Make Appointment eBook for professionals

van toen naar nu

Het summum van alle huidig beschikbare technieken om ongewenste tekening in het gelaat door (zon)schade, ouder worden, (mee)roken en erfelijke aanleg aan te pakken is zonder enige twijfel de 4D-facellift: de combinatie van precies de juiste elkaar versterkende elementen. Terug in de tijd - naar wat je qua uitstraling altijd vanzelfsprekend vond - blijkt nu echt mogelijk!

 | drStevens.nl

 

In 2008 werd het 1.2.3.Dimensionaal-concept geïntroduceerd, een begrijpelijk totaal overzicht over hoe veroudering van het aangezicht zich voltrekt, per dimensie en de 'oorzaak-gebaseerde' aanpak ervan.  

Met inmiddels 22 jaar ervaring met facelift-chirurgie, 50+ wetenschappelijke publicaties, 75+ (inter)nationale presentaties op congressen, 4500+ ingrepen in het gelaat kan wel gesteld worden dat de resultaten van de huidige combinatie van technieken beter zijn dan ooit tevoren. 

de 4D cirkel is rond

de 4D cirkel is rond | drStevens.nl

 

Sinds 2017 begrijpen we pas echt hoe de stukjes van de puzzel precies in elkaar passen.


Stap voor stap leggen we graag uit wat dat betekent. Voor u als belanghebbende, maar ook voor de behandelaar. Dankzij 'oorzaak gebaseerd denken' is de cirkel nu pas echt 'rond'.

 

1D de basis

1D de basis | drStevens.nl

1D denken betekent dat het in uw belang is dat de behandelaar respecteert

  • dat hang verticaal naar beneden gaat en
  • dus de lift verticaal omhoog moet zijn.

 | drStevens.nl

1-Dimensionaal: de zwaartekracht werkt 1 Dimensionaal van boven naar beneden.

Dokter Jeroen Stevens is een fanatieke voorstander van het 'alleen terug plaatsten naar waar het zat' en dus 'omhoog, tegen de zwaartekracht in', naar de plek waar het zat toen je er nog meer vanzelfsprekend 'fit' en 'energiek' uitzag.

Maar dat blijkt niet voldoende.

Van strakker trekken wordt een curve niet voller en huidkwaliteit niet beter.

alleen hang? dan is alleen lift genoeg

alleen lift omdat er alleen hang is

voorhoofdsllift + bovenooglid correctie + facelift

2D de huid het vergeten stukje van de puzzel

2D de huid het vergeten stukje van de puzzel | drStevens.nl

 

De huid en met name het belang van een egale opperhuid, gladder, minder grove porien, minder bruine en rode vlekjes, minder fijne rimpeltjes en lijntjes ..

Binnen het concept van de 4D-Facelift is huidkwaliteit-verbetering een essentieel onderdeel van het succes.

2D van binnen-naar buiten

2D van binnen-naar buiten | drStevens.nl

2-Dimensionaal: de huid ligt in het 2-Dimensionale platte vlak.

Onterecht is het belang van een egale huid vaak onderschat door de chirurg die met name praat over alleen lift.

Het allereerste dat je ziet als je naar iemand kijkt is namelijk: de huid, en dus moet je herstel van opgelopen schade meenemen in je behandelplan!

Ondersteunen van de ouder wordende huid, van binnen-naar buiten, met lichaamseigen vetcellen, bindweefsel en PRP blijkt een indrukwekkende aanvulling op 'alleen maar liften wat is uitgezakt'. 

2D van buiten-naar binnen

2D van buiten-naar binnen | drStevens.nl

Ons onderzoek wees uit: de elasticiteit van de huid verbetert met al dit bovenstaande echter niet! Tegen de verwachting in, eerlijk gezegd.

Deze ontdekking was echter wel een zeer belangrijke stap naar beter begrip: zonder 'Trauma Trigger' blijken de 'luie' stamcellen helemaal niet 'wakker' te worden. 

De combinatie van de TCA-peeling die volledige vervelling geeft met oppervlakkige lipofilling (waar stamcellen inzitten) met PRP moeten juist allemaal TEGELIJKERTIJD in de target zone AANWEZIG zijn, alleen dan gaat het reparatiesysteem 'AAN' en verbetert de huid op celniveau ineens wel.

schade van de opperhuid? repareren!

Met de VISIA van Canfield gemeten blijkt dat huidkwaliteit wel zo'n 40-60% kan verbeteren als de opperhuid wordt gerepareerd door TEGELIJKERTIJD de huid van binnen-naar buiten EN van buiten-naar binnen aan te pakken: oppervlakkige lipofilling (met vetcellen en stamcellen), samen met PRP zodat het herstel met 30% versneld TEGELIJK met TCA-peeling, zodat door vervelling de oude opperhuid wordt vervangen door gerepareerde nieuwe gladdere en meer egale huid.

3D vulling en contour

3D vulling en contour | drStevens.nl

 

3D Curve en contour die precies op de goede plek accentueert dat het gezicht vitaal en fit is is onlosmakelijk verbonden aan lift.

Samen worden deze twee 'stukjes van de puzzel' het eerst 'anders' cq minder sterk in het ouder wordende gezicht.

 | drStevens.nl

 

3-Dimensionaal: curves en contour zijn de verbindende factor die uitstraling 'echt' maken.

Maar wel pas als de 'hang' uit het gezicht is verdwenen. Daarom kan 'filler op filler' een 'onnatuurlijk opgepompt' gezicht geven. Dat wil je niet.

Een onmiskenbaar fit en energiek gezicht heeft de curves van een jonge vrouw of man met juist een vol, hartvormig gezicht. Niet de lege holle oogkassen en ingevallen wangen van iemand van hogere leeftijd. 

alleen volumeverlies? dan is alleen lipofilling genoeg

Als er geen hang in het gelaat zit en de schade in de oppervlakte van de huid niet te veel is, dan kan alleen lipofilling een betere curve en contour geven, de kaaklijn versterken en de diepere plooien als de neuswangplooi en de marionetplooi verzachten.

4D-Facelift

4D-Facelift | drStevens.nl

De 4e Dimensie - 'terug-in-de-tijd' blijkt mogelijk door precies deze combinatie tegelijkertijd te doen!

Precies deze 3 componenten tegelijkertijd versterken elkaar bij de behandeling van de echte oorzaak;

  • 1D: alleen liften wat is gaan hangen,
  • 2D: de dunnere opperhuid vernieuwen na verdikken en schade door zon, (mee)roken en erfelijke aanleg repareren met je eigen stamcellen,
  • 3D: precies daar vullen waar curve en contour zijn verdwenen.

Je eigen gezicht, met een meer fitte energieke uitstraling en gladdere huid door de 4D-Facelift: terug in de tijd bestaat!

terug in de tijd kan! met de 4D-Facelift

Nadat ze van leerling uiteindelijk juf wordt is er een indrukwekkende serie klassefoto's die laten zien dat als je er voor de ingreep uitziet als 61 je er op 62e jarige leeftijd kan uitzien zoals op je 43e !