof borstplooi - drstevens.nlAnker-techniek

 • Litteken rond de tepelhof, verticaal naar beneden tot in de borstplooi, in de borstplooi zelf
 • Noodzakelijk als de borst fors is uitgezakt en/of slap is over de gehele onderzijde van de borst (de tepelhof zal over het algemeen meer dan 5cm te laag staan)
 • Zie verder onder operatietechniek

 

 

 

 

 

1. Plaats van de borstprothese

illustratie techniek borsvergroting prothese - drstevens.nlVoor de spier

 • Als de bovenrand van de borstprothese goed genoeg gecamoufleerd wordt door de dikte van de eigen hoeveelheid klier en vetweefsel (2-3 cm dikte), dan heeft het de voorkeur om de borstprothese voor de spier te plaatsen.
 • De borstprothese is dan direct achter de eigen klier gelegen en vormt een optimale eenheid met de eigen klier
 • Het gevolg hiervan is een duidelijk natuurlijkere vorm en 'val' van de borst. Ook de beweging van de borst is optimaal; immers de borstprothese en de klier zitten zo kort op elkaar dat ze ook als een geheel bewegen

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese pectoralis-major - drstevens.nlAchter de spier

 • Als de bovenrand van de borstprothese niet goed genoeg gecamoufleerd kan worden door een tekort aan eigen klier en vetweefsel, dan wordt de borstprothese achter de spier geplaatst. De spier (Pectoralis Major) zorgt dan voor een fraai geleidelijk oplopende borst van sleutelbeen tot tepelhof.
 • Bij zware aanspanning van de spier kan de bovenrand van de borstprothese soms wat platter worden gedrukt. Dit bescheiden nadeel weegt ruimschoots op tegen een anders te zichtbare bovenrand van de borstprothese.

 

 

 

 

 

2. Soort borstprothese

Er zijn meerdere soorten borstprotheses die ieder voor en nadelen hebben.
In de hieronder staande lijst staat de persoonlijke mening van dr Stevens vermeld.

vulling oppervlak vorm/profiel indicatie
soepele siliconen ruw rond/laag meest natuurlijke vorm en dynamiek (beweging), fraaie uitvulling onder gehele borstklier, minste kans op kapselvorming vanwege ruwe oppervlak borstprothese; zeer uitgebreide jarenlange wereldwijde ervaring laat zien dat dit zondermeer een zeer veilig produkt is

soepele siliconen

ruw rond/hoog
zie hierboven, met name voor een smalle borstkas (cup65-70) en wens tot sterkere projectie van de vergrote borst (push-up effect)
soepele siliconen glad rond/laag
zie hierboven, alleen te gebruiken onder de spier (vaak als incisie via de oksel is gekozen)
vaste
siliconen
ruw

anatomisch,
druppelvorm,
style 410

staand een 'natuurlijke' vorm, echter geen ideale dynamiek (=beweging) van de borstprothese door de te vaste siliconengel; de bovenrand is bij deze borstprotheses dikker en dus vaak meer zichtbaar; de incisie is 1 1/2 keer langer dan bij soepele ronde borstprotheses; kans op draaien van de borstprothese 'onderhuids'
zout water glad/ruw rond/laag
geen fraaie consistentie door het effect van water in een plastic zakje, blijft vaak kouder; trekt vaak lelijke plooien in de 'boven-pool'
agar,
monobloc
ruw rond/laag betere consistentie dan alleen water, minder fraaie dynamiek dan soepele siliconen, in het afbraakproduct van de agar bleken (zeer lage) concentraties giftige afvalprodukten; alleen te verkiezen indien betreffende persoon per se geen siliconen borstprotheses zou willen

Op het spreekuur krijgt u alle bovenstaande technieken uitgelegd en kunt u voor de spiegel staand ook het verschil zien.

De keuze van de definitieve techniek, plaats, incisie, soort en grootte van een eventueel te gebruiken borstprothese dient u te allen tijde te maken met de arts die u ook zelf opereert.

Aan het eind van het consult krijgt u te horen met welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest optimale resultaat verwacht mag worden.

operatie

opname

De borstlift is een uitgebreidere ingreep dan een borstvergroting en vindt soms plaats in een opname met 1 overnachting.
Tijdens de overnachting is er non-stop een gediplomeerd verpleegkundige bij u in de buurt om optimale nazorg te verlenen en eventuele vragen direct te beantwoorden.

