Make Appointment eBook for professionals

inleiding

'Zaken die simpel zijn moet je niet onnodig moeilijk maken. Zaken die wat complexer blijken dan je graag zou willen, onterecht simpeler voordoen dan ze zijn, maken ze nog niet simpel in het echt'

Dr. Jeroen Stevens, plastisch chirurg, auteur van onderstaande tekst, 2009

Ouder worden gaat vanzelf. De één blijft zich perfect in balans voelen, de ander niet. De één tekent buiten verhouding meer rond de ogen, de kaaklijn, de nek, de ander niet. Het is sowieso niet allemaal eerlijk verdeeld. En het wordt er eigenlijk ook niet beter op helaas...

De balans tussen 'hoe je je van binnen voelt' en 'hoe je er van buiten uitziet' is een koorddansspel waarbij je moeite moet doen om je evenwicht te houden, of te hervinden. Soms ligt de oplossing aan de binnenkant, soms aan de buitenkant, soms bij de combinatie.

aging-face vrouw - drstevens.nl  illustratie 123d-concept - drstevens.nl    In de video hierboven en in de tekst hieronder beschrijft dr. Jeroen Stevens, plastisch chirurg, wat hij heeft geleerd gedurende de laatste 15 jaar dat hij full time cosmetische plastische chirurgie heeft verricht en bestudeerd. U krijgt dus een resumé van gegevens uit eigen ervaring, studiemateriaal en eigen wetenschappelijk onderzoek, bediscussieerd met collega specialisten op (inter)nationale congressen, verfijnd, bijgeschaafd en verwoord in begrijpelijk Nederlands.

Hij introduceert als eerste in 2008 het 1.2.3.Dimensionaal-concept, een totaal overzicht over hoe veroudering van het aangezicht zich voltrekt, per dimensie en de aanpak ervan. Onafhankelijk van voorkeur voor techniek, onafhankelijk van kosten of verdiensten, betrouwbare informatie.  

Verricht uw eigen 1.2.3.Dimensionaal analyse door het 1.2.3.D-inventarisatieschema uit te printen en bespreek deze met de bedenker van dit innoverende concept

uw garantie

Om garantie te kunnen geven op eerlijke resultaten staat bij dr Jeroen Stevens het kritisch onderzoeken van eerder gemaakte eigen resultaten hoog in het vaandel.

Transparant en wetenschappelijk onderbouwd kijken 2 research fellows die met promotieonderzoek bezig zijn, ondersteund door inmiddels 3 onderzoeksassistenten naar mate van tevredenheid en effect van eerdere ingrepen.

Resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op (inter)nationale congressen om met collegae te kunnen evalueren of de goede weg wordt bewandeld.
Wekelijks kijken, na strenge selectie via het DAFPRS, klinische fellows mee, zelf ook plastisch chirurgen vanuit de gehele wereld, die de nieuwste technieken met eigen ogen willen zien.

Van al deze inspanning profiteert u dan uiteindelijk het meest: de meest geavanceerde technieken om veilig en verantwoord op een oorzaak-gebaseerde manier behandeld te worden zodaniog dat uw wens in vervulling gaat.

de 3 dimensies

'Voor een optimaal begrip van de (patho)fysiologie zal kennis van 'fractals' onontbeerlijk blijken'

Stelling 11 bij het proefschrift van dr. Jeroen Stevens, 22 mei 1991.

 

Iedereen weet nog wel van de lessen wiskunde op de lagere school dat er 3 dimensies zijn. Langs 3 assen in de ruimte kan precies bepaald worden wat waar zit, de x- de y- en de z-as;

illustratie 3-dimensies - drstevens.nl

 • Alles langs één lijn is 1-dimensionaal
 • Alles in een plat vlak is 2-dimensionaal
 • Alles dat lengte, breedte en diepte heeft is een vorm in de 3-dimensionale ruimte

Deze dimensies hebben te maken met ouder worden. Beter gezegd, voor een goed begrip van het ouder wordende gezicht moet je durven accepteren dat je zowel ouder wordt in 1D, maar ook in 2D, ja zelfs in 3D word je ouder. In al die dimensies is dat een ander proces, gaat dat anders, en leidt het tot iets anders. Als je er van af wilt zul je het ouderdomsproces in precies de goede dimensie op precies de juiste manier moeten behandelen. Alleen dan mag je echt iets van de operatie verwachten (en van het geld dat je er voor hebt uitgegeven...)

Het lijkt dus complex, maar uiteindelijk zal het echt eenvoudig blijken, zodra je het ziet.

Wees dan wel bereid eerst de vragen die je hebt te ontleden, beter te begrijpen en te bezien in het licht van de oorzaak...

 

Waar gaat je eigenlijk echt om?
De echte oorzaak .. daar moet je naar op zoek .. kies uit maar 3 mogelijkheden .. meer zijn er niet..

illustratie 1d - drstevens.nl

 

 

Hang ?

 • Langs maar één 1-dimensionale lijn (de lijn waarlangs de zwaartekracht werkt, van boven naar beneden)

 

 

 

 

  

illustratie 2d - drstevens.nl

 

 

Huidschade ?

 • Of gaat het over iets aan de oppervlakte van de huid (het 2-dimensional vlak)

 

 

 

 

  

illustratie 3d - drstevens.nl

 

Volume en contour veranderingen ?

 • Of ligt het nog iets lastiger, is er volumeverlies, ben je leger, holler geworden (bij oogkassen e/o wang) is er iets weg in alle 3 de richtingen van de ruimte (is er 3-dimensionaal iets veranderd, volumeverlies, fundamentverlies in alle richtingen)?

 

 

 

 

 

Pas als bij jou en de behandeld arts echt duidelijk is dat dit verschillende zaken zijn, kun je gaan nadenken over de juiste behandelmethode.

Tegelijkertijd verklaart deze visie ook dat resultaten behandeld volgens het 1.2.3.Dimensionaal Concept (c) vaak zo indrukwekkend 'natuurlijk' en 'ongeopereerd' kunnen zijn. Immers:

 • Er wordt niet aan iets 'getrokken' dat 'leeg' is
 • Er wordt niet meer 'gelift' dan tot naar de plek waar het zat
 • Huidkwaliteit verbeteren krijgt nu een impuls door het lichaamseigen reparatiesysteem (zie biochirurgie)

Let op ! 
Wel degelijk kunnen ieder van deze 3 eigen oorzaken tegelijk voorkomen .. in iedere combinatie .. en dat maakt dat ieder gezicht op een eigen unike manier ouder wordt. Het geeft ook aan dat u maatwerk verdient .. wat speel er precies bij u bij ieder deel van je gezicht van voorhoofd, rond de ogen, wang tot aan de kaaklijn en hals ?

 illustratie 12d - drstevens.nl illustratie 13d - drstevens.nl illustratie 13d - drstevens.nl illustratie 123d-concept - drstevens.nl

1D

'Het werd veroorzaakt door het vallen van een appel, toen ik zat te peinzen.' 

Memoirs of Sir Isaac Newton's Life waarin Newton zelf zich herinnerde hoe het begrip 'zwaartekracht' in hem op kwam uit een gesprek tussen Isaac Newton en William Stukeley, 1726

 

Het klinkt nu zo simpel en logisch, tuurlijk valt die appel recht naar beneden: 'De zwaartekracht, toch?' Maar we begrijpen er pas een kleine 300 jaar wat meer van en eigenlijk in de facelift chirurgie nog maar een dikke 15 jaar.

Tussen 1995 & 1998 verschijnen er wetenschappelijke artikelen en een aangepast boek van Sam Hamra, een beroemde plastisch chirurg uit Dallas. Als hij een paar jaar later op een congres (ik zat niet geheel toevallig in de zaal) de achtergrond achter het verhaal vertelt, valt pas bij (een deel van?) het gehoor het kwartje...(ja toen pas ...)

 

illustratie techniek 1993 123d-concept - drstevens.nl

De plaatjes in één van de belangrijkste leerboeken over facelifting in 1993; let op de rode pijl die de belangrijkste richting van verplaatsing aangeeft. 

Sam Hamra zegt:
'Ik zat met mijn echtgenote in een restaurant in Dallas, komt een vrouw binnen. Mijn ega zegt zachtjes tegen me: 'kijk nou, die ziet er uit, wat een plastic onnatuurlijk gezicht, bij wie zou die haar facelift hebben laten doen...die begrijpt er niets van'. Dat was ik zelf natuurlijk. Zij had gelijk!.
Toen pas realiseerde ik me dat ik het al die jaren verkeerd had gedaan. Omdat het technisch makkelijk en logisch lijkt, de incisie zit verstopt vlak voor het oor en achter het oor trek je de losgemaakte huid ook strak naar die kant.

 

  

 

 

 

illustratie techniek 1995 123d-concept - drstevens.nl

 

In 1995 verschijnt in een artikel van dezelfde auteur het nieuwe inzicht, in ieder geval moet het in het midface naar omhoog. Later bleek dat dat voor zones 2 & 3 de voorkeur had.

Sam Hamra vervolgt:
'Horizontaal dus', maar dat klopt helemaal niet, de zwaartekracht trekt maar één kant uit: 'Van boven naar beneden'. Dus moet je onderhuids natuurlijk 'dat wat onderuit is gezakt, terug van onder naar boven plaatsen'.
Hamra ST, Plastic & Reconstructive Surgery 1999 (104)1:298-9; Frequent face lift sequelae: hollow eyes and the lateral sweep: cause and repair.

 

 

 

 

 

 

Vanaf toen ontstond er langzaamaan duidelijkheid binnen de plastisch chirurgische wereld dat het echt anders moest. Het werd er in de daarop komende 10 jaar duidelijk beter op, want de goede lijn werd doorgetrokken in alle 3 de delen van het aangezicht: 1. Het voorhoofd 2. Het midface 3. De onderste 1/3e (wangen t/m kaaklijn & mondbodem). De nek wordt beschouwd als een aparte 4e zone.        

illustratie 123d-concept fzwaartekracht - drstevens.nl

Per deelgebied zijn er diverse technieken die meer of minder uitgebreid zijn, maar allemaal in elkaars verlengde liggen:

 • Wat onderuit is gezakt
 • Langs één lijn recht naar beneden t.g.v. de zwaartekracht
 • Zie de zwarte pijl

 

 

 

 

 

 

illustratie 123d-concept fzwaartekracht chirurg-lifting - drstevens.nl

 • Moet weer terug naar de plek waar het zat
 • Verticaal omhoog tegen de zwaartekracht in, maar niet hoger of harder aangetrokken dan passend is
 • Zie de rode pijl

 

 

 

 

 

 

Hieronder een paar van de technieken die dr. Jeroen Stevens bij voorkeur gebruikt als mogelijke oplossingen voor de overmatige tekenen van het ouder wordende gezicht. Voor meer informatie kunt u bij de betreffende hoofdstukken meer over deze ingrepen lezen.

voorhoofd
 • Alleen de staart van de wenkbrauw hangt       
 • Gehele voorhoofd staat laag
   
 midface
 • 'Wallen' slapte van de onder
  oogleden, hang van de konen
 • Hang op de konen alleen
   
 onderste 1/3e (wang, kaaklijn, mondbodem)
 • Alleen hang op de marionetplooi of
  hamsterwang
 • Ook nog een slappe mondbodem
  (maar nog een goede nek)
   
 onderste 1/3e + slapte van de nek 
 • Hang en boven en onder de kaaklijn
 • Slapte van de mondbodem (horizontaal deel)
 • De nek is ook slap (het verticale deel)

voorbeelden van hang en lift (1D)

voorbeeld 1

Hier een voorbeeld van hang op meerdere plaatsen in het gezicht, met dus ook de noodzaak om die in samenhang met elkaar aan te pakken. Alleen dan krijg je een ongeopereerde uitstraling 'natural beauty' zo gezegd.

Meer voorbeelden staan er in de fotogalerij en onder de betreffende hoofdstukken.

macs-lift ooglidcorrectie endoscopische-voorhoofdslift aangezicht vrouw - drstevens.nl

2D

'Je ziet alleen wat je weet' 

al 1000 jaar bekend en aangehaald door tallozen

 

Iedereen heeft wel wat rimpeltjes. Niet iedereen vindt dat even erg en dat is natuurlijk prima. Nog sterker, een gezicht dat niet een beetje doorleefd is spreekt vaak minder tot de verbeelding. Superglad, rimpelloos is vaak onecht, onnatuurlijk. Zeker als bij mimiek de 'passende' accenten die rimpels in het gezicht dan maken, achterwege blijven.

Hoe geloofwaardig is boos kijken zonder strengkijkfrons tussen de wenkbrauwen? Hoe echt is een lach zonder lachrimpeltjes?

rimpels gezicht vrouw - drstevens.nl

Maar niet alle rimpels zijn hetzelfde en kunnen dus niet allemaal op dezelfde manier behandeld worden.

Daar ligt het begin van wat lastig is te begrijpen aan 'tekenen van ouderdom in het 2-dimensionale vlak (2D)'.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat hier dus niet over 'hang' in het gezicht (lees hierover onder 1D), en het gaat niet over een 'leger / holler / knokiger' gezicht (lees hierover onder 3D). Maar wat dan wel? 

Alles dat aangrijpt op de opperhuid, het jasje dat over de diepere lagen zit, je vel, de buitenkant (tot een diepte van een paar millimeter maximaal).

Dus als het aan de buitenkant zit, je originele probleem, je wens voor verbetering, dan kunnen behandelingen aan de buitenkant effectief zijn. Maar zit de oorzaak voor je probleem of wens niet aan de buitenkant dan kun je een hele hoop geld uitgeven en niets wijzer worden. Niet alleen moet de juiste behandeling gekozen worden voor die oppervlakkige problemen, maar het moet ook nog eens een oplossing bieden voor de ware oorzaak van hetgeen dat je stoort.

illustratie 123d-concept diffuus divergentie chirurg-lifting - drstevens.nl

Krachten die op het 2-D vlak (de opperhuid) ingrijpen zijn: 

 • Erfelijke factoren
 • Roken
 • Intense directe zonbelasting zonder bescherming
 • Intense mimiekspierspanning in rust

Het geeft veranderingen als:

 • Fijne oppervlakkige rimpeltjes
 • Pigmentverkleuringen
 • Diepere mimiekrimpels in rust

 

 

Het gevolg is diffuus uiteenlopende oppervlakkige veranderingen.

illustratie 123d-concept concentrisch peelings - drstevens.nl

Behandelingen die zin hebben moeten aansluiten bij de oorzaak en komen vanaf buiten naar binnen (en geven krimp) zoals: 

 • Peelings (TCA-peeling)
 • Dermabrasie
 • Laser (Erbium, CO2)
 • Thermage, pakkingen, mesotherapie

Of van binnen naar buiten als injectables worden gegeven

 • Fillers (resorbeerbaar)
 • BOTOX / Dysport (neurotoxines)
 • Vooral 'je eigen' levende vetcellen met stamcellen samen met je eigen groeifactoren

 

 

Dr. Jeroen Stevens is er van overtuigd dat er een nieuw tijdperk is aangebroken waarbij de 'biologische cosmetische chirurgie' zoals hij dat noemt, de techniek van voorkeur gaat worden; je eigen vetcellen in combinatie met je eigen reparatiesysteem blijkt ongekende potentie te hebben.

De huidverbetering waar de ander genoemde alternatieven naar streven zijn soms meer en vaak minder indrukwekkend dan gedacht. Altijd zijn ze gericht op het inbrengen van 'lichaamsvreemd' weefsel waardoor een afweerreactie voor tijdelijke zwelling zorgt en zo de illusie van een dikkere steviger gezondere huid geeft. Zodra het lichaam echter al het vreemde weefsel heeft afgebroken of is hersteld van de schade door de laser of dermabrasie zie je je eigen huid met alle verouderingskenmerken weer terug komen. Logisch: Er was geen echte verbetering op het niveau van je eigen cellen verzorgd.

2-5% van de eigen vetcellen die je met lipofilling inbrengt zijn stamcellen, cellen die kunnen uitgroeien tot iedere gewenste cel afhankelijk van de noodzaak ter plekke: spiercel, vetcel, bindweefselcel, huidcel etc. We beginnen pas net iets te begrijpen van dat hele proces: Cellen en hun samenwerking.

Je eigen bloedplaatjes blijken met de erin opgeslagen 'groeifactoren' binnen dit hele proces een fascinerende rol te spelen. Kijk hier bv. naar de video over de samenwerking tussen vetcellen en groeifactoren.

Het blijkt dat juist op het oppervlak van het gezicht, de opperhuid, duidelijk te zien is dat je eigen vetcellen in combinatie met dat eigen reparatiesysteem in staat is tot indrukwekkende verjonging van de eigen cellen. Puur door van oud c.q. ziek weer vitaal c.q. gezond te maken.

Lees hier meer over deze intrigerende nieuwe stap in de cosmetische chirurgie en begrijp waar dr. Jeroen Stevens er zo veel van verwacht. Met gepaste trots is hij de bedenker van dit concept en de eerste die deze behandeling in Nederland en zo lijkt het 'de wereld' heeft geïntroduceerd. Inmiddels zijn er in mei 2013 al meer dan 500 mensen behandeld met de combinatie van lipofilling met groeifactoren uit je eigen bloedplaatjes. De resultaten lijken zeer veel belovend. Onder andere in samenwerking met de afdeling Plastische Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen loopt zelfs een promotie onderzoek op dit onderwerp.

Hier nog een keer op een rij de 'klassieke' opties

 

 • Peelings

 • bij 15% AHA (fruitzuurconcentraat) is een dergelijke behandeling effectief en kan veilig in de thuis situatie worden toegepast 

 • Dermabrasie 

 

 • TCA-peeling

 • Diepere peeling die alleen bij gediplomeerde huidtherapeutes en gespecialiseerde artsen verantwoord kan worden ondergaan

 

 • Laser

 • Liever niet te diep in verband met risico op pigmentstoornissen

 • Erbium-laser gaat minder diep dan

 • CO2-laser (ook al is er recent een nieuwe laser van dit type dat meer gecontroleerd dan vroeger veiliger werkt)

 • Thermage, pakkingen, mesotherapie

 • Vaak alleen effectief in de begin periode dat er nog vocht in de huid zelf zit, intradermaal oedeem, geeft dus een kortdurend effect

 

 • Fillers (resorbeerbaar)

 • Werkzaam omdat het ondersteuning van fijnere kleinere rimpels geeft

 • Te vaak prikjes in hetzelfde gebied (>4x) geeft onderhuidse litteken reparatiereactie en dus een vaster, onnatuurlijker, minder soepele huid

 • BOTOX / Dysport

 • Neurotoxines die de mimiekspier uitschakelen voor 4-6 maanden, daardoor trekt de huid erboven niet meer in, door spierverlamming

 • Tussen de wenkbrauw en eronder zeer bruikbaar en effectief

 • Boven de wenkbrauw wat dr J Stevens betreft uit den boze, de wenkbrauw zakt

Maar vooral wil dr. Jeroen Stevens dus uw aandacht vragen voor de 'biologische cosmetische chirurgische' benadering van de opperhuid;

 • De combinatie van lipofilling met groeifactoren uit je eigen bloedplaatjes 

 

Eerst toch een paar voorbeelden van de 'klassieke' manier van het maken van verbetering van de opperhuid; 

Een resorbeerbare injectable (zoals hier boven genoemd) die de diepte van de neuswangplooi tijdelijk kan verzachten door direct onder de huid de opperhuid wat terug om hoogte duwen ziet u hieronder. Voor uitgebreidere informatie over de diverse injectables klik hier.

rimpels aquamid injectie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Bij bepaalde huidsoorten kan het aan de buitenkant doen krimpen van de huid met een peeling (crème) of schroeimethode als dermabrasie of lasertherapie, die daadwerkelijk de opperlaag wegbrand (dieper, meer effect, maar ook meer risico op neveneffecten) tot fraaie resultaten leiden.

Het heeft per definitie een concentrisch effect, dus krimp in alle richtingen naar het middelpunt toe, en dus per definitie geeft het géén lift in één bepaalde richting (bv. naar omhoog als iets naar beneden is gezakt). Het is dus ook geen optimale behandeling voor hamsterwangen of meer hang in het middengezicht of boven en onder de kaaklijn (dit is immers een 1D probleem, maar dit begrijpt u nu inmiddels wel)

laser 123d-concept - drstevens.nl

Al die behandelingen met genoemde klassieke benadering in het platte vlak, de opperhuid, zijn dus in de optiek van dr. Jeroen Stevens maar beperkt waardevol als ze überhaupt effect hebben. Als ze al effect hebben. In ieder geval geven ze geen permanente verbetering op celniveau. Zoals wel gebeurd door gebruik van lipofilling met groeifactoren.

Maar nu enkele voorbeelden van biologische cosmetische chirurgie

voorbeelden van huidschade en herstel (2D)

voorbeeld 1

48 jarige vrouw, meer getekende huid dan voorheen

Wens: Zonder het risico een geopereerde uitstraling te krijgen een natuurlijke verbetering van de uitstraling.

bio-chirurgie groeifactoren lipofilling aangezicht vrouw - drstevens.nl

 

 

 

1 week na operatie: een snellere genezing dan zonder die eigen reparatiestofjes, met minimale make-up al toonbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bio-chirurgie groeifactoren lipofilling aangezicht vrouw - drstevens.nl

 

 

4 maanden na operatie: zonder enige make-up een verbetering van de huidkwaliteit zoals nooit eerder mogelijk was. Minder diepe neuswangplooi, minder hangende mondhoek, meer continuïteit op de kaaklijn, egalere jongere huid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In detail een beeld van de huidverbetering door de combinatie van lipofilling met groeifactoren.

 

 

voorbeeld 2

50 jaar oude moeder met dochter

Het ideale en meest confronterende beeld, veroudering van het gezicht in beeld door moeder en de jongere versie van haarzelf, de dochter, naast elkaar te plaatsen.

In een dergelijke vergelijking is meteen duidelijk of de techniek wel voor een natuurlijke 'ongeopereerde' verbetering zorgt, meteen is duidelijk of niet alleen positie en curves van het resultaat na operatie een meer jeugdige uitstraling geven, maar ook of de kwaliteit van de huid jeugdiger wordt.

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis van de cosmetische plastische chirurgie is duidelijk dat biologische cosmetische chirurgie bestaat. Levende cellen van jezelf, je eigen vetcellen, en je eigen reparatiesysteem (groeifactoren uit je bloedplaatjes) kunnen verjongen.

bio-chirurgie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Hier de vergelijking van de huid bij 'de moeder' voor en na gebruik van lipofilling en groeifactoren.

Direct is zichtbaar dat de beschadigingen door zon- en rookbelastingen ouderdom op zich, inclusief erfelijke aanleg, minder zijn: 

 • Minder kleine kapotte bloedvaatjes in de opperhuid (rosarea)
 • Minder fijne rimpeltjes (2D-effect)
 • Minder getekende overgang van wang naar onderooglid (3D-effect)
 • Fraaiere curve met meer projectie op de konen zonder een opgeblazen overvulde indruk te maken (3D-effect)

De huid oogt gezonder, elastischer, jonger. Momenteel wordt ook wetenschappelijk onderzocht of de huid verdikt en elastischer wordt met speciale apparatuur. Kom binnenkort terug op deze site en verneem de uitslagen hiervan.

bio-chirurgie aangezicht vrouw - drstevens.nl

Nog duidelijker in beeld, de dochter als maat voor de 'echte' jeugd. De beelden spreken voor zich. Biologische cosmetische chirurgie brengt je dichter in de buurt van de echte jeugd.

 

voorbeeld 3

36 jarige jonge vrouw met een grovere getekende huid en al te veel diepere groeven

bio-chirurgie kraaienpootjes vrouw - drstevens.nl

 

 • Detail van de huid naast het oog links, vlak voor de 1e operatie waarbij alleen lipofilling werd verricht 
 • Diepere kraaienpootrimpels
 • Grovere huid met zonneschad
 • Roodheid op de wang door kapotte bloedvaatjes
 • Diepere groeven van wang naar onderooglid

 

 

 

 

 

  

 

 

 

bio-chirurgie kraaienpootjes vrouw - drstevens.nl

 • Vlak voor de 2e behandeling, nu lipofilling samen met groeifactoren 
 • De contour in het gezicht was al wel opgeknapt, de kraaienpootrimpels waren wel minder diep, de huid was kwalitatief wel iets verbeterd, maar de verbetering werd nog niet voldoende bevonden

 

 

 

bio-chirurgie kraaienpootjes vrouw - drstevens.nl

 

  

 

 

 

 

Nu een indrukwekkende verbetering

 • Minder diepe kraaienpootrimpels
 • Gezondere glans & uitstraling van de huid 
 • Minder kapotte bloedvaatjes en dus minder roodheid op de wangen
 • Mooiere overgang van contour van de wangen tot aan de wimperrand
 • 100% biologische cosmetische chirurgie  

 

 

 

 

 

 

100% Biologische cosmetische chirurgie betekent: alleen je eigen levende vetcellen (de cellen die er voorheen ook zaten) samen met je eigen reparatiesysteem van jezelf: je eigen bloedplaatjes, waar de groeifactoren die daar in zitten en de wondgenezing versnellen en de ingroei van de nieuwe vetcellen verbeterd (zie video) en de bestaande 'verouderde' cellen weer reactiveert en verjongd.

Lees hier ook haar eigen verhaal over hoe Diana het allemaal zelf heeft ervaren en wat ze heeft meegemaakt: Twee keer snellere wondgenezing, sneller een beter resultaat, net zoals al die anderen waarbij dr. Stevens inmiddels lipofilling tegelijkertijd met groeifactoren heeft gebruikt.  

 

 

voorbeeld 4

66 jarige vrouw met veel fijnere lijntjes en dunnere huid naast de diepere groeven rond de mond.

Hier is dus niet alleen in de diepte (3D) maar ook aan de oppervlakte (2D = de opperhuid) als zoveel schade dat naast de ondersteuning met lichaamseigen vetcellen (lipofilling) ook een TCA-peeling werd gebruikt om ook de opperhuid weer meer egaal te maken

2d rimpels aangezicht vrouw - drstevens.nl

Ook de vele pigmentvlekjes worden minder van deze behandeling. Pigmentvlekjes geven de huid een onregelmatige beschadigde uitstraling. De combinatie van lipofilling van binnen naar buiten en een peeling (waar je huid van verveld) met een effect van buiten naar binnen, pakken de huid op een dubbele manier aan.

2d rimpels aangezicht vrouw - drstevens.nl

Minder risicovol voor de toch al zo dunne huid, deze combinatie: eerst verdikken en repareren onderhuids, dan pas de opperlaag er af laten vervellen want nu kan de huid wat meer hebben.

2d rimpels aangezicht vrouw - drstevens.nl

Daarnaast blijkt bij de ouder wordende huid dat PRS werkt en de huidkwaliteit verbeterd. Hoeveel er per keer van verwacht mag worden hangt waarschijnlijk van de mate van schade af en de kracht van je eigen reparatiesysteem. Precies dit wordt nu nader onderzocht. Hoe repareer je jezelf het beste ?!

Bekijk hieronder de fotos van iemand die deze behandeling heeft gehad (huidkwaliteitverbetering door oppervlakkige lipofilling verrijkt met meer stamcellen plus de reparatie signaalstofjes uit je eigen bloed = groeifactoren. Deze combi heet PRS = Plaatjes Rijk Stroma. Dat zijn behandelingen met je eigen reparatiesysteem van binnen naar buiten). Combineer je dat met een behandeling van buiten naar binnen als een TCA-peeling dan zijn de resulaten van de verbetrede huid echt superieur. De huid ziet er niet alleen gladder maar ook meer egaal en gelijkmatiger van kleur uit.

Ook met objectieve computeranalyses blijken rimpeltjes minder lang en minder diep ..

Maar ook pigmentvlekken (door UV schade) rode vlekken door huidschade blijken duidelijk minder door reparatie !

Een ander voorbeeld dat opnieuw duidelijk laat zien dat huidkwaliteit verbetering met deze techniek tegenwoordig echt mogelijk is:

drstevens.nl 2DDdubbel huidwkaliteit TCA lipofilling PRP VISIA fotografie

Als we de computer de rimpels laten scoren ..

drstevens.nl 2DDdubbel huidwkaliteit TCA lipofilling PRP VISIA fotografie

Dan blijkt een indrukwekkende verbetering ! Maar zelfs schade aan de bloedvaatjes kan uw eigen reparatiesysteem zelf herstellen met deze techniek ..

drstevens.nl 2DDdubbel huidwkaliteit TCA lipofilling PRP VISIA fotografie

In combinatie met de TCA peeling wordt ook de textuur van de huid dus meetbaar meer egaal ..

drstevens.nl 2DDdubbel huidwkaliteit TCA lipofilling PRP VISIA fotografie

Tot slot en ten overvloede:

'Injectables, crèmes, thermage, mesotherapie, etc. Ze werken alleen 'als het werkt' en anders dus niet - en dan ben je met je geld en vooral tijd beter af, bij een andere behandeling; correctie van hang door een chirurgische 1-dimensionale lift (1D); correctie op celniveau met daadwerkelijk aantoonbare verbetering door je eigen reparatiesysteem te gebruiken al dan niet samen met opbouw door lichaamseigen cellen (2D e/o 3D).

3D

Who sees the human face correctly: the photographer, the mirror, or the painter?
Pablo Picasso (schilder, 1881-1973) 

In life, as in art, the beautiful moves in curves.
Edward Robert Bulwer-Lytton (1e Graaf van Lytton, Engels staatsman, 1803-1873) 

 

En wat is dat dan? Iets in alle drie de dimensies en je eigen gezicht? Hoezo zou dat dan ook met ouder worden te maken hebben? Het heeft nog langer geduurd dan het inzicht dat de zwaartekracht alleen maar één kant uit trekt. Pas sinds enkele jaren is het geaccepteerd dat vulling onder het gehele gezicht de ontbrekende schakel is.

Zie het als een huis dat aan de buitenkant verweert door weer en wind. Dat werk aan het huis zelf (inclusief eventuele aanbouw of verbouwing) is allemaal bovengronds en kan er echt een mooi 'jasje' van maken om in te leven. Maar als het fondement verzakt dan heb je een heel ander probleem, dan helpt de schilder niet en ook de timmerman niet. De echte jeugd, is onomstotelijk ook iets dat geassocieerd wordt met een volle bolle toet, hoge konen, vol vet strak. Zonder enige twijfel, ook goed zichtbaar na fors afvallen of ziekte, is een ouder gezicht ingevallen, leeg, knokig, 'vel-over-been'.

 

Vet

Gewoon je eigen vet. Vet is je fundament dat curves in het gezicht (overigens ook elders in je lijf) maakt. De overgang van de ene zone in de andere. Het vloeiend overlopen van de onderoogleden in de wang, de konen van de wang naar de slaap, de neuswangplooi, de kaak. Het centrale deel van je midface (het gebied net naast de neus waar je oogkasrand begint). Al deze gebieden kunnen een storende tekening achterlaten als ze afsteken tegen de gebieden ernaast, of juist fraai vloeiend in elkaar overlopen en elkaar versterken.

Vet kan 3 dingen tegelijkertijd;

 • Accenturen wat goed en sterk is
 • Camoufleren wat iets minder fortuinlijk is
 • De kwaliteit van de huid en diepere lagen verbeteren

In vectoren gesproken; Het terugplaatsen van het fundament geeft in alle 3 de richtingen effect, expansief, van binnen naar buiten in alle 3 de dimensies tegelijkertijd. Tenminste op de plaats van inbrengen. In schema:

illustratie 123d-concept implosie - drstevens.nl

 

De oorzaken voor verlies van volume zijn talrijk:

 • Ouderdom
 • Erfelijke aanleg
 • Soms aangeboren aan één kant
 • Ziekte
 • Snel veel afvallen

 

 

 

 

 De oplossing is er maar één: lipofilling, vullen met eigen vet!

 

illustratie 123d-concept 3d-expansie - drstevens.nl

 

 

 • Eigen vet geeft geen afstotingsreactie
 • Grotere hoeveelheden in één keer zijn goed te geven*
 • Subtiel modeleren, geleidelijk verdeeld van kaak, wang, konen tot slapen, kan perfect
 • Geeft 3D-expansie (1D + 2D bij elkaar opgeteld)
 • Zo nodig is extra aanvulling in 2 of 3 stapjes is geen enkel probleem
 • Vetcellen zijn levende cellen en blijven voor altijd**

 

 

 

 

 

*injectables geven je maar 1 max 2cc per keer, lipofilling kan zonder probleem 17 tot 22 cc per gezichtshelft extra volume geven

**maar let op: word je dikker dan zwelt een vetcel op, val je af dan slinkt de cel evenredig

 

Het mooie van eigen vet is dat naast al de punten genoemd, inmiddels ook blijkt dat vet meer doet dan alleen maar volume en ondersteuning geven. Het weghalen van vet (dr. Jeroen Stevens heeft als voorkeursplaats het gebied tussen navel en knie vanuit mini kleine prikgaatjes van 1 mm...kijk voor meer technische details hier) gaat gepaard met het winnen van niet alleen vetcellen maar ook zogenaamde stamcellen. En de vloeistof tussen al die vetcellen, de matrix.

Stamcellen zijn omnipotente cellen, cellen die het vermogen hebben uit te groeien tot iedere gewenste cel (bv. huidcel als het vet is ingebracht onder een litteken, zie verder).

De matrix bevat allerlei eiwitten die zorgen voor het aansturen van celfunctie: immunomodulatoren (zoals interferonen, groeifactoren die ook uit kapotte bloedplaatjes in deze vloeistof terecht komen). We beginnen hier pas net iets van te ontdekken en te begrijpen.

Het lijkt erop dat of de stamcellen maar zeer waarschijnlijk nog meer de activeringsstofjes in de matrix die meekomt met lipofilling het weefsel waar het in wordt aangebracht een enorme boost geven. Niet meteen, maar binnen weken tot maanden. De levende substantie die in het doelgebied is ingebracht hersteld en geneest.

Fantastische resultaten zijn inmiddels op vele congressen getoond, o.a. door prof Rigotti die aantoonde dat 2 tot 4 sessies van lipofilling de kwaliteit van bestraalde huid na borstkanker nagenoeg volledig hersteld.

De grondlegger van de huidige modernere manier van lipofilling, dr. Sydney Coleman, een beroemd plastisch chirurg uit New York, heeft ook al laten zien dat littekens verbeteren.

De persoonlijk ervaringen van dr. Jeroen Stevens (opgedaan over de laatste 10 jaar dat hij lipofilling meer en meer frequent in zijn praktijk gebruikt) ondersteunen al deze bevindingen.

Lipofilling voor litteken behandeling

lipofilling litteken aangezicht vrouw - drstevens.nl

Twee behandelingen (onder locale verdoving) van 3cc ter plaatse van het litteken per keer

Lipofilling als essentieel onderdeel van de behandeling van scleral show (een zeer vervelende complicatie na te veel resectie van huid bij een onderooglidcorrectie - elders ondergaan).

lipofilling tarsal-tuck aangezicht vrouw - drstevens.nl

Scleral show betekent dat er teveel wit onder de pupil zichtbaar is en dit geeft een onnatuurlijke oogopslag. Tarsal-tuck betekent het ophechten van de wimperrand, lipofilling geeft de extra ondersteuning en het fundament terug. Daarnaast verbeterd ook de strakte, wordt het weefsel meer soepel en de uitstraling meer natuurlijk.

In alle bescheidenheid heeft dr. Jeroen Stevens in Nederland een voortrekkersrol gespeeld met het gebruik van lipofilling in het gezicht voor cosmetische redenen. Wetenschappelijk onderzoek over zijn inmiddels grote series (de grootste in Nederland, mogelijk zelfs Europa), toont aan dat lipofilling gebruikt voor cosmetische plastische chirurgie een aanvullende meerwaarde geeft boven alleen maar lifting (submitted for publication, gepresenteerd najaarscongres NVPC, okt 2008, Den Bosch & op het congres Lipofilling: facts & fiction, NVEPC, dec 2008, A'dam).

voorbeelden van volumeverlies en vulling (3D)

voorbeeld 1

Een jonge vrouw met een gezicht dat meer getekend is dan haar lief is. Er is echter geen hang in haar gezicht, een facelift of rimpelbehandeling zouden hier geen enkel effect hebben. Ze was al veel geld kwijt aan allerlei crèmes maar niets hielp. Het lijkt nu zo logisch, niet?

3d uitstraling aangezicht vrouw - drstevens.nl

3d uitstraling aangezicht vrouw - drstevens.nl

3d uitstraling aangezicht vrouw - drstevens.nl

19 cc eigen vet, geleidelijk verdeeld over de gemarkeerde zones in het gezicht. Het effect na 1 jaar is nog steeds overduidelijk te zien, voller, vitaler, energieker en tegelijkertijd geen geopereerde uitstraling.

 

alles samen

Als alles samen komt

Als de tekening in het gezicht komt door en hang en huidschade en ondervulling, dan is het logischer om juist meerdere ingrepen tegelijkertijd te doen om een zo ongeopereerd en natuurlijk mogelijk resultaat te krijgen.

3d uitstraling hang-gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

Links: op 22 jarige leeftijd - Rechts: vlak voor de operatie op 58 jarige leeftijd

3d uitstraling hang-gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

3d uitstraling hang-gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

3d uitstraling hang-gezicht aangezicht vrouw - drstevens.nl

Na 1 jaar een stabiel resultaat van een natuurlijke krachtige uitstraling die met alleen maar tractie nooit bereikt had kunnen worden.

 

Een van de vele andere voorbeelden waarbij opnieuw de combinatie van de sleutel is tot het succes; Jaqueline na 80 kg afvallen;

 • 1D: Hals-facelift, wenkbrauwlift en een onderooglidcorrectie met wimperrandlift (tarsal-tuck) voor correctie van de hang op groot en fijn niveau
 • 2D: Oppervlakkige lipofilling met groeifactoren - voor verbetering van de huid
 • 3D: Diepere lipofilling - voor correctie van de diepere groeven en lijnen en herstel van de curve en contour

hals-facelift halslift 123dimensionaal kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

hals-facelift halslift 123dimensionaal kaaklijn aangezicht vrouw - drstevens.nl

 

Nog een mooi voorbeeld hoe blans hersteld kan worden door met respect voor onderlinge verhoudingen aandacht te geven aan hang, volume en huidveranderingen: het 123D succes door de combinatie van een bovenooglidcorrectie, lipofilling en groeifactoren.

ooglidcorrectie groeifactoren volume aangezicht vrouw - drstevens.nl

 

Bekijk deze video en volg hoe wij met ons onderzoeksteam zowel klinisch als in het lab proberen de lat steeds hoger te leggen: biologische chirurgie om met je eigen reparatie systeem beschadigde huid (van gezicht en decolleté, door zon, roken en het ouder worden op zich) te repareren op cel niveau. 

Regeneratieve ofwel Reparatie cellen (RC's) en zijn nu als injectable beschikbaar door onderhuids vetweefsel op een speciale manier te bewerken! Bekijk hier hoe door selectief de vetcellen uit onderhuids vetweefsel kapot te maken zogenaamd STROMA overblijft waarin alle reparatiecellen in overblijven en als injectable ingespoten kunnen worden op de plaats waar je reparatie het hardste nodig hebt: Repareer Jezelf!

FAQ

Kosten van de diverse behandelingen?
Over het algemeen zal uw verzekeringsmaatschappij de kosten voor een lipofilling e/o facelift niet vergoeden.
Klik hier voor de prijzen die gelden in Bergman Clinics of Holystaete voor bovengenoemde ingrepen. NB: alle bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud.

Na een eerste consult kan een specifiek voor u gemaakt 'plan de campagne' worden voorzien van een juiste prijsopgaaf. Voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u hier klikken

Wat is de wachttijd voor de ingreep kan plaatsvinden?
Binnen 4 tot 6 weken na uw bevestiging kan de operatie over het algemeen wel plaatsvinden, mits u niet rookt. Rookt u wel dan, idealiter, vanaf het moment dat u echt volledig bent gestopt zou 6 weken later de ingreepplaats kunnen vinden. Nadere afspraken maakt u met het secretariaat.

Wat mag ik verwachten van de het resultaat?
De bovengenoemde ingrepen zijn na jarenlange doorontwikkeling inmiddels goed voorspelbare en zeer dankbare ingrepen.

Realiseer u wel, een echte operatie is en blijft een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen.

Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en over denkt. Harmonie tussen hoe u zich van binnen voelt en er van buiten uitziet is het uitgangspunt.

Is het resultaat blijvend?
De veroudering van huid, spieren en bindweefsel gaat (gelukkig) gewoon door. Na 5 tot 10 jaar, soms pas 15 jaar komt er een moment dat de weefsels toch weer gaan zakken ten gevolge van verlies van elasticiteit van de genoemde weefsel en de werking van de zwaartekracht, die van boven naar beneden trekt. Hoe snel dit in uw geval precies gaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen huid, uw algemene gezondheid, blootstelling aan de zon en of u wel of niet rookt.

Zijn deze ingrepen erg pijnlijk?
Nee, een gekneusd gevoel gedurende de eerste dagen is er meestal wel. Enige dofheid in het geopereerde gebied kan er soms voor kortere duur ook optreden. Beiden zijn voornamelijk het gevolg van de gevoelszenuwen die moeten wennen aan de nieuwe wat strakkere positie. Dit gevoel is dus niet echt pijnlijk, soms wel wat ongemakkelijk. In het algemeen geldt: als er ruimte is voor zwelling is er nauwelijks echte pijn. Uiteraard krijgt u na een eventuele ingreep altijd afdoende pijnmedicatie voor de eerste dagen. Kijk voor meer gedetailleerde informatie steeds naar de betreffende hoofdstukken.

Voor specifieke vragen over de verschillende ingrepen, ga naar de specifieke pagina van de desbetreffende ingreep.