Make Appointment eBook for professionals

het allernieuwste

het allernieuwste | drStevens.nl

Tot op heden werd van weefselschade of pijn door dokters vaak verteld: 'beter wordt het niet' of 'slik deze pijnstiller totdat je het niet meer houdt en dit pijnlijke gewricht moet worden vervangen'

Repareer Jezelf !

Klnkt logisch en makkelijk .. maar hoe ?

Dr Jeroen Stevens vindt na jaren van wetenschappelijk onderzoek met zijn team, de tijd rijp om u het allernieuwste en de stand van zaken aan te bieden.

Bekijk het zelf en maak uw eigen oordeel.
Vragen ? Kom langs.

de kern

de kern | drStevens.nl

Schade repareert alleen als er 3 elementen tegelijk aanwezig zijn (de 3-eenheid van reparatie); 

 1. signaalstofjes, die cellen vertellen wat ze moeten (PRP)
 2. reparatiecellen die het werk doen;
 3. in hun eigen omgeving (deze twee samen heet Stroma)

Nu zijn die 3 elementen door een unieke procedure die dr Stevens en zijn team hebben ontwikkeld binnen 35 minuten bij elkaar te brengen; zonder chemicalen, zonder enzymen, zonder laboratoriumwerk; 15cc bloedafname om PRP te maken; een prikgaatje van 1mm, lokale verdoving, wat onderhuids weefsel opzuigen, Stroma maken, mixen, meer niet. 

Het heet: Plaatjes Rijk Stroma: PRP + Stroma = PRS.

meer details

meer details | drStevens.nl

 De drie-eenheid van reparatie bestaat uit;

 • signaalstofjes (groeifactoren) die oa ruim aanwezig zijn in je eigen bloedplaatjes (Plaatjes Rijk Plasma = PRP)
 • reparatiecellen in hun eigen omgeving (cel + matrix = Stroma, zonder het onnodig volume van vetcellen)
 • samen noemt dr Stevens deze drie-eenheid Plaatjes Rijk Stroma (PRS) = PRP + Stroma

 • schade is schade, waar het ook zit, welke cellen er ook mee gemoeid zijn
 • er is maar 1 reparatie systeem dat in staat is om al deze verschillende soorten schade te repareren

 | drStevens.nl
 • binnen 35 minuten alle 3 elementaire in 1 spuitje bijeen 
 • geen chemicalen, geen enzymen, geen laboratorium werk: alles gaat mechanisch en scheiding van verschillende fracties die uit onderhuids weefsel worden gescheiden gaat met een steriele centrifuge
 • in plaats van meer dan vaak 20.000 euro per behandeling kan deze behandeling nu onder lokale verdoving voor 10% van die kosten worden aangeboden
 • nogmaals
  • ookal is al veel wetenschappelijk onderzoek succesvol afgerond, gepubliceerd en gepresenteerd op congressen
  • bovenstaande is echt nieuw en bestaat pas sinds begin 2017 als gestandaardiseerde behandeling

voorbehoud

Dr Stevens en zijn team willen zo duidelijk en transparant mogelijk zijn: gedegen wetenschappelijk onderzoek moet laten zien hoe goed en lang PRS precies werkt. Dan pas zal mogelijk de behandeling door de verzekering worden vergoed. 

Dit kan zo maar nog 5 - 10 jaar duren. Ondanks alle veelbelovende resultaten die we nu al kunnen laten zien. 
Tot die tijd is PRS alleen beschikbaar door er zelf voor te betalen en er expliciet zelf toestemming voor te geven aan de behandelend arts, met kennis van bovenstaande.

Zeer bemoedigend is het feit dat vele (internationale) medisch specialisten uit verschillende disciplines nu al clienten maar ook zichzelf met PRS laten behandelen.

de eerste resultaten

Uit eigen wetenschappelijk onderzoek van het team van dr Jeroen Stevens, dat in de hoogst gerankte wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd (en dus zeer streng objectief is gecontroleerd) is gebleken dat PRP de kneuzing van lipofilling 30% sneller laat genezen. Herstel na 1 week zonder en met deze groeifactoren ziet er ongeveer uit als volgt; 

 Herstel zonder groeifactoren - drStevens.nl Herstel 1 week sneller met groeifactoren - drStevens.nl

Herstel blijkt 10-13 dagen verkort zodat men weer toonbaar is met make-up of camouflage binnen 11-12 dagen in plaats van 2-3 wkn. Ook lijken cosmetische resultaten significant beter (lees hier zelf de wetenschappelijke artikelen). 

donker blijvende littekens

donker blijvende littekens | drStevens.nl

 

 • Donkere plekken die niet meer van kleur en textuur verbeterden na het verwijderen van 2 moedervlekken op het scheenbeen van een jonge vrouw.

 • 1 Behandeling met de reparatiecellen in hun eigen omgeving gelaten (Stroma = SVF = Stromale Vasculaire Fractie) zoals hierboven uitgelegd.

 • Een verbluffende boost van de reparatiereactie met meer normale huid binnen 6-12wkn.

huidschade na TCA peeling

huidschade na TCA peeling | drStevens.nl

 

 • schade van een TCA peeling die langdurige roodheid achterliet, midden op de wang, en niet verbeterde op de standaard behandeling met crèmes

 • 1 behandeling met PRS

 • binnen 6 weken al een duidelijke verbetering van de onderhuidse schade

 | drStevens.nl

 

 • binnen 12 weken na de behandeling met PRS nagenoeg normale huid

 • volledige reparatie op alle lagen in de diep beschadigde huid van buitenkant tot en met binnenkant

 • 100% pijnvrij en geen trekkende, jeukende, strak staande huid meer

bestraalde huid

bestraalde huid | drStevens.nl

 

 • uitbehandeld in het reguliere ziekenhuis circuit

 • wel een strakke, donkere, trekkende huid na bestraling na (een zeer goed gelukte) reconstructie van de rechter borst

 • geen behandelopties ?

 | drStevens.nl

 

 • na al 1 sessie met PRS kleurt de huid bij

 • de souplesse van de huid verbetert

 • de strakte wordt minder 

 • ookal is er bijna geen normale doorbloeding in het kapot gestraalde weefsel

 | drStevens.nl
 •  na slechts 2 behandelingen met PRS 

 • is de huid nog weer meer verbeterd

 • meer souplesse, voelt normaler aan, beweegt meer normaal

 • maar vooral de kleur van de huid wordt steeds meer normaal

 • HET KAN DUS ECHT: reparatie van schade die tot op heden als niet te verbeteren werd beschouwd

 • soms zijn wel meerdere stappen nodig, met name als de schade ernstiger is

ongewenst haarverlies

ongewenst haarverlies | drStevens.nl

 

 • onderzoek naar het effect van PRS op ongewenste kaalheid met zeer geavanceerde fotografie en haartel-methodes laat een spectaculair resultaat zien

 • een wereld primeur !

 • net geaccepteerd voor publicatie in een zwaar interntionaal tijdschrift !

 • 17-25% meer haar dichtheid binnen 6 weken na 1 behandeling met PRS (bij 10 mannen getest)

 | drStevens.nl
 • uniek blijkt de ontdekking dat vermeende lege en dode haarfollicels wel degelijk gerepareerd kunnen worden

 • er kan zelfs weer een een echte haar uit groeien !

 • geen nadelige effecten van hormoonbehandelingen (zoals Minoxidil), geen herhalingen nodig zodra iemand tevreden is

 • eenmaal bereikt herstel blijft

 • als meer effect gewenst is kan een extra sessie PRS wenselijk blijken

 | drStevens.nl

 

 • het effect na 1 jaar na 1 behandeling met PRS

 • geen aanvullende hormoonbehandelingen

 • meerdere kappers van de betreffende behandelde clienten hebben zonder enige voorkennis gezegd: 'wat je hebt gedaan weet ik niet naar je hebt meer haar, lijkt' ..

pijn in de knie

pijn in de knie | drStevens.nl
 •  veel actieve sporters hebben uiteindelijk schade aan 1 of meerdere gewrichten door blessures of overbelasting of de optelsom

 • dankzij de schadetrap (zie hieronder) kan je nu beter begrijpen dat de schade in de loop van het leven kan oplopen

 • bij deze voormalig prof voetballer met een totaal versleten knie kan 1 injectie PRS blijkbaar toch nog een duidelijke verbetering geven

 • maar het lijkt erop dat 1 injectie PRS per keer je maar 1 traptrede de goede kant ophelpt

 | drStevens.nl
 • pijn- en functiescores na 1 injectie PRS (WOMAC scores)
 • minder pijn en meer functie na 2 en zeker binnen 6 wkn
 • nieuwe overbelasting na 12 wkn geeft terugkeer van pijn 
 • rust doet de pijn weer afnemen

 • deze en meer van dit soort ervaringen lijken aan te geven dat PRS na +/- 12 wkn het maximale reparatie-effect bereikt

 • ben je tevreden dan is vervolgbehandeling niet noodzakelijk
 • had je meer schade dan 1 reparatiesessie in 1 keer kan verhelpen dan zou je een 2e of 3e sessie PRS kunnen overwegen voor meer herstel op herstel

 • 'put your money were you're mouth is'
 • zelf als fanatiek squasher heb ik pijn aan mijn linker knie opgelopen die niet meer verdween
 • na 9 maanden spelen met pijn en vocht in mijn knie lukte het niet meer

 • dus zelf ook voor PRS gegaan - 2x met 10 wkn tussenpose
 • en kan niet anders zeggen dat ik echt echt blij ben dat ik weer 100% pijnvrij kan spelen (inclusief competitie overgangsklasse)
 • no6 uit de serie '1 min video's' laat de ingreep en het herstel zien zoals ik die nu zelf beleefde als patient in plaats van dokter

10 jaar ouder worden

10 jaar ouder worden | drStevens.nl

 

 • 10 jaar ouder worden 

 • en op 63 jarige leeftijd een betere huid en uitstraling hebben dan toen je voor het eerst werd behandeld op 53 jaar

 • het kan door het 1.2.3.Dimensionaal concept en PRS te combineren

 • resultaten die voorheen echt niet mogelijk waren lijken nu bereikbaar

doe mee

Lipofilling geeft vulling en herstel van weefselschade. Het fascineert dr Jeroen Stevens en zijn team of meer Reparatiecellen toevoegen ook meer reparatie geeft dan je ziet na gewone lipofilling van met name de huid van het ouder wordende gezicht.

Met goedkeuring van het CCMO hebben dr Stevens en zijn team nu de mogelijkheid gekregen te onderzoeken of dit waar is en zo ja hoeveel extra effect hiervan verwacht mag worden. 

Als de gedachte u aanspreekt om mee te doen aan een onderzoek, waarbij verbetering van huidkwaliteit van het gezicht wordt bestudeerd, die door je eigen reparatiesysteem (cellen en signaalstofjes samen) kan worden gerealiseerd, lees dan de uitgebreide toelichting hieronder of meldt u aan voor een informatief gesprek

In onderhuids weefsel zitten vetcellen en Reparatiecellen door elkaar heen. Per 25 vetcellen zit er ongeveer 1 Reparatiecel gelijkmatig onderhuids verdeeld. Dokter Jeroen Stevens heeft een techniek uitgevonden waarmee de overtollige vetcellen uit onderhuids vetweefsel kunnen worden verwijderd en alleen de Reparatiecellen in het bindweefsel overblijven als injectable. Dit geeft dus veel reparatiepotentie in maar weinig volume. Theoretisch ideaal als je wel reparatie van weefselschade wenst maar dit doelgebied niet dikker wil maken! Bijvoorbeeld in het gezicht.

Repareer Jezelf is het idee ! 

Klik hier als u denkt 'ja dit idee spreekt mij aan, ik wil me aanmelden', vul de vragen in en u wordt op korte termijn uitgenodigd voor extra toelichting op het spreekuur. 

meldt je aan

Wat is waar? Geeft behandeling met meer stamcellen ook meer herstel van verouderde huid ?

Hierbij nodigen wij mensen uit om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van huidkwaliteit door lichaamseigen cellen die de opperhuid van het gezicht mogelijk herstellen. 

In de afgelopen 15 jaar dat dr. Jeroen Stevens cosmetische plastische chirurgie van het aangezicht aanbiedt blijkt dat niet alleen correctie van hang door de zwaartekracht (= 1 Dimensionaal) ook het herstellen van contour en volume (= 3 Dimensionaal) van eminent belang is om een natuurlijk ongeopereerde vitale uitstraling van het ouder wordende gezicht terug te krijgen. Hiervoor worden alleen lichaamseigen vetcellen gebruikt. Teruggeven wat je had op de plek waar het zat.
De afgelopen jaren is vaak beschreven dat deze levende vetcellen van jezelf wellicht ook de kwaliteit van de opperhuid (= 2 Dimensionaal) kunnen verbeteren. Dit proces lijkt voornamelijk te worden verzorgd door de ongeveer 1 op 25 vet stamcellen die er in het nieuw aangebrachte vet in het stromale vasculaire weefsel blijken te zitten. Het stromale vasculaire weefsel is eigenlijk alles uit het vet, zonder de vetcellen. Naast de mogelijkheid om te delen en uit te groeien tot een nieuwe vetcel, kunnen zij ook delen en doorgroeien tot een nieuwe huid- spier of bindweefselcel en zodoende de huidkwaliteit wellicht verbeteren. Met een recent ontwikkelde methode zijn wij in staat om de vetcellen kapot te maken en het stromale vasculaire weefsel over te houden.

Vetweefsel is levend weefsel en heeft daarom bloed nodig. Echter, zodra vetweefsel wordt weggehaald bij de donorplaats wordt de originele bloedvoorziening onderbroken. De ingroei van nieuwe extra bloedvaatjes in het nieuw ingebrachte vetweefsel duurt vaak te lang. Door bij het vetweefsel een hoog aantal bloedplaatjes van jezelf toe te voegen komen de signaalstoffen (genaamd ‘groeifactoren’) die hierin zitten in hoge concentratie vrij. Het lijkt erop dat deze groeifactoren voor snellere en betere ingroei van nieuwe bloedvaatjes zorgen en daarmee de ingroei van de nieuw ingebrachte cellen mogelijk vergroten.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel van het onderzoek is te bepalen of het inbrengen van het stromale vasculaire weefsel + lipofilling + bloedplaatjes ter plekke een grotere mate van verbetering van huidkwaliteit geeft dan wanneer alleen lipofilling + bloedplaatjes zijn gebruikt. De vraag is dus of de lipofilling + bloedplaatjes de maximale huidkwaliteitverbetering geeft (‘genoeg is genoeg’) of dat het toedienen van een extra stromale vasculaire fractie een beter resultaat geeft (‘meer is beter’).

Verbetering van de huidkwaliteit kan worden gezien als herstel van beschadigde huid. Dergelijke ‘wondgenezing’ op celniveau wordt vaak geclaimd door allerhande van behandelingen maar is tot op heden nog nooit bewezen op zuiver wetenschappelijk methode als een prospectief gerandomiseerde studie bij mensen (door loting twee technieken vergelijken met elkaar zonder dat behandelde persoon of persoon die de resultaten beoordeeld weten welke behandeling er precies is gedaan).

Opzet van het onderzoek
In de Bergman Clinics start dr. Jeroen Stevens een zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek op de vestiging Rijswijk om bovengenoemde specifieke aspecten aan het proces van ‘wondgenezing’ te analyseren. Bij dit onderzoek zullen 64 proefpersonen, verdeeld over twee groepen van 32, worden vergeleken met elkaar als volgt: in beide groepen krijgen alle personen lipofilling met bloedplaatjes, echter 32 van de 64 personen krijgen (bepaald door loting) extra stromale vasculaire weefsel toegediend (1ml links en 1ml rechts gelijkelijk verdeeld) onder de huid van onderoogleden, lachrimpeltjes en voorzijde van de wang. De controlegroep krijgt, naast dezelfde lipofilling fysiologisch zout toegediend op diezelfde plaatsen, in plaats van 2ml extra stromale vasculaire fractie.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek ?
Spreekt bovenstaande u aan en zou u mee willen doen aan dit onderzoek naar mogelijke huidkwaliteitverbetering? Bent u een vrouw in de leeftijd van 35-60 jaar oud, rookt u niet en bent u in het afgelopen jaar niet behandeld aan uw huid met andere ingrepen?

Klik dan op deze link – vul de vragenlijst in – en wij nemen contact met u op om op een apart spreekuur bovenstaande nader toe te lichten. Mocht u met alle voorwaarden akkoord gaan en mocht u binnen de onderzoekscriteria passen dan bent u van harte uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoeksproject.

Let op ! Er zijn kosten verbonden aan deze behandeling ookal betreft het een onderzoek. Op gelaste van de ethische commissie moet alles (ook de kosten) vergelijkbaar zijn met een reguliere behandeling. Onafhankelijk van de onderzoeksgroep waarin u zou vallen zijn de kosten €2100,-. Nadere toelichting geven wij u graag tijdens het gesprek met de chirurg.