 

verdoving

De ingreep vindt altijd plaats onder algehele narcose:

 • Via een infuus (meestal geprikt in de hand) kunnen slaapmiddelen worden toegediend waarna uw ademhaling volledig wordt overgenomen door beademingsapparatuur (uiteraard onder supervisie van een anesthesist)
 • Na de operatie wordt u direct wakker gemaakt en ademt u weer zelf
 • Voordeel: volledige pijnstilling, niet bewust bij de ingreep
 • Nadeel: wat meer belastend, postoperatief herstel duurt iets langer (2-4 uur)

 

operatietechniek

Zoals besproken bij het consult (en deels hierboven toegelicht onder het hoofdstuk 'voorbereidingen')

 • Vindt de ingreep plaats onder algehele anesthesie
 • Duurt ongeveer 1 1/2 to 2 uur, afhankelijk van de grootte van de borst en de mate van de benodigde lift
 • Vindt soms plaats inclusief 1 overnachting, in de loop van de ochtend na de ingreep kunt u weer naar huis
 • De incisie en dus de littekens liggen afhankelijk van de de grootte van de borst en de mate van de benodigde lift op een van de onderstaande 3 plaatsen
 • Let op: bij een zwaardere borst zal altijd een bepaalde mate van hang van de borst terugkeren
 • Om deze reden wordt over het algemeen geadviseerd dat de grootte van de borstprothese bescheiden moet blijven voor een zo langdurig mogelijk mooi resultaat

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof - drstevens.nl

Peri-areolaire techniek

 • Een litteken alleen rond de tepelhof
 • Alleen mogelijk bij een kleine lift van maximaal 2 cm
 • De gehele borst wordt hier wel strakker van, maar vaak ook iets platter
 • Zonder gebruik te maken van een borstprothese wordt met deze techniek de borst vaak iets platter
 • Met ondersteunende borstprothese wordt de vorm vaak fraaier, meer staand en wat steviger

 

 

 

 

 

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof verticaal - drstevens.nlVerticale techniek

 • Litteken alleen rond tepelhof en recht naar beneden tot in de borstplooi
 • Mogelijk als de borst middelmatig ernstig is uitgezakt en/of slap is (de tepelhof kan tussen 2 en 6 cm te laag staan)
 • Eventueel wordt in de ingreep tegelijkertijd ook liposuctie gedaan om de basis van de borst te versmallen. Soms is dit nodig om te voorkomen dat de gelifte borst te breed en dus te plat blijft
 • Het verticale litteken trekt over het algemeen zeer fraai weg (na 1 tot 2 jaar) omdat het precies in de huidlijnen ligt

 

 

  

illustratie techniek borsvergroting prothese incisie tepelhof borstplooi - drstevens.nlAnker-techniek

 • Litteken rond de tepelhof, verticaal naar beneden tot in de borstplooi, in de borstplooi zelf
 • Noodzakelijk als de borst fors is uitgezakt en/of slap is over de gehele onderzijde van de borst (de tepelhof zal over het algemeen meer dan 5cm te laag staan)
 • Littekens rond de tepelhof,verticaal naar beneden en het centrale gedeelte in de borstplooi worden over het algemeen nagenoeg onzichtbaar, aan de buitenzijde kan het litteken wel langer wat steviger en dikker blijven
 • Met ondersteunende borstprothese wordt de vorm vaak fraaier, meer staand en wat steviger

 

 

 

 

 • Soms worden er drains achter gelaten om overtollig wondvocht af te zuigen. Deze worden nagenoeg altijd verwijderd binnen 24 uur, direct voor ontslag
 • De huid wordt in 3 lagen gesloten met in de diepte hechtmaterial dat vanzelf verdwijnt
 • Na de operatie heeft u alleen een brede pleister (microfoam) over de plaats van de incisie
 • Ter ondersteuning wordt het dragen van een goed passende sportBH sterk geadviseerd, voor de duur van 6 weken dag en nacht te dragen

herstel

dag 1 tot 4

De zwelling neemt toe en is de 2e, 3e dag maximaal
De pijn neemt meestal vanaf de 1e dag al af, een wat beurs gevoel blijft enkele dagen bestaan
Gedurende periode wordt u geadviseerd niet te bukken en niet zwaar te tillen. Zelf autorijden wordt nu nog sterk ontraden.
Een goed passende BH geeft u de noodzakelijke ondersteuning tijdens de wondgenezing en moet 6 weken dag en nacht worden gedragen.
Is de 'verticale techniek' gebruikt dan zal de borst aan de bovenzijde duidelijk voller zijn dan aan de onderzijde ter plaatse van het litteken. Deze 'steil opstaande' borstvorm is tijdelijk en heeft met de techniek te maken. Als eenmaal de wondgenezing vordert zakt de borstinhoud door naar beneden, achter de tepel langs en vult dan pas de onderpool (=onderzijde) van de borst uit. Hier gaan 4 tot 6 weken minimaal overheen
Is de 'anker' techniek gebruikt dan heeft de borst al eerder een herkenbaar vollere vorm in de 'onderpool'

dag 5 tot 7

De zwelling is duidelijk verminderd, er kan soms verschil zijn in de mate van resterende zwelling tussen de linker en rechter zijde. Hierdoor kan soms een klein verschil in grootte tussen de linker en de rechter borst bestaan. Dit verschil verdwijnt over het algemeen volledig als alle zwelling is verdwenen.
Voordat alle zwelling volledig is verdwenen zijn er minimaal 2 tot 6 weken voorbij
De oppervlakkige zig-zag-hechtingen worden nu verwijderd (is geheel pijnloos)
Het gevoel van de huid en de tepelhof kan in deze periode nog wat dof zijn, soms wat overgevoelig
Koorts is absoluut afwijkend en is uw temperatuur >38,5 graden Celsius dan dient u absoluut contact op te nemen met de dokterstelefoon. Deze is 24/7 uur bereikbaar. Het juiste nummer is u bij ontslag uit de kliniek meegegeven.

week 2

U bent nu meestal weer goed inzetbaar en in staat eventueel werk te hervatten
Zelf autorijden kan nu weer

 

volledig herstel

week 6

Nagenoeg alle zwelling en eventuele lichte blauwverkleuring is volledig verdwenen
U bent sociaal weer volledig actief
Zelden resteert nog wat dofheid van de huid en/of de tepelhof, deze zal over het algemeen de komende weken tot maanden volledig verdwijnen

3 maanden en 1 jaar na operatie

Controle bij uw chirurg om het verkregen eindresultaat gezamenlijk te beoordelen

risico's

Algemene risico's bij iedere operatie zijn nabloeding en infectie. Specifiek voor het gebruik van een borstimplantaat bij borstlift moet ook het risico op kapselvorming worden genoemd.

Infectie zeer zelden voor (minder dan 1 op 500 keer) mits er geen algehele weerstandvermindering is. In het zeer zeldzame geval dat een borstprothese geinfecteerd blijkt, dient deze verwijderd te worden. Als het operatiegebied weer volledig tot rust is gekomen wordt, meestal na ongeveer 3 maanden, de borstprothese opnieuw geplaatst. Het definitieve resultaat laat dan dus wat langer op zich wachten maar wordt uiteindelijk wel degelijk bereikt.

Nabloeding komt in de literatuur ongeveer in 1-2 keer op de 100 ingrepen voor. Over de laatste 800 geplaatste protheses ten behoeve van borstvergroting heeft dokter Stevens tot op heden 1x een nabloeding moeten corrigeren. In een dergelijk geval zijn de klachten: meer zwelling dan normaal, een strak gespannen gevoel en soms lichte koorts. Bij een nabloeding vindt een reoperatie door (hetzelfde) sneetje onder in de borstplooi plaats. Het bloedstolsel wordt verwijderd en het nog lekkende bloedvat wordt dichtgemaakt. Deze extra ingreep wordt uiteraard gratis verricht, blijft vervelend als het nodig is, maar gaat zeker niet ten koste van het eindresultaat.

Kapselvorming treedt in de literatuur bij gladde borstprotheses op in ongeveer 6-9% van de gevallen. Bij ruwe borstprotheses is dit meestal niet meer dan 2-3%. Bij kapselvorming treden de volgende fases op (classificatie volgens Baker)

Sinds het gebruik van borstprotheses met een ruw oppervlak (en gladde borstprotheses alleen onder de spier) en de laagdrempeligheid om naar de chirurg terug te gaan komt kapselvorming graad IV zelden meer voor. Bij afwijkingen beschreven onder graad II helpt lichte massage soms en blijken de klachten omkeerbaar.

graad I
volledig zachte soepele borst

graad II
minimaal: geen zichtbare afwijkingen, wel een wat vaster aanvoelende borst

graad III
matig: enige zichtbare verandering , wat vaster aanvoelende borst die niet meer soepel meebeweegt met het eigen klierweefsel

graad IV
ernstig: goed zichtbaar afwijkende borstvorm, zeer vast aanvoelend, soms ook pijnlijk

Zet de kapselvorming toch door tot graad III dan wordt meestal een corrigerende operatie verricht waarbij het stevige kapsel wordt gekliefd. Zelden wordt het totale kapsel meer verwijderd. Over dezelfde bovengenoemde serie van borstvergrotingen heeft dokter Stevens in (slechts) 1,2% kapselvorming gezien waarvoor het klieven van het kapsel gewenst was. Na geen van deze ingrepen waren er opnieuw klachten van kaspelvorming.

Als kapselvorming al optreedt gebeurd dit meestal in de eerste 3 tot 6 maanden na operatie. Om deze reden heeft u dan meestal uw laatste controle bij uw chirurg. Is er sprake van kapselvorming dan wordt de ingreep voor u kosteloos uitgevoerd. Enig ongemak zoals hierboven beschreven voor de betrokkene is in een dergelijk geval onvermijdelijk.

Verandering van gevoel van de huid; na iedere ingreep waarbij een sneetje in de huid owrdt gezet is na de ingreep het gevoel bij aanraking van die huid vaak tijdelijk anders. Vaak wat dof, soms ook (tijdelijk) wat overgevoelig, prikkelend, stekend of branderig. Ookal wordt dat uiteindelijk bijna altijd wel weer nagenoeg normaal aanvoelende huid, het kan langer duren dan je zou willen (soms wel 3-6 maanden tot soms wel 1 1/2 jaar), soms kan het gevoel ook echt hinderlijk zijn. De-sensibilisatie oefeningen kunnen dan van toepassing komen.

Algemeen risico op de gezondheid door gebruik van siliconenprotheses (zoals door 'derden' wel eens wordt genoemd) met uiteenlopende klachten aan gewrichten, spieren of andere auto-immunziekten is er niet! Nooit is er tot op heden in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er een directe oorzakelijke relatie tussen siliconenprotheses en enige ziekte zou bestaan. Ook het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie bevestigt dit in een brief die u hier na kunt lezen. Zelfs van het 'zweten' dat siliconen protheses in de loop van jaren kunnen doen is nooit aangetoond dat hierdoor enige ziekte veroorzaakt zou kunnen worden. Wel is het een reden na 10 to 12 jaar na de operatie bij uw chirurg terug te komen en te bespreken of er een reden bestaat de borstprotheses te wisselen.

Informatieverplichting: dokter Stevens neemt uiteraard de taak op zich om u optimaal en volledig geinformeerd te houden over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op dit gebied. Volg in dat kader de discussie op het forum of bekijk ook eventueel de volgende links:

 • Dokter Jeroen Stevens ondersteunt het initiatief van de NVPC om bij uw overweging een borstvergroting te ondergaan u maximale zorg en informatie aan te bieden. Lees hier meer in de bijsluiter over borstvergroting.
 • Dokter Jeroen Stevens doet mee aan het Dutch Breast Implant Regisytry - een initiatief van de NVPC om het bij u gebruikte implantaat centraal te registreren. Hiermee wordt de zorg voor u en uw implantaat ook na de operatie beter gegarandeert. lees hier meer over het DBIR.
 • Met enige regelmaat wordt genoemd dat vage klachten (mede) veroorzaakt zouden kunnen worden door silicone implanten (zoals ook onlangs). Wetenschappijk bewijs is hier tot op heden nooit voor gevonden zoals ook op de site van de NVPC staat. Heeft u hier toch aanvullende vragen over breng deze dan zeker voor de ingreep tijdens een (eventueel extra) poliklinische consult ter sprake. Uitgebreide toelichting en alternatieven worden dan met u besproken. Naast uw chirurg kunt u indien u al vage klachten zou hebben en eerder een borstimplantaat heeft gekregen ook onafhankelijke informatie krijgen bij de internisten van het VU medisch centrum in Amsterdam
 • In het televisieprogramma Zorg.nu van 8 november 2016 en Radar van 26 november 2018 is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke risico’s en bijwerkingen van siliconen borstimplantaten. Directe aanleiding was een onderzoek van het RIVM in opdracht van de IGZ naar de (technische) dossiers van 10 fabrikanten die in Nederland siliconen borstimplantaten op de markt brengen. Hierbij zijn diverse tekortkomingen aan het licht gekomen: De NVPC heeft inmiddels de Inspectie om opheldering en meer transparantie gevraagd naar aanleiding van de uitzending en daarnaast verzocht een duidelijke uitspraak te doen omtrent de veiligheid van deze implantaten voor de patiënt.  Rapportages van adverse events vanuit de industrie worden met de IGZ gedeeld, niet met specialisten. Hierdoor is toezicht op toelating en post-approval studies van medische hulpmiddelen niet de verantwoordelijkheid van medisch specialisten, noch het domein van de NVPC.  Dit geldt ook voor het van de markt halen van eventuele producten, die niet aan de wettelijke eisen voldoen. Dit is voorbehouden aan de IGZ en de Europese Unie. De inspectie heeft aangegeven dat de prothesen geschikt zijn voor implantatie.
 • Het meest recente onderzoek van de RIVM kunt u hier vinden: 5 oktober 2017Inventarisatie van klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. 
 • De NVPC heeft hier een reactie op gegeven die u op de website vindt die de mening van de wetenschappelijke vereninging vertegenwoordigd van alle plastisch chirurgen van Nederland: Conclusie RIVM onderzoek van 5 oktober 2017: Geen verband aantoonbaar tussen klachten en borstporothesen: verder wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
 • Reacties van diverse fabrikanten van implantaten kunt hier lezen.
 • Maximale veiligheid
  Als lid van de NVPC ondersteunt dr Stevens alle initiatieven die zorgen voor uw maximale veiligheid. We zullen ons aantoonbaar proactief blijven inzetten in het meten van de veiligheid en de algemene en zeldzame bijwerkingen van siliconen borstimplantaten. Prothesen die op de Nederlandse markt zijn toegelaten, zijn en blijven goedgekeurd, zo heeft de Inspectie laten weten. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden niet kunnen aantonen dat implantaten die niet meer intact zijn, een gezondheidsrisico dragen. Mocht er, aan de hand van gericht onderzoek door de specialist, sprake zijn van een mogelijke beschadiging van het implantaat dan bestaat er, bij afwezigheid van klachten, geen DRINGENDE medische reden dit implantaat te vervangen.

conclusie

Voor de behandeling van:

 • Hangende, verslapte borsten (na bv. zwangerschap of spontaan ontstaan) terwijl de grootte van de borst op zich naar tevredenheid is
 • Asymmetrie bij slappe, hangende borsten

Kan een borstlift in combinatie met een borstprothese voor u de oplossing zijn?

Een specifiek voor u best passende techniek geeft zonder veel belasting over het algemeen een langdurige, indrukwekkende verbetering van de harmonie van de borsten onderling en in relatie tot uw totale postuur.

Maak een afspraak bij uw chirurg voor nadere informatie.

voorbeelden

voorbeeld 1

Willemien, moeder van drie kinderen die de hangende vorm van haar borsten niet langer meer vond passen bij de vlotte vrouw die ze zich nog steeds voelt. Zij werd geopereerd in het kader van een workshop door dr. Jeroen Stevens, waarbij 45 plastisch chirurgen met elkaar van gedachte wisselden over de verschillende technieken van borstlift. Dr. Stevens was 1 van de 4 chirurgen die was uitgenodigd om zijn techniek 'live' voor te doen terwijl zijn collega's op de operatiekamer meekeken.

borstlift prothese 180cc vrouw - drstevens.nl

voor operatie

borstlift prothese 180cc vrouw - drstevens.nl

dr. Stevens demonstreert zijn techniek van aftekenen 

borstlift prothese 180cc vrouw - drstevens.nl

Aan het eind van de operatie, waarbij naast een borstlift (met een techniek een litteken rond de tepelhof, verticaal in het midden naar beneden  toe en een zeer kleine dwarssneetje in de borstplooi) ook een bescheiden borstprothese van 180cc was gebruikt omdat Willemien geen kleinere cupmaat wilde overhouden na de operatie.

borstlift prothese 180cc vrouw - drstevens.nl

 

voorbeeld 2

37 jarige vrouw, wenst een stevigere, vollere meer staande vorm van de borsten.

borstlift prothese 300cc vrouw - drstevens.nl

borstlift prothese 300cc vrouw - drstevens.nl

 • Verticale techniek, alleen een litteken rond de tepel en recht naar beneden
 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, hoog profiel
 • Beiderzijds 300cc
 • Plaats borstprothese: boven de borstspier, direct achter de borstklier
 • De littekens zullen nog verder vervagen (tot 2 jaar na operatie) zie hiernaast voor een detail van de littekens 

 

 

 

 

voorbeeld 3

43 jarige vrouw, wenst een stevigere, vollere meer staande vorm van de borsten. De lichte asymmetrie zou gecorrigeerd moeten worden (de rechterborst is iets groter dan de linker) met tegelijkertijd het maken van een vollere borst die past bij de rest van het postuur.

borstlift prothese 325cc vrouw - drstevens.nl

Resultaat:

borstlift prothese 325cc vrouw - drstevens.nl

 • Anker techniek (met dankzij de prothese maar een minimaal litteken in de borstplooi van 5 cm totale lengte)
 • Ruwe siliconen borstprothese, rond, laag profiel
 • Beiderzijds 325cc
 • Plaats borstprothese: onder de borstspier
 • De littekens zullen nog verder vervagen (tot 2 jaar na operatie) zie hiernaast voor een detail van de littekens 

 

 

 

 

 voorbeeld 4

borstlift prothese a-cup vrouw - drstevens.nl

borstlift prothese a-cup vrouw - drstevens.nl

FAQ

Kosten van een borstlift?

Over het algemeen zal uw verzekeringsmaatschappij de kosten voor een borstlift met protheses niet vergoeden. Klik hier voor prijzen van Bergman Clinics of Holystaete. NB: alle geven bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud.

Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Deze wordt verzorgd door het secretariaat van Bergman Clinics of de Holystaete, waar alle ingrepen ook worden verricht.

Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken.

Wat is de wachttijd voor de ingreep kan plaatsvinden?

Binnen 4 tot 6 weken na uw bevestiging kan de operatie over het algemeen wel plaatsvinden. Nadere afspraken maakt u met het bovengenoemde secretariaat.

Wat mag ik verwachten van het resultaat?

Een borstlift is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie. Daarnaast is het een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen. Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en over denkt. Harmonie tussen hoe u zich van binnen voelt en er van buiten uitziet is het uitgangspunt. Uw arts zal tijdens het consult laten zien welk resultaat u kunt verwachten.

Kan ik nog borstvoeding geven als ik zwanger mocht raken?

Omdat de verbinding tussen tepel en de melkklier blijft bestaan is het geven van borstvoeding na een borstlift zeker mogelijk.
De hoeveelheid geproduceerde melk zal waarschijnlijk wel minder worden. Over het algemeen wordt geadviseerd een borstlift pas te overwegen 6 tot 9 maanden na de laaste zwangerschap. Dan kan een mooi resultaat het langst behouden blijven.

Verandert het gevoel van de tepel?

Zelden treedt een blijvende verandering van het gevoel van de tepel en tepelhof op. Een enkele keer kan de tepel wat overgevoelig zijn, soms tijdelijk wat doffer aanvoelen. Dit verschilt per persoon en meestal herstelt zich dit binnen enkele weken tot maanden.

Wanneer kan ik weer sporten?

Contactsporten zoals judo, basketbal en voetbal of intensieve krachttraining dient u 6 weken te vermijden. Hardlopen, fitness etc. kan weer vanaf 3 tot 4 weken na operatie langzaam worden opgebouwd. Luister hierbij wel goed naar het lichaam, de een herstelt sneller dan de ander.

Is het resultaat blijvend?

De grootte en vorm van de borstprothese veranderen na de operatie in principe niet. Het volume en de vorm van het eigen klier- en vetweefsel daarentegen wel. Deze normale veranderingen zijn het gevolg van veranderingen in elasticiteit van de diverse weefsels, en het gevolg van het effect van de de zwaartekracht, de invloed van gewichtsveranderingen en eventuele zwangerschap / borstvoeding. In dat opzicht verschilt de vergrote borst niet van een niet-vergrote borst. In het algemeen geldt dat hoe steviger en elastischer de borstklier en huid, hoe minder striae en hoe minder zwaar de borst is hoe langer de vorm fraai blijft.

Moeten borstprotheses vervangen worden?

Na 12 tot 15 jaar wordt er van u zelf verwacht dat u contact opneemt met uw plastisch chirurg. U krijgt dan informatie over de actuele stand van zaken. Op dit moment wordt geadviseerd dat borstprotheses ouder dan 12 tot 15 jaar, worden gewisseld. De huidige generatie borstprotheses is weer duidelijk verbeterd ten opzicht van 10 jaar geleden en gaat zeer waarschijnlijk langer mee. Indien eerder dan de genoemde periode de vorm en soepelheid van de borst verandert dient u altijd contact op te nemen met uw plastisch chirurg. Deze zal met u beoordelen of er een indicatie bestaat de borstprotheses eventueel eerder te verwisselen.

Is deze ingreep erg pijnlijk?

Het is en blijft een ingreep, dus de eerste week zult u ongetwijfeld de door de arts voorgeschreven medicatie gebruiken tegen de wondpijn. U zult ca. 6 weken een spierpijn voelen bij alle bewegingen waarbij u de borstspier aanspant (bij Dual Plane plaatsing van de prothese). De borsten zullen na de ingreep gezwollen zijn, dit zal gedurende de eerste 6 weken langzaam wegtrekken. De borsten staan in het begin ook wat strakker / meer gespannen, dit komt doordat de huid opgerekt wordt door het plaatsen van het nieuwe volume en de nieuwe vorm. Dit heeft 2 tot 3 maanden de tijd nodig, de borsten zullen ook nog iets indalen in een natuurlijke stand.

Hoe snel kan ik weer aan het werk / het dagelijkse leven oppakken?

U moet rekening houden met twee weken hersteltijd. Dat wil zeggen dat we adviseren om twee weken vrij te plannen van uw werk en dagelijkse bezigheden. De eerste week kunt u ook niet autorijden. Na die twee weken kunt u op halve kracht uw dagelijkse leven weer oppakken. De eerste twee weken is ook het advies om niet zwaar te tillen, langdurig voorover te bukken en teveel boven je macht te willen werken.

Is jaarlijkse controle nodig?

Nee. Na de afsluitende controle 3 maanden na operatie hoeft u geen complicaties meer te verwachten. Geen klachten bij een soepele fraaie vallende borst betekent dat er geen reden is voor een jaarlijkse controle. Het is verstandiger op ieder moment dat u specifieke vragen en of klachten heeft uw chirurg te bezoeken dan op een jaarlijkse basis.

Kan men de borst nog goed onderzoeken op verdachte afwijkingen?

De borstklier komt altijd over de borstprothese te liggen en blijft dus goed toegankelijk voor onderzoek.
Als de borstprothese onder de spier is geplaatst ook dan blijft onderzoek door palpatie (=voelen) van de klier goed mogelijk.

Aanvullend onderzoek met een rontgenfoto (mammogram), ECHO en eventueel MRI blijft ook altijd mogelijk. Wel kan bij een mammogram of borstfoto een siliconen borstprothese soms een deel van de klier afschermen. De andere genoemde onderzoeken bieden dan uitkomst. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek tot op heden nog nooit gebleken dat bij vrouwen met siliconen borstprotheses een afwijking in de borst in een later stadium zou worden ontdekt